Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Strasbourg, 22. aprila 2009

Cene kratkih sporočil, klicev in podatkovnih storitev od 1. julija nižje med gostovanjem

Kratko sporočilo, ki ga boste poslali iz tujine v EU, vas bo od 1. julija namesto 0,28 evra, kolikor vas stane danes, stalo samo še 0,11 evra. Časi, ko so potrošniki morali pričakovati „vratolomno visoke račune“, ker so med gostovanjem v tujem omrežju z mobilnim telefonom prenesli sliko ali film, so mimo. Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino podprl nove evropske predpise o SMS in podatkovnih prenosih v tujih omrežjih, ki jih je Evropska komisija predlagala septembra 2008 (IP/08/1386). Parlament je glasoval tudi za nadaljnje znižanje cen mobilnih klicev med gostovanjem v drugi državi EU. Sedanja najvišja cena se bo pri mobilnih klicih, opravljenih v tujih omrežjih, do julija 2011 znižala z zdajšnjih 0,46 evra na 0,35 evra na minuto, pri mobilnih klicih, sprejetih v tujih omrežjih, pa z zdajšnjih 0,22 evra na 0,11 evra. Poleg tega bodo morali mobilni operaterji klice med gostovanjem najpozneje po 31. sekundi zaračunavati na sekundo, kar pomeni, da bodo morali prekiniti trenutno prakso, ko potrošnikom zaračunavajo do 24 % preveč. Ker je Svet ministrov EU za telekomunikacije že izrazil podporo novim predpisom o gostovanju, današnje glasovanje odpira pot za začetek veljavnosti novih predpisov še pred poletnimi počitnicami. Evropski potrošniki bodo tako za uporabo mobilnega telefona v tujini v EU plačali do 60 % manj.

„Pozdravljam, da je Evropski parlament danes tako močno podprl predlog Komisije o ustanovitvi enotnih telekomunikacijskih trgov za vse Evropejce, ne glede nato, ali prečkajo mejo kot turisti ali kot poslovneži,“ je dejal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso. „Po tem glasovanju je Evropa nedvomno postala najbolj privlačen kontinent za uporabnike mobilnih telefonov na svetu. Pričakujem, da se bo to zelo hitro odražalo tudi v še večji rasti mobilnih podatkovnih storitev v EU.“

„Današnje glasovanje pomeni dokončen konec odiranja potrošnikov zaradi gostovanja v Evropi,“ je dejala evropska komisarka za telekomunikacije Viviane Reding. „Ob močni podpori Evropskega parlamenta in Sveta smo nove predpise o gostovanju lahko sprejeli v rekordnem času sedmih mesecev - ravno pravočasno pred poletnimi počitnicami, saj bodo lahko evropski državljani enotni trg brez meja občutili tudi na svojih računih za telefon.“

„V času gospodarskega nazadovanja je povečanje kupne moči potrošnikov pomembno sredstvo za hitro okrevanje,“ je dejala evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva. „Današnje glasovanje bo okrepilo položaj potrošnikov in še nadalje spodbudilo uporabo mobilnih telefonov v Evropi.“

Novi evropski predpisi o gostovanju, ki jih je danes potrdil Parlament, bodo:

  • znižali cene, ki jih potrošniki plačujejo za pošiljanje kratkih sporočil iz tujine, na 0,11 evra (brez DDV) v primerjavi s trenutnim povprečjem 0,28 evra (na Nizozemskem in Portugalskem je za pošiljanje SMS iz tujine treba plačati več kot 0,35 evra).
  • bistveno zmanjšali cene gostovanja pri podatkovnih storitvah (cene deskanja na spletu ali prenašanja filmov z mobilnim telefonom v tujini) tako, da bodo veleprodajno zgornjo mejo omejili na en evro za preneseni megabajt v primerjavi z veleprodajno povprečno ceno 1,68 evra na megabajt (najvišje cene so trenutno na Irskem (6,82 evra), v Grčiji (5,30 evra) in Estoniji (5,10 evra)). Te veleprodajne cene se bodo leta 2010 zmanjšale na 0,80 evra in leta 2011 na 0,50 evra.
  • zaščitili potrošnike pred „vratolomno visokimi računi“, saj jim bodo omogočili, da storitev prekinejo, ko znesek na njihovem računu doseže 50 evrov, razen če bo potrošnik izbral višjo omejitev. Operaterji bodo morali do marca 2010 izvesti ukrepe za dosego preglednosti. Pred kratkim je nemški potrošnik, ki je prenašal televizijski program med gostovanjem v Franciji, prejel račun v višini 46 000 evrov.
  • še nadalje zmanjšali najvišje omejitve cen mobilnih klicev med gostovanjem. S trenutnih 0,46 evra za opravljene klice in 0,22 evra za prejete klice v tujih omrežjih se bodo omejitve s 1. julijem 2009 zmanjšale na 0,43 evra za opravljene klice in 0,19 evra za prejete klice, 1. julija 2010 na 0,39 evra oziroma 0,15 evra in s 1. julijem 2011 na 0,35 evra oziroma 0,11 evra (vse cene na minuto in brez DDV).
  • uvedli načelo zaračunavanja na sekundo po prvih 30 sekundah za opravljene klice med gostovanjem in po prvi sekundi za prejete klice med gostovanjem. Sedaj potrošniki plačujejo približno 20 % več v primerjavi z dejansko opravljenimi ali prejetimi klici.

Po današnjem glasovanju Parlamenta se bo nova evropska uredba o gostovanju neposredno uporabljala v vseh 27 državah članicah EU od 1. julija 2009.

Novi predpisi o glasovanju, ki dopolnjujejo prvo evropsko uredbo o govornem gostovanju, sprejeto leta 2007 (IP/07/870), bodo veljali do poletja 2012. Evropski parlament je pozval Komisijo, da mu do poletja 2010 ponovno poroča o delovanju novih pravil. Komisija bo lahko nato do konca junija 2011 predlagala nadaljnje predpise. „V prihodnjih treh letih bo EU skrbno spremljala razvoj trga gostovanja,“ je še dejala komisarka Redingova. „Močno upam, da bo mobilna industrija razumela to sporočilo. Zdaj so oni na vrsti, da pokažejo, da imamo lahko na trgu gostovanja zdravo konkurenco. Najboljši dokaz za to bi bil, če bi se na trgu kaj kmalu pojavili privlačni paketi govornega gostovanja in prenosa podatkov.

Ozadje:

Od začetka mandata Evropske komisije je uporaba mobilne telefonije v EU narasla s 84,6 % na 119 % njenega prebivalstva (IP/09/473).

Evropski trg telekomunikacij ima 500 milijonov potencialnih uporabnikov fiksne ali mobilne telefonije, internetnih širokopasovnih storitev in mobilnih podatkovnih storitev. Evropski parlament bo na majskem plenarnem zasedanju predvidoma potrdil veliko reformo evropskih telekomunikacijskih predpisov, ki jih je Komisija predlagala novembra 2007 (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661), s katerimi želi rešiti strukturne probleme konkurence in regulativne doslednosti na trgu. Novi predpisi določajo tudi ustanovitev evropskega regulativnega organa za telekomunikacije, t.i. organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), do januarja 2010.

Spletna stran EU o gostovanju vsebuje pregled nad trenutnimi tarifami gostovanja za vsako državo EU posebej:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ ]

Average off-net retail price per MB

[ ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ ]


Side Bar