Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/266

Bruselj, 16. februarja 2009

Države članice EU na poti k ukinitvi analogne prizemne televizije

Evropa je vodilna na svetu pri prehodu z analogne na digitalno televizijo. Evropska komisija vodi usklajen pristop k sprostitvi in prihodnji uporabi radijskega spektra, saj želi zagotoviti, da bodo državljani EU deležni prednosti digitalne televizije, vključno z naraščajočim številom interaktivnih televizijskih storitev (kot so televizija visoke ločljivosti (HDTV) ali video na zahtevo), ki bodo na voljo na različnih platformah za prenos, vključno s prizemno, kabelsko, satelitsko, internetno televizijo in mobilnimi televizijskimi omrežji. Za dosego tega države članice postopoma ukinjajo analogne prenose, ki zavzamejo veliko spektra, in prehajajo na digitalno oddajanje. Na splošno je ukinitev analognega prizemskega televizijskega prenosa v Evropi dobro na poti. Analogni prenos so že ukinili v petih državah članicah (Finska, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska in Švedska), do leta 2010 pa bo projekt uspešno napredoval v celotni EU. Pričakuje se, da bo cilj EU, ki predvideva ukinitev do leta 2012, dosežen v skoraj vseh državah članicah.

Vse večje število Evropejcev ima dostop do digitalne televizije. Več držav članic EU je vodilnih na svetu pri prehodu z analognega prizemskega televizijskega prenosa na digitalno televizijo,“ je izjavila Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Prehod se v Evropi odvija po načrtu in dobro napreduje, zlasti v primerjavi z ostalimi državami po svetu. Prepričana sem, da se bo v prihodnjih dveh letih še več držav EU pridružilo prvi skupini držav, ki so že prešle v digitalno dobo. Tako se bo sprostilo veliko spektra za nove televizijske in brezžične storitve – če se bo Evropa za to hitro odločila. Usklajene odločitve o uporabi tako imenovane digitalne dividende so odločilne za hitro oživitev gospodarstva v Evropi.“

Pri digitalnem oddajanju je kakovost slike in zvoka izboljšana, boljši je mobilni sprejem, število televizijskih in radijskih programov ter obseg informacijskih storitev (kot je vodnik po programu na zaslonu) sta večja. Ker se pri digitalnem oddajanju radijski spekter uporablja učinkoviteje, se bodo sprostile zmogljivosti za nove uporabe, kot so televizija visoke ločljivosti, mobilne komunikacije ali brezžični širokopasovni dostop na podeželju. To bi moralo spodbuditi inovacije in možnosti za rast sektorja za telekomunikacije in medije, hkrati pa prispevati k evropskim prizadevanjem za spodbujanje gospodarske oživitve. Komisija si prizadeva za skupni pristop k vprašanju, kako uporabiti spekter, ki se bo sprostil s prehodom na digitalno tehnologijo, da bodo koristi za notranji trg in 500 milijonov državljanov EU kar največje.

Digitalni prizemni televizijski prenos je že bil uveden v 21 državah članicah (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Madžarska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Nizozemska, Finska, Švedska, Slovenija in Združeno kraljestvo) in pokriva del nacionalnega ozemlja. Še pet držav članic (Ciper, Irska, Poljska, Portugalska in Slovaška) je naznanilo, da bodo omogočile digitalne storitve najpozneje leta 2010. Romunija načrta še ni predstavila.

Analogni prizemni televizijski prenos je bil že ukinjen v Luksemburgu, na Nizozemskem, Finskem, Švedskem, v Nemčiji, Belgiji (Flandrija) in večjih območjih Avstrije. Najpozneje do konca leta 2010 bo ukinjen na celotnem območju Avstrije, v Estoniji, na Danskem, v Španiji, na Malti in v Sloveniji. Analogna prizemna televizija bo med letom 2010 in koncem leta 2012 ukinjena v Belgiji (Valonija in regija glavnega mesta Bruselj), Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Grčiji, Franciji, na Madžarskem, v Italiji, Litvi, Latviji, na Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Združenem kraljestvu. Na Poljskem bo dokončna ukinitev izvedena najpozneje leta 2015.

Skupina
Države članice
A (ukinitev končana)
BE (Flandrija), DE, FI, LU, NL, SE
B ( ukinitev do leta 2010)
AT, DK, EE, ES, MT, SI
C (ukinitev do konca leta 2012)
BE (regija glavnega mesta Bruselj), BG, CY, CZ, EL, FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

Združene države bodo ukinitev analogne tehnologije izvedle 12. junija 2009, na Japonskem je ukinitev predvidena za julij 2011, v Južni Koreji do konca leta 2012, v Avstraliji leta 2013, v Indiji in Rusiji pa leta 2025.

Tehnologija za digitalni televizijski prizemni prenos v Evropi je DVB-T. Evropska komisija spodbuja uporabo skupine standardov DVB v Evropski uniji in drugod po svetu (IP/08/451).

Dodatne informacije:

Informacije glede načrtov posameznih držav članic za prehod na digitalno tehnologijo je objavljen na strani Komisije:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/broadcasting/switchover/national_plans/index_en.htm

Sporočilo o pospešitvi prehoda z analognega na digitalno oddajanje je na voljo na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0204:EN:NOT

Sporočilo o digitalni dividendi je na voljo na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0700:EN:NOT


Side Bar