Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Bruselj, 27. novembra 2009

Predsednik Barroso je razkril svojo novo ekipo

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je danes naznanil razdelitev resorjev v prihodnji Komisiji. Barroso se je temeljito posvetoval z vsemi kandidati za komisa rje, da bi zagotovil, da bodo naloge prišle v prave roke. Prepričan je, da ta ekipa lahko uresniči program za spremembe, ki ga je septembra predstavil v političnih smernicah, po tem ko ga je imenovalo vseh 27 držav članic in preden ga je kot predsednika nove komisije odobril Evropski parlament.

Predsednik Barroso je dejal: „Imamo evropski program in zdaj smo dobili tudi evropsko ekipo. Izmed kandidatov, ki so jih imenovale države članice, sem želel oblikovati kolegij, ki bo prispeval sveže ideje in dal nov zagon pri največjih izzivih, s katerimi se danes srečuje Evropa. Ta kolegij bo uresničil politične smernice, ki sem jih predstavil Evropskemu parlamentu. Prepričan sem, da bo igral odločilno vlogo pri usmerjanju Evrope na poti k okrevanju ter trajnostnemu in socialnemu tržnemu gospodarstvu, ki služi ljudem. Sestavil sem močno Komisijo, ki bo kos okrepljeni vlogi Evrope, kakor je predvidena z Lizbonsko pogodbo, tudi na svetovnem prizorišču. Ena ključnih nalog tega kolegija bo, da nove priložnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba, spremeni v resničnost. Kandidati za komisarje se bodo januarja predstavili na zaslišanjih pred Evropskim parlamentom. Ko bo Parlament z glasovanjem potrdil novo komisijo, bomo zavihali rokave, da bi dosegli rezultate, ki bodo koristili našim državljanom.“

Novi kolegij bo sestavljalo 7 podpredsednikov, vključno s podpredsednico baronico Catherine Ashton, ki bo z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra tudi visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Nova komisija bo vključno s predsednikom Barrosom štela 27 članov, sestavljal pa jo bo po en komisar iz vsake države članice. Imela bo 3 podpredsednice in vsega skupaj 9 komisark. Njeni člani izhajajo iz različnih političnih družin, predvsem iz Evropske ljudske stranke (EPP), Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov (S & D) ter Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE). Štirinajst članov, med njimi tudi predsednik, so člani kolegija, katerega mandat se izteka.

Predsednik Barroso je kolegiju svojega drugega mandata dal novo podobo. Naznanil je nekatere nove resorje, in sicer podnebne ukrepe, notranje zadeve ter pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. Poleg tega je preoblikoval številne druge resorje, kot so izobraževanje, kultura, večjezičnost in mladi, zdravje in varstvo potrošnikov, industrija in podjetništvo, raziskave in inovacije ter mednarodno sodelovanje, humanitarna pomoč in krizno odzivanje. Vključevanju bo namenjena nova pozornost v okviru resorja za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, znova pa je z resorjem digitalna agenda v ospredju tudi informacijska družba.

Odgovornosti kandidatov za evropske komisarje

 • Joaquín ALMUNIA: konkurenca / podpredsednik Komisije

 • László ANDOR: zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

 • Catherine ASHTON: visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko / podpredsednica Komisije

 • Michel BARNIER: notranji trg in storitve

 • Dacian CIOLOS: kmetijstvo in razvoj podeželja

 • John DALLI: zdravje in varstvo potrošnikov

 • Maria DAMANAKI: pomorske zadeve in ribištvo

 • Karel DE GUCHT: trgovina

 • Štefan FÜLE: širitev in evropska sosedska politika *

 • Johannes HAHN: regionalna politika

 • Connie HEDEGAARD: podnebni ukrepi

 • Máire GEOGHEGAN-QUINN: raziskave, inovacije in znanost

 • Rumiana JELEVA: mednarodno sodelovanje, humanitarna pomoč in krizno odzivanje *

