Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1903

Bruksela, 10 grudnia 2009 r.

Domena internetowa „.eu” dostępna teraz we wszystkich językach UE

Od dzisiaj obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje europejskie mogą zarejestrować nazwy stron internetowych w domenie .eu z przy użyciu liter ze wszystkich 23 języków urzędowych Unii Europejskiej. Oznacza to, że rejestrujący mogą stosować nazwy pisane alfabetem greckim lub cyrylicą, jak na przykład www. διαδίκτυο.eu lub www.роуминг.eu . Jest to możliwe dzięki nowym zasadom unijnym przyjętym przez Komisję w czerwcu 2009 r. ( IP/09/1044 ).

„Międzynarodowe nazwy domen w domenie .eu, czyli naszej europejskiej domenie najwyższego poziomu, stanowią znaczny postęp w kierunku Internetu o prawdziwie światowym, a jednocześnie lokalnym zasięgu. Wielu internautów będzie pochodzić z krajów, w których większość języków nie opiera się na alfabecie łacińskim i jego literach od „a” do „z”, i w oczywisty sposób będą oni chcieli stosować swoje alfabety” powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego. „Wprowadzenie międzynarodowych nazw domen w domenie .eu będzie jeszcze lepiej zaspakajało potrzeby wielojęzycznej i wielokulturowej Europy.”

Międzynarodowe nazwy domen (ang. Internationalised Domain Names, IDN) to nazwy domen internetowych zawierające znaki inne niż litery występujące w 26-literowym alfabecie łacińskim od „a” do „z” oraz inne niż cyfry od „0” do „9” i znak „-”. Do dzisiaj rejestrujący nazwy domen w domenie .eu mogli wykorzystywać tylko tę ograniczoną liczbę znaków, ale teraz możliwa jest rejestracja nazw domen zawierających pełen zestaw różnych znaków stosowanych w poszczególnych językach urzędowych UE.

Komisja zadecydowała, że europejska domena najwyższego poziomu .eu powinna dopuszczać litery ze wszystkich języków urzędowych UE ( IP/09/1044 ). Dzięki międzynarodowym nazwom domen jest to możliwe. Teraz w domenie .eu można będzie rejestrować nazwy zawierające litery takie jak „à”, „ą”, „ä”, „ψ” lub „д”. Obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje unijne będą mogły rejestrować nazwy domen w alfabetach innych niż łaciński, co jest niezwykle ważne dla języków takich jak grecki i bułgarski. Ponadto użytkownicy hiszpańskiego i baskijskiego będą mogli zarejestrować nazwy z literą „ñ”, zaś użytkownicy posługujący się francuskim, portugalskim i katalońskim będą mogli użyć litery „ç”.

Od momentu rozpoczęcia rejestracji w 2006 r. wielojęzyczność jest bardzo istotnym aspektem domeny .eu. W ramach prawnych przewidziano przykładowo, że rejestracja nazw domen .eu i powiadamianie o decyzjach dotyczących rejestracji powinno być możliwe we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty. Zapewniono również rejestrację nazw domen z wykorzystaniem wszystkich liter z alfabetów języków urzędowych.


Dalsze działania

Od dzisiaj nazwy w domenie najwyższego poziomu .eu będą korzystały z międzynarodowych nazw domen. Przykładowo w adresie internetowym europa.eu „.eu” jest domeną najwyższego poziomu, natomiast „europa” jest nazwą zarejestrowaną w ramach tej domeny najwyższego poziomu.

Komisja prowadzi również prace nad jak najszybszym wprowadzeniem wariantów międzynarodowej nazwy domeny najwyższego poziomu .eu (tzn. „.eu” w alfabecie greckim i cyrylicy). O planach Komisji komisarz Reding poinformowała dyrektora generalnego ICANN (Internetowa Korporacja ds. Przydzielonych Nazw i Numerów), pana Roda Beckstroma, podczas Forum Zarządzania Internetem w listopadzie ( IP/09/1717 ). Kiedy ICANN zatwierdzi międzynarodową nazwę domeny najwyższego poziomu .eu, rejestrujący w Unii Europejskiej będą mogli zarejestrować całe adresy stron internetowych w swoim alfabecie (tzn. zarówno „europa”, jak i „.eu”).

Informacje ogólne

Domena .eu jest europejską domeną najwyższego poziomu stworzoną przez UE, ale obsługiwaną przez prywatną nienastawioną na zysk organizację, EURid . Konsorcjum złożone z rejestrów: belgijskiego, czeskiego, włoskiego, szwedzkiego i słoweńskiego uruchomiło domenę .eu w 2005 r.

Do chwili obecnej zarejestrowano ponad 3 miliony nazw domen .eu ( IP/09/536).

Informacji udzielają

MEMO/08/218


Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of 30 September 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

82 467 859

.de

13 077 091

.cn

12 545 589

.net

12 477 730

.org

7 840 201

.uk

7 826 095

.info

5 282 857

.nl

3 523 290

.eu (*)

2 991 205

.biz

2 370 874

Source: EURid

 

Number of .eu domains by country (as of 30 September 2009)

Country

Number of .eu domains

Austria

76 846

Belgium

91 334

Bulgaria

10 420

Cyprus

52 795

Czech Republic

87 382

Denmark

38 166

Estonia

8 146

Finland

15 389

France

267 678

Germany

922 344

Greece

26 231

Hungary

29 822

Ireland

50 311

Italy

164 049

Latvia

5 599

Lithuania

9 499

Luxembourg

26 929

Malta

3 759

Netherlands

417 892

Poland

163 465

Portugal

11 986

Romania

20 003

Slovakia

19 849

Slovenia

6 605

Spain

71 529

Sweden

75 452

United Kingdom

309 766

Source: EURid


 

Growth of .eu domains 2007-2009 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2007-2009*

Austria

+ 17 %

Belgium

+  9 %

Bulgaria

+ 87 %

Cyprus

- 42 %

Czech Republic

+ 49 %

Denmark

-  8 %

Estonia

+ 35 %

Finland

+ 20 %

France

+ 39 %

Germany

+ 7 %

Greece

+ 28 %

Hungary

+ 36 %

Ireland

+ 82 %

Italy

+ 20 %

Latvia

- 23 %

Lithuania

+ 73 %

Luxembourg

+ 87 %

Malta

- 81 %

Netherlands

+ 15 %

Poland

+ 60 %

Portugal

+  9 %

Romania

+ 41%

Slovakia

+ 56 %

Slovenia

+ 44 %

Spain

+ 17 %

Sweden

- 21 %

United Kingdom

- 18 %

EU

+ 10 %

 

*from 31.12.2007 to 30.09.2009.

Source: EURid


Side Bar