Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1828

Brüssel, 27. november 2009

ELi keelesektor tuleb kriisist välja

Euroopa Komisjoni tellitud uuringus tuvastati, et majanduskriis on keelesektorit vähem mõjutanud kui teisi sektoreid. Selles uuringus uuriti esmakordselt kogu Euroopa Liidu keelesektori suurust. Uuring hõlmas kirjalikku ja suulist tõlget, lokaliseerimist ja globaliseerimist, subtitreerimist ja dubleerimist, keeletehnoloogia vahendeid, mitmekeelsete konverentside korraldamist ning keeleõpet. Uuringu järgi oli 2008. aastal kogu ELi keelesektori käive 8,4 miljardit eurot. Järgmiste aastate jooksul kasvab käive vähemalt 10% aastas, jõudes 2015. aastaks 16,5–20 miljardi euroni. See on üks suurimaid kasvusektoreid ELi majanduses.

„Keelesektor on nii majandusliku kui ka strateegilise tähtsusega . Majanduslik tähtsus tuleneb sektori suurusest, vastupidavusest praegusele kriisile ning eelkõige tulevasest potentsiaalist. Strateegiline tähtsus on tal seetõttu, et see sektor on väga oluline rahvusidentiteedi ja -kultuuri säilitamisel ning globaliseerunud maailmas toimetulemisel. Kõnealune uurimus annab ELi keelesektorist täpsema pildi ning asetab keelesektori tööturu tähelepanu keskpunkti,” ütles keelelise mitmekesisuse volinik Leonard Orban.

Keeleturgu iseloomustab kirjaliku ja suulise tõlke puhul järjest kasvav suurte turuosaliste ühinemine, kuid madalad takistused turule tulekul, mis tähendab, et osalejaid on palju ja konkurents on suur. Lisaks tekitab globaliseerumine vajaduse tõlkida uutesse keeltesse ning vajaduse uute keelealaste teenuste järele.

„Keelesektor on aastate jooksul palju muutunud. On tekkinud uued valdkonnad, nagu subtitreerimine, lokaliseerimine, toimetamine. Seega peavad selles sektoris töötavad professionaalid omandama uusi pädevusi. Euroopa Komisjon toetab selliste pädevuste arendamist näiteks Euroopa kirjaliku tõlke magistriõppe edendamise teel,” märkis volinik Orban.

Analüüs tehti küsitluste põhjal, mis saadeti kutseliitudele, riigiasutustele, üksikisikutele, keeleteenuste pakkujatele ja keeleteenistuse osakondadele. Saadi üle tuhande vastuse. Uuringu käigus koostati andmelehed iga analüüsitud ELi liikmesriigi kohta.

Täiendav teave:

Uuringut esitletakse konverentsil, mille veebiülekannet saab vaadata järgmisel aadressil:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/_vi_fl_300_en/player/index_player.html?id=7853&userlocale=en

Uuringu tekst on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

Kirjaliku tõlke peadirektoraat: http://ec.europa.eu/dgs/translation


Side Bar