 • Siim KALLAS: promet / podpredsednik Komisije

 • Neelie KROES: digitalna agenda / podpredsednica Komisije

 • Janusz LEWANDOWSKI: proračun in finančno načrtovanje

 • Cecilia MALMSTRÖM: notranje zadeve,

 • G ünter OETTINGER: energetika

 • Andris PIEBALGS: razvoj*

 • Janez POTOČNIK: okolje,

 • Viviane REDING: pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo / podpredsednica Komisije

 • Olli REHN: ekonomske in monetarne zadeve

 • Maroš ŠEFČOVIČ: medinstitucionalni odnosi in administrativne zadeve / podpredsednik Komisije

 • Algirdas ŠEMETA: obdavčenje in carinska unija, revizija in boj proti goljufijam

 • Antonio TAJANI: industrija in podjetništvo / podpredsednik Komisije

 • Androulla VASSILIOU: izobraževanje, kultura, večjezičnost in mladi

* v tesnem sodelovanju z visoko predstavnico/podpredsednico v skladu s Pogodbami.

Podrobnejši opis resorjev in z njimi povezanih odgovornosti najdete v priloženi razpredelnici.

Baronica Ashton bo prva podpredsednica. Vendar pa bodo zaradi njenih posebnih funkcij, zlasti v Evropskem svetu, predsednika Barrosa v njegovi odsotnosti nadomeščali drugi podpredsedniki, in sicer v zaporedju, ki ga je določil sam predsednik. To zaporedje je naslednje: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Naslednji koraki

Novo komisijo mora najprej odobriti Evropski parlament, nato pa bo lahko nastopila mandat, ki se ji izteče 31. oktobra 2014. S posameznimi kandidati za komisarje bodo med 11. in 19. januarjem potekala zaslišan ja pred odbori Evropskega parlamenta. Na podlagi glasovanja o odobritvi nove komisije kot celote, ki naj bi bilo 26. januarja, bo Komisijo imenoval Evropski svet. Nato lahko začne opravljati svoje delo.

Delo nove komisije bo temeljilo na političnih smernicah, ki jih je septembra določil predsednik Barroso. V njih je poudaril potrebo bo vodilni vlogi EU, ki bo oblikovala globalizacijo na podlagi svojih vrednot in interesov. S svetovno soodvisnostjo kot izhodiščno točko je zasnoval načrt za preobrazbo EU v Evropo, ki na prvo mesto postavlja ljudi. Poudaril je pet ključnih izzivov, s katerimi se srečuje Evropa:

 • ponoven zagon gospodarske rasti in zagotovitev dolgoročne vzdržnosti ter konkurenčnosti za prihodnost,

 • boj proti brezposelnosti in krepitev socialne koh ezije,

 • preoblikovanje izziva trajnostno naravnane Evrope v konkurenčno prednost,

 • zagotavljanje varnosti evropskih državljanov,

 • močnejša vloga državljanstva in politične udeležbe v EU.

Prednostne naloge za spoprijemanje s temi izzivi bodo umeščene v desetletni okvir, ki bo omogočil uresničitev vizije za EU leta 2020 ter krepitev vključujočega socialnega tržnega gospodarstva kot temeljne značilnosti evropskega načina življenja. Dodelitev resorjev je bila skrbno premišljena, da se zagotovijo rezultati tega amb icioznega programa.

Predsednik Barroso je v pismih vsakemu posameznemu kandidatu za komisarja opisal njegove nove odgovornosti ter poudaril odločilno vlogo Komisije kot gonilne sile pri prizadevanjih EU, da se obravnavajo izzivi jutrišnjega dne in tudi nove priložnosti, ki se odpirajo z Lizbonsko pogodbo. Ponovil je svojo zavezanost programu za pametno upravljanje, ki spoštuje načeli subsidiarnosti in proporcionalnosti ter se osredotoča na jasno dodano vrednost ukrepanja na ravni EU, pri vsem tem pa posebno pozornost namenja dobremu finančnemu poslovodenju in v celoti upošteva kodeks ravnanja članov Evropske komisije. Prav tako je opozoril na potrebo po uspešnem partnerstvu z državami članicami in drugimi institucijami, še posebej z Evropskim parlamentom.

Opomba urednikom

Življenjepisi s slikami vseh 26 kandidatov za komisarje so na voljo na:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm .

ANNEXE

Barr oso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar