Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Brussel, 27 november 2009

Voorzitter Barroso maakt zijn nieuwe team bekend

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, maakte vandaag de bevoegdheidsverdeling binnen de nieuwe Commissie bekend. De voorzitter heeft uitgebreid overlegd met alle kandidaat-commissarissen om de juiste persoon op de juiste plaats te kunnen inzetten. De voorzitter is ervan overtuigd dat zijn team de agenda voor verandering kan waarmaken die door hem is uitgetekend in de politieke richtsnoeren die hij in september heeft gepresenteerd, na zijn voordracht door alle 27 lidstaten en vóór zijn aanstelling als voorzitter van de nieuwe Commissie door het Europees Parlement.

Voorzitter Barroso verklaarde: "Wij hebben een Europees programma, en nu hebben we ook een Europees team. Op basis van de voordrachten door de lidstaten heb ik getracht een college samen te stellen dat kan zorgen voor frisse ideeën en een nieuw elan ten aanzien van de grootste uitdagingen waarmee we vandaag in Europa worden geconfronteerd. Dit college zal de politieke richtsnoeren uitvoeren die ik aan het Europees Parlement heb gepresenteerd. Ik heb er vertrouwen in dat dit college een beslissende rol zal spelen om Europa op weg te zetten naar herstel en een duurzame en sociale markteconomie die er is voor de mensen. Ik heb een sterke Commissie samengesteld om de grotere rol aan te kunnen die Europa, ook op het wereldtoneel, zal moeten spelen, zoals bepaald in het Verdrag van Lissabon. Een van de kerntaken van dit college zal erin bestaan de door het Verdrag van Lissabon geschapen nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen. De kandidaat-commissarissen zullen zichzelf in januari presenteren in de hoorzittingen voor het Europees Parlement. Na de vertrouwensstemming in het Parlement wordt het tijd om aan de slag te gaan en resultaten te boeken ten behoeve van onze burgers."

Het nieuwe college zal 7 vicevoorzitters tellen, waaronder vicevoorzitter Barones Catherine Ashton, die tevens de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid zal zijn, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december. Drie van de vicevoorzitters zullen vrouwen zijn. Het nieuwe college zal 27 leden tellen, met inbegrip van voorzitter Barroso, uit elke lidstaat één. Het telt 9 vrouwen. De leden van het college behoren tot verschillende politieke families, met name de Europese Volkspartij (EVP), de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) en de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). 14 leden, waaronder de voorzitter, maakten reeds deel uit van het ontslagnemende college.

Voorzitter Barroso heeft in het college van zijn tweede mandaat een aantal nieuwe accenten aangebracht. Hij heeft een aantal nieuwe portefeuilles gecreëerd: Klimaatactie; Binnenlandse Zaken; Justitie, grondrechten en burgerschap. Hij heeft een aantal andere portefeuilles herschikt: Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken; Gezondheid en consumentenbeleid; Industrie en ondernemerschap; Onderzoek en innovatie; Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisinterventie. Er zal een nieuwe klemtoon op inclusie worden gelegd in de portefeuille Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, en vernieuwde aandacht aan de informatiemaatschappij worden besteed met de portefeuille Digitale agenda.

Bevoegdheidspakketten van de kandidaat-commissarissen

 • Joaquín ALMUNIA: Mededinging. Vicevoorzitter van de Commissie.

 • László ANDOR: Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

 • Barones Catherine ASHTON: Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie.

 • Michel BARNIER: Interne markt en diensten.

 • Dacian CIOLOS: Landbouw en plattelandsontwikkeling.

 • John DALLI: Gezondheid en consumentenbeleid.

 • Maria DAMANAKI: Maritieme zaken en visserij.

 • Karel DE GUCHT: Handel.

 • Štefan FÜLE: Uitbreiding en Europees nabuurschapsbeleid. *

 • Johannes HAHN: Regionaal beleid.

 • Connie HEDEGAARD: Klimaatactie.

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: Onderzoek en innovatie.

 • Rumiana JELEVA: Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisinterventie. *

 • Siim KALLAS: Vervoer. Vicevoorzitter van de Commissie.

 • Neelie KROES: Digitale agenda. Vicevoorzitter van de Commissie.

 • Janusz LEWANDOWSKI: Begroting en financiële programmering.

 • Cecilia MALMSTRÖM: Binnenlandse Zaken.

 • Günter OETTINGER: Energie.

 • Andris PIEBALGS: Ontwikkeling.*

 • Janez POTO ČNIK: Milieu.

 • Viviane REDING: Justitie, grondrechten en burgerschap. Vicevoorzitter van de Commissie.

 • Olli REHN: Economische en monetaire zaken.

 • Maroš ŠEFČOVIČ: Vicevoorzitter van de Commissie voor interinstitutionele betrekkingen en administratie.

 • Algirda s ŠEMETA: Belasting en douane-unie, audit en fraudebestrijding.

 • Antonio TAJANI: Industrie en ondernemerschap. Vicevoorzitter van de Commissie.

 • Androulla VASSILIOU: Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

* Overeenkomstig de Verdragen, in nauwe samenwerking met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter.

Als bijlage vindt u een tabel met een meer gedetailleerde beschrijving van de bevoegdheidspakketten.

Barones Ashton zal eerste vicevoorzitter zijn. Gelet op de specifieke aard van haar functies, met name in de Raad, zullen de andere vicevoorzitters de voorzitter in diens afwezigheid vervangen, in de door de voorzitter vastgestelde volgorde van voorrang. Die volgorde is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Volgende stappen

De nieuwe Commissie moet de goedkeuring krijgen van het Europees Parlement voordat zij aantreedt voor een ambtsperiode die loopt tot 31 oktober 2014. De kandidaat-commissarissen zullen in de periode van 11 tot 19 januari in individuele hoorzittingen door parlementaire commissies worden gehoord. De vertrouwensstemming over de nieuwe Commissie in haar geheel is gepland voor 26 januari. Op basis van de vertrouwensstemming zal de Commissie door de Raad worden benoemd. Daarna kan zij aan de slag gaan.

Dat zal zij doen op basis van de politieke richtsnoeren voor de nieuwe Commissie die in september jl. door voorzitter Barroso zijn uitgestippeld. Hij legde de nadruk op de behoefte aan Europees leiderschap, waarbij de EU de globalisering vorm geeft op basis van haar waarden en belangen. Uitgaande van de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid tekende hij een hervormingsagenda uit voor de EU, een Europa dat mensen centraal stelt in zijn planning. Hij wees op vijf fundamentele uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd:

 • De economische groei moet weer op gang worden gebracht en de groei en het concurrentievermogen moeten op lange termijn in stand worden gehouden.

 • De werkloosheid moet worden bestreden en de sociale cohesie moet worden versterkt.

 • We moeten van duurzaamheid voor Europa een concurrentievoordeel maken.

 • We moeten de veiligheid van de Europeanen garanderen.

 • Burgerschap en participatie van de Europese burger moeten worden versterkt.

Prioriteiten voor het aanpakken van deze uitdagingen zullen worden vastgesteld met een planning over tien jaar, met een visie voor de EU in 2020 voor ogen, waarbij de inclusieve sociale markteconomie, die het waarmerk is van de Europese "way of life", nieuw leven wordt ingeblazen. De samenstelling en toewijzing van de bevoegdheidspakketten is erop gericht deze ambitieuze doelstellingen te kunnen waarmaken.

In zijn brieven aan elke commissaris, waarin hij hen hun nieuwe bevoegdheden toewees, heeft voorzitter Barroso de nadruk gelegd op de cruciale rol die de Commissie speelt als gangmaker van de inspanningen die de EU levert om de uitdagingen van morgen aan te gaan, en op de nieuwe mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon biedt. Hij herhaalde dat hij zich wil beperken tot een slimme regelgevingsagenda, waarbij subsidiariteit en evenredigheid in acht worden genomen en die gericht is op een duidelijke meerwaarde op EU-niveau; daarnaast wil hij bijzondere aandacht besteden aan gezond financieel beheer, en houdt hij vast aan een scrupuleuze naleving van de gedragscode voor de leden van de Europese Commissie. Hij onderstreepte voorts de noodzaak van een geslaagd partnerschap met de lidstaten en de andere instellingen, inzonderheid het Europees Parlement.

Achtergrondinformatie voor de pers

De cv's, met foto, van de 26 kandidaat-commissarissen zijn nu beschikbaar op:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar