Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Brüsszel, 2009. november 27

Barroso elnök bemutatja új csapatát

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke ma bejelentette a következő Bizottság tárcáinak felosztását. Az elnök alapos konzultációt folytatott az egyes biztosjelöltekkel annak érdekében, hogy a megfelelő posztokat a megfelelő emberek kapják. Az elnök hisz abban, hogy ez a csapat képes a politikai iránymutatásában felvázolt változási menetrend megvalósítására. Az iránymutatást szeptemberben mutatta be azt követően, hogy a 27 tagállam egyöntetűen őt jelölte a következő Bizottság elnökének, valamint azt megelőzően, hogy az Európai Parlament jóváhagyta ezt a jelölést.

Barroso elnök kijelentette: „Európai programmal rendelkezünk, mostantól pedig európai csapatunk is van. A tagállamok jelölései alapján olyan bizottsági testületet kívántam összeállítani, amely friss ötleteket képes kidolgozni, és új lendületet tud biztosítani azokkal a fő kihívásokkal szemben, amelyekkel Európa ma szembenéz. Ez a bizottsági testület hajtja majd végre azt a politikai iránymutatást, amelyet az Európai Parlamentnek nyújtottam be. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a bizottsági testület határozottan irányítja majd Európát a fellendülés, valamint egy olyan fenntartható szociális piacgazdaság felé, amely az emberek javára működik. Erős Bizottságot állítottam össze, amely be tudja tölteni a Lisszaboni Szerződés alapján Európának szánt – nemzetközi téren is – fontosabb szerepet. E bizottsági testület egyik fő feladata az lesz, hogy valóra váltsa a Lisszaboni Szerződés által biztosított új lehetőségeket. A biztosjelöltek az Európai Parlament előtt tartott meghallgatásokon mutatkoznak be januárban. Miután a Parlament jóváhagyja az új Bizottságot, eljön az ideje annak, hogy elkezdjük a munkát és eredményeket mutassunk fel polgáraink számára.”

Az új testületnek hét alelnöke lesz, köztük Catherine Ashton bárónő, aki a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépését követően egyidejűleg az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének posztját is betölti. Az alelnökök között három nő lesz. Az új testület – melybe minden tagállam egy biztost delegál – Barroso elnökkel együtt 27 taggal rendelkezik majd. A biztosok közül 9 nő. A testület tagjai a következő politikai családokat képviselik: Európai Néppárt (ENP), Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S & D), valamint Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE). Az elnökkel együtt 14-en már tagjai voltak a távozó bizottsági testületnek.

Barroso elnök második mandátuma alkalmával új arculatot adott a bizottsági testületnek, és számos új portfóliót jelentett be, amelyek a következők: éghajlat-politika; uniós belügyek; jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság. Néhány más portfóliót átalakított: oktatásügy, kultúra, többnyelvűség és ifjúságpolitika; egészségügy és fogyasztópolitika; ipar- és vállalkozáspolitika; kutatás, innováció és tudomány; nemzetközi együttműködés, humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés. Megújult hangsúlyt fektet majd az összetartozásra a foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás portfólió keretében, valamint újból előtérbe helyezi a digitális politika portfólióját.

A biztosjelöltek tárcái

 • Joaquín ALMUNIA: versenypolitika. A Bizottság alelnöke.

 • ANDOR László: foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás.

 • Catherine ASHTON bárónő: az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint a Bizottság alelnöke.

 • Michel BARNIER: belső piac és szolgáltatások.

 • Dacian CIOLOS: mezőgazdaság és vidékfejlesztés.

 • John DALLI: egészségügy és fogyasztópolitika.

 • Maria DAMANAKI: tengerügyek és halászat.

 • Karel DE GUC HT: kereskedelem.

 • Štefan FÜLE: bővítés és európai szomszédságpolitika. *

 • Johannes HAHN: regionális politika.

 • Connie HEDEGAARD: éghajlat-politika.

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: kutatás, innováció és tudomány.

 • Rumiana JELEVA: nemzetközi együttműködés, humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés. *

 • Siim KALLAS: közlekedés. A Bizottság alelnöke.

 • Neelie KROES: digitális politika. A Bizottság alelnöke.

 • Janusz LEWANDOWSKI: költségvetés és pénzügyi programozás.

 • Cecilia MALMSTRÖM: uniós belügyek.

 • Günter OETTINGER: energiaügy.

 • Andris PIEBALGS: fejlesztés.*

 • Janez POTOČNIK: környezetvédelem.

 • Viviane REDING: jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság. A Bizottság alelnöke.

 • Olli REHN: gazdasági ügyek és monetáris politika.

 • Maroš ŠEFČOVIČ: intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős bizottsági alelnök.

 • Algirdas ŠEMETA: adóügy és vámunió, audit és csalás elleni küzdelem.

 • Antonio TAJANI: ipar- és vállalkozáspolitika. A Bizottság alelnöke.

 • Androulla VASSILIOU: oktatásügy, kultúra, többnyelvűség és ifjúságpolitika.

* A szerződéseknek megfelelően szoros együttműködésben a főképviselővel/alelnökkel.

A bizottsági tárcák felosztásának részletesebb bemutatását tartalmazó táblázat a mellékletben található.

Az első alelnök Ashton bárónő lesz, azonban az általa – különösen a Tanácsban – betöltött különleges feladatkörök miatt az elnök helyettesítését távollétében a többi alelnök látja el, az elnök által meghatározott következő rangsorban: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Következő lépések

Az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia az új Bizottságot, mielőtt az a 2014. október 31-ig tartó hivatali időre hivatalba lép. A biztosjelöltek 2010. január 11–19. között egyéni meghallgatáson vesznek részt a parlamenti bizottságok előtt. Az új Bizottság egészének jóváhagyásáról előreláthatólag 2010. január 26-án szavaznak majd. E jóváhagyás alapján a Bizottságot az Európai Tanács nevezi ki. Ezt követően a Bizottság megkezdheti munkáját.

E munkát a múlt szeptemberben Barroso elnök által az új Bizottság számára felvázolt politikai iránymutatás alapján végzi majd. Barroso elnök kiemelte azt az igényt, hogy az EU vezető szerepet töltsön be, és az uniós értékek és érdekek alapján formálja a globalizációt. A világ kölcsönös egymásra utaltságát kiindulópontként véve átalakulást szolgáló menetrendet határozott meg az Unió számára, amely az embereket helyezi e menetrend középpontjába. Hangsúlyozta azt az öt fő kihívást, amellyel Európa ma szembenéz:

 • A gazdasági növekedés azonnali újraindítása, valamint a hosszú távú fenntarthatóság és versenyképesség biztosítása a jövőre nézve.

 • A munkanélküliség elleni küzdelem és társadalmi kohéziónk megerősítése.

 • A fenntartható Európa által támasztott kihívás versenyelőnnyé történő átalakítása.

 • Az európaiak biztonságának biztosítása.

 • Az uniós polgárság és részvétel megerősítése.

Az e kihívások kezelésére irányuló prioritásokat egy tízéves keretbe foglalják bele, hogy olyan jövőképet biztosítsanak az Unió számára 2020-ban, amely megélénkíti az európai életstílust fémjelző, mindenkire kiterjedő szociális piacgazdaságot. A portfóliókat úgy állították össze, hogy e nagy horderejű menetrend megvalósítását szolgálják.

Barroso elnök az egyes biztosoknak küldött, új feladatkörüket részletező levelében kiemelte a Bizottság azon lényeges szerepét, mely a jövőbeni kihívások kezelését célzó uniós erőfeszítések előrevitelében nyilvánul meg, valamint a Lisszaboni Szerződés nyújtotta új lehetőségeket. Megismételte elkötelezettségét egy olyan intelligens szabályozási menetrend iránt, amely tiszteletben tartja a szubszidiaritást és az arányosságot, és amely az uniós szinten biztosított egyértelmű hozzáadott értékre összpontosít; különös figyelmet szentel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak; valamint teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexet. Hangsúlyozta továbbá a tagállamokkal és a többi intézménnyel – különösen az Európai Parlamenttel – fenntartott sikeres partnerség iránti igényt.

Háttérinformáció a szerkesztőknek

A 26 biztosjelölt fényképes önéletrajza már elérhető a következő internetes oldalon:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar