Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Bruxelles, 23 aprilie 2009

Comisia salută adoptarea pachetului privind clima și energia

Comisia Europeană salută adoptarea formală, astăzi, a pachetului privind clima și energia și a actelor legislative care vizează reducerea emisiilor de CO2 generate de autovehiculele noi și de carburanții pentru transport. Măsurile, asupra cărora s-a ajuns la un acord în luna decembrie, creează toate condițiile necesare pentru ca Europa să devină o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și vor spori securitatea energetică. Pachetul stabilește obiective obligatorii din punct de vedere juridic privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelurile din 1990 și creșterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile, ambele până în 2020. De asemenea, pachetul va contribui la îndeplinirea obiectivului UE de a îmbunătăți cu 20% eficiența energetică în aceeași perioadă de timp. Grație acestui pachet legislativ, Europa este prima regiune din lume care implementează obiective climatice și energetice obligatorii atât de ambițioase. Acest pachet reprezintă o contribuție importantă pentru obținerea unui acord internațional ambițios privind clima în cadrul conferinței ONU din decembrie privind schimbările climatice.

Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Am ajuns astăzi la un acord privind una dintre prioritățile principale ale acestei Comisii. Pachetul privind energia și schimbările climatice reprezintă testul decisiv prin care Europa își poate dovedi capacitatea de a acționa în beneficiul cetățenilor. Grație, de asemenea, acordului de ieri privind consolidarea pieței interne a energiei din UE, am făcut un pas important spre sporirea eficienței și securității energetice și spre consolidarea poziției Europei în vederea unui nou acord internațional privind clima spre sfârșitul acestui an”.

Pachetul îndeplinește angajamentele liderilor UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 și de a crește la 20% ponderea consumului de energie din surse regenerabile, ambele până în 2020. El contribuie, de asemenea, la obiectivul de a îmbunătăți cu 20% eficiența energetică.

Pachetul pune bazele reducerii și mai accentuate a emisiilor, nu doar cu 20%, ci cu 30%, în contextul unui acord internațional satisfăcător privind clima, în cadrul căruia alte țări dezvoltate și în curs de dezvoltare contribuie în mod adecvat la limitarea emisiilor globale. Acordul internațional ar urma să fie încheiat în decembrie la Copenhaga în cadrul conferinței ONU privind schimbările climatice.

Pachetul privind clima și energia constă în patru acte legislative:

  • O directivă de revizuire a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), care acoperă aproximativ 40% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE;
  • O decizie privind „partajarea eforturilor”, care stabilește obiective naționale obligatorii pentru emisiile generate de sectoare neacoperite de EU ETS (a se vedea anexa);
  • O directivă care stabilește obiective naționale obligatorii pentru sporirea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic (a se vedea anexa);
  • O directivă care instituie un cadru juridic pentru utilizarea în condiții de siguranță și ecologice a tehnologiilor de captare și stocare a carbonului.

Pachetul este completat de încă două acte legislative asupra cărora s-a ajuns la un acord în același timp:

  • Un regulament care impune o reducere la o medie de 120g pe km a emisiilor de CO2 generate de autovehiculele noi, de realizat treptat în perioada 2012-2015, cu o reducere ulterioară de până la 95g pe km în 2020. Această măsură, considerată separat, va contribui cu peste o treime din reducerea emisiilor necesară în sectoarele din afara ETS;
  • Revizuirea directivei privind calitatea carburanților, care cere furnizorilor de carburanți să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate de ciclul de producție al carburanților cu 6% până în 2020.

Următoarele etape

Cele șase acte legislative intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, preconizată pentru luna mai.

Informații suplimentare

Pentru detalii suplimentare privind pachetul și actele legislative complementare, a se vedea IP/08/1998 și MEMO-urile privind:

EU ETS: MEMO/08/796

Partajarea eforturilor: MEMO/08/797

Energia din surse regenerabile: MEMO/08/33

Captarea și stocarea carbonului: MEMO/08/798

Emisiile de CO2 generate de autoturisme: MEMO/08/799

Calitatea carburanților: MEMO/08/800

Pagina de Internet a Comisiei Europene privind combaterea schimbărilor climatice:

http://ec.europa.eu/climateaction

Anexă

Obiective obligatorii din punct de vedere juridic pe care statele membre trebuie să le îndeplinească până în 2020


Schimbare privind emisiile generate de sectoarele neacoperite de EU ETS (față de nivelul din 2005)
Ponderea energiilor regenerabile în cererea finală de energie în 2020
AT
-16,0%
34%
BE
-15,0%
13%
BG
20,0%
16%
CY
-5,0%
13%
CZ
9,0%
13%
DK
-20,0%
30%
EE
11,0%
25%
FI
-16,0%
38%
FR
-14,0%
23%
DE
-14,0%
18%
EL
-4,0%
18%
HU
10,0%
13%
IE
-20,0%
16%
IT
-13,0%
17%
LV
17,0%
40%
LT
15,0%
23%
LU
-20,0%
11%
MT
5,0%
10%
NL
-16,0%
14%
PL
14,0%
15%
PT
1,0%
31%
RO
19,0%
24%
SK
13,0%
14%
SI
4,0%
25%
ES
-10,0%
20%
SE
-17,0%
49%
UK
-16,0%
15%


Side Bar