Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1595

Brüsszel, 2009. október 28.

Az Európai Bizottság a digitális televíziózásra való átállással frekvenciasávokat kíván felszabadítani, amelyek a gyors gazdasági fellendülés szolgálatába állíthatók

Az analógról a digitális televíziózásra való átállással a televíziós műsorok közvetítésére használt frekvenciasávok négyötöde felszabadul. Ