Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Brussell, 27 ta' Novembru 2009

Il-President Barroso jħabbar it-tim il-ġdid tiegħu

José Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, illum ħabbar ir-responsabbiltajiet tal-portafolli għall-Kummissjoni li jmiss. Il-President kellu konsultazzjonijiet iddettaljati mal-Kummissarji nnominati sabiex ikun jista’ jassenja l-aħjar ħidmiet lill-aħjar persuni. Il-President jemmen li t-tim tiegħu jista’ jaħdem b’suċċess fuq l-aġenda għall-bidla li hu stabbilixxa fil-linji gwida ta' politika li ppreżenta f'Settembru, wara li ġe nnominat mis-27 Stat Membru kollha u qabel l-approvazzjoni tiegħu bħala President tal-Kummissjoni li jmiss mill-Parlament Ewropew.

Il-President Barroso qal: “Għandna programm Ewropew, u issa għandna tim Ewropew. Fuq il-bażi tan-nominazzjonijiet mill-Istati Membri, stinkajt biex infassal Kulleġġ li jista’ jiġġenera ideat friski u momentum ġdid fuq l-akbar sfidi li qed niffaċċjaw fl-Ewropa llum. Dan il-Kulleġġ se jimplimenta l-linji gwida ta’ politika li jien ippreżentajt lill-Parlament Ewropew. Ninsab fiduċjuż li dan il-Kulleġġ se jkun deċiżiv li jidderieġi lill-Ewropa lejn l-irkupru u lejn ekonomija tas-suq soċjali sostenibbli li taħdem għan-nies. Irnexxieli ngħaqqad Kummissjoni soda biex timla r-rwol imsaħħaħ tal-Ewropa, inkluż fix-xena dinjija, ipprovdut permezz tat-Trattat ta' Liżbona. Waħda mill-ħidmiet ewlenin ta’ dan il-Kulleġġ se tkun li jagħti l-ħajja lill-opportunitajiet il-ġodda pprovduti mit-Trattat ta' Liżbona. Il-Kummissarji nnominati se jippreżentaw ruħhom fis-seduti ta' smigħ quddiem il-Parlament Ewropew f'Jannar. Wara l-vot ta’ kunsens tal-Parlament, ikun sar iż-żmien biex jibda x-xogħol u biex nipproduċu r-riżultati għaċ-ċittadini tagħna.

Il-Kulleġġ il-ġdid se jkollu 7 Viċi-Presidenti, inkluża l-Viċi President il-Barunessa Catherine Ashton li, fl-istess waqt, se tkun ir-Rappreżentanta Għolja tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona fl-1 ta’ Diċembru li ġej. Tlieta mill-Viċi Presidenti se jkunu nisa. Il-Kulleġġ il-ġdid se jkollu 27 membru, inkluż il-President Barroso, wieħed minn kull Stat Membru. Jinkludi 9 nisa. Il-membri tal-Kulleġġ jiġu mill-familji politiċi differenti, speċifikiament mill-Partit Popolari Ewropew (PPE), l-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi (S&D), u l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa (ALDE). Erbatax-il membru, inkluż il-President, kienu diġà membri tal-Kulleġġ li se jispiċċa.

Il-President Barroso ta wiċċ ġdid lill-Kulleġġ tat-tieni mandat tiegħu. Hu ħabbar numru ta’ portafolli ġodda. L-Azzjoni għall-Klima, L-Affarijiet Interni; il-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. Hu ta sura ġdida lil numru ta’ portafolli oħra: l-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ; is-Saħħa u l-Politika tal-Konsumatur; l-Industrija u l-Intraprenditorjat; ir-Riċerka u l-Innovazzjoni; il-Kooperazzjoni Internazzjonali, l-Għajnuna Umanitarja u r-Rispons għall-Kriżijiet. Se jkun hemm enfasi ġdida fuq l-inklużjoni fil-portafoll tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni, u ffukar imġedded bil-portafoll tal-Aġenda Diġitali.

Responsabbiltajiet tal-Kummissarji mħabbara

 • Joaquín ALMUNIA: Il-Kompetizzjoni. Viċi President tal-Kummissjoni.

 • László ANDOR: L-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni.

 • Il-Barunessa Catherine ASHTON: Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Politika Barranija u tas-Sigurtà u l-Viċi President tal-Kummissjoni.

 • Michel BARNIER: Suq Intern u Servizzi.

 • Dacian CIOLOS: L-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

 • John DALLI: Is-Saħħa u l-Politika tal-Konsumatur.

 • Maria DAMANAKI: Affarijiet Marittimi u Sajd.

 • Karel DE GUCHT: Il-Kummerċ.

 • Štefan FÜLE: Il-Politika Ewropea dwar it-Tkabbir u l-Viċinat. *

 • Johannes HAHN: Politika Reġjonali.

 • Connie HEDEGAARD: Azzjoni għall-Klima.

 • Maire GEOGHEGAN-QUI NN: Ir-Riċerka u l-Innovazzjoni.

 • Rumiana JELEVA: il-Kooperazzjoni Internazzjonali, l-Għajnuna Umanitarja u r-Rispons għall-Kriżijiet. *

 • Siim KALLAS: It-trasport. Viċi President tal-Kummissjoni.

 • Neelie KROES: Aġenda Diġitali. Viċi President tal-Kummissjoni.

 • Janusz LEWANDOWSKI: Il-Baġit u l-Ipprogrammar Finanzjarju.

 • Cecilia MALMSTRÖM: l-Affarijiet Interni.

 • Günter OETTINGER: L-Enerġija.

 • Andris PIEBALGS: l-Iżvilupp

 • Janez POTOČNIK: L-Ambjent.

 • Viviane REDING: il-Ġustizzja, d-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. Viċi President tal-Kummissjoni.

 • Olli REHN: L-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

 • Maroš ŠEFČOVIČ: Viċi President tal-Kummissjoni għar-Relazzjonijiet Inter Istituzzjonali u l-Amministrazzjoni.

 • Algirdas ŠEMETA: It-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali, l-Awditjar u l-Ġlieda Kontra l-Frodi.

 • Antonio TAJANI: l-Industrija u l-Intraprenditorija; Viċi President tal-Kummissjoni.

 • Androulla VASSILIOU: l-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ.

* B’kollaborazzjoni mill-qrib mar-Rappreżentant Għoli/Viċi President skont it-trattati.

Hawn mehmuża tabella b’deskrizzjoni aktar iddetaljata tar-responsabbiltajiet tal-portafolli.

Il-Barunessa Ashton se tkun l-1 el Viċi President. Madankollu. b’kunsiderazzjoni għall-funzjonijiet speċifiċi tagħha, partikolarment fil-Kunsill, dak li se joqgħod minflok il-President meta hu ma jkunx hemm se jkun wieħed mill-Viċi Presidenti l-oħra, f'ordni ta' preċdenza mfassla mill-President. l-Ordni ta’ preċedenza hija: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Il-passi li jmiss

Il-Kummissjoni l-ġdida trid tiġi approvata mill-Parlament Ewropew qabel tidħol fis-seħħ għal terminu li jibqa' sejjer sal-31 ta' Ottubru 2014. Il-Kummissarji nnominati se jidhru f’seduti ta’ smigħ quddiem kumitati Parlamentari mill-11 sad-19 ta’ Jannar. Il-vot ta’ kunsens fuq il-Kummissjoni sħiħa hu maħsub li jsir fis-26 ta’ Jannar. Fuq il-bażi tal-vot ta’ kunsens, il-Kummissjoni għandha tkun maħtura mill-Kunsill Ewropew. Imbagħad tkun tista’ tibda taħdem.

Se tagħmel dan fuq il-bażi tal-linji gwida ta’ politika għall-Kummissjoni li jmiss stabbiliti mill-President Barroso f’Settembru li għadda. Hu enfasizza fuq il-ħtieġa ta’ tmexxija tal-UE, li tagħti sura lill-globalizzazzjoni fuq il-bażi tal-valuri u l-interessi tagħha. Bħala punt tat-tluq beda mill-interdipendenza globali, hu fassal aġenda ta’ trasformazzjoni għall-UE, Ewropa li tpoġġi lin-nies fil-qalba tal-aġenda tagħha. Hu enfasizza ħames sfidi ewlenin li qegħdin quddiem l-Ewropa:

 • Nerġgħu nibdew bit- tkabbir ekonomiku llum u niżgura sostennibbiltà fit-tul u kompetittività għall-ġejjieni

 • Niġġieldu kontra l-qgħad u t-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali tagħna

 • Indawru l-isfida ta’ Ewropa sostenibbli għall-vantaġġ kompetittiv tagħna

 • Niżguraw is-sigurtà tal-Ewropej

 • Insaħħu ċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni tal-UE .

Il-prijoritajiet biex jintlaqgħu dawn l-isfidi se jiġu stabbiliti f’qafas ta’ għaxar snin biex iwassal viżjoni għall-UE fl-2020, li jagħti ħajja ġdida lill-ekonomija tas-suq soċjali inklużiva li hija l-karatteristika ewlenija tal-istil ta' ħajja Ewropea. L-allokazzjoni tal-portafolli ġiet strutturata biex twettaq din l-aġenda ambizzjuża.

Fl-ittri tiegħu lil kull Kummissarju li fihom stipula r-responsabbilitajiet il-ġodda tagħhom, il-President Barroso saħaq fuq ir-rwol essenzjali tal-Kummissjoni bħala l-mutur tal-isforzi tal-UE biex tindirizza l-isfidi ta' għada, kif ukoll l-opportunitajiet il-ġodda pprovduti permezz tat-Trattat ta' Liżbona. Hu tenna l-impenn tiegħu għal aġenda prattika ta’ regolamentazzjoni, b'rispett lejn is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, iffukata fuq valur miżjud ċar fil-livell tal-UE; b’attenzjoni partikolaru fuq ġestjoni finanzjarja soda; u b’rispett sħiħ lejn il-Kodiċi ta' Kondotta tal-Membri tal-Kummissjoni Ewropea. Hu saħaq ukoll fuq il-ħtieġa għal sħubija li tirnexxi mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet l-oħra, b'mod partikolari mal-Parlament Ewropew.

Nota ta’ sfond għall-edituri

Ic-CVs bir-ritratti tas-26 Kummissarju nnominati issa huma disponibbli fuq:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar