Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Bruselj, 15. decembra 2009

Svet za ribištvo dodatno spodbuja okoljsko, socialno in gospodarsko trajnost

Evropski ministri za ribištvo so na zadnji seji Sveta v letu 2009 dosegli politični dogovor glede predloga Komisije o ribolovnih možnostih z a leto 2010. Na podlagi teh temeljev lahko Evropska unija nadaljuje z izvajanjem programa okoljske, gospodarske in socialne trajnosti, ki bo prinesla koristi ribiški in pomorski industriji, državljanom ter morskemu okolju.

Evropski komisar za pomorske zad eve in ribištvo Joe Berg je izrazil zadovoljstvo z izidom seje: „Danes doseženi dogovor kaže na to, kaj lahko Evropa doseže z dobrim sodelovanjem in skupinskim delom, in to celo na najbolj kompleksnih področjih. Prepričan sem, da se bo to tesno sodelovanje, ki smo ga vzpostavili v zadnjih nekaj letih, obdržalo tudi v naslednjem letu, ko bo moja naslednica začela z delom. Veliko uspehov želim vsem, ki si prizadevajo za trajnostno in donosno prihodnost na področju ribištva in pomorskih zadev.“

Čeprav je ribolov na nekatere staleže še vedno preobsežen, je komisar Borg Svetu vseeno lahko predložil nekaj pozitivnih znanstvenih mnenj, in sicer, da je ribolov na omejeno, vendar naraščajoče število staležev zdaj dosegel stopnjo največje trajnostni donosa.

Kot v preteklih letih se je Komisija pri predlogu sprememb skupnega dovoljenega ulova (TAC) za različne staleže opirala na objektivno delovno metodo, ki temelji na znanstven mnenju. Obsežno se je posvetovala tudi z državami članicami in industrijo ter si po svojih najboljših močeh prizadevala, da bi zmanjšala kratkoročno breme za ribiške sektorje.

Kot je običajno pri tovrstnih obsežnih pogajanjih, je bil prvotni predlog Komisije spremenjen, da bi se upoštevali nekateri zadržki, ki so jih izrazile države članice. Letošnji predlog še ne vsebuje končnih podatkov za staleže, ki se upravljajo skupaj z Norveško in Ferskimi otoki, saj se zadevne strani o njih še niso dokončno sporazumele. Začasni podatki, ki jih je za te staleže predlagala Komisija, bi morali omogočiti nadaljevanje ribolovnih dejavnosti v januarju, s čimer bi imela Komisija na voljo dovolj časa za zaključek pogajanj z Norveško in bi lahko kmalu za tem predložila končne podatke. Komisija je prepričana, da se lahko pogajanja ponovno začnejo v začetku leta 2010 in da je mogoče doseči usklajen dogovor, ki bo sprejemljiv tako za EU kot za Norveško.

V skladu z nedavno sprejetim akcijskim načrtom EU za morske pse je Svet za atlantskega morskega psa TAC obdržal na ničli, za navadnega trneža pa odobril omejeni prilov v višini 10 %, da bi se preprečili zavržki, vendar se je zavezal k nični stopnji ribolova za leto 2011.

Na podlagi pozitivnih izidov nedavne raziskave v zvezi s sardonom je Svet lahko odobril ribolov v višini 7 000 ton, ki se bo začel z januarjem 2010, vendar je treba poudariti, da se ta številka lahko spremeni, da bi se upoštevalo znanstveni mnenje, ki bo predloženo spomladi. Ribolov na ta stalež se bo zato pozorno spremljal.

Razpredelnica TAC in kvote za leto 2010 so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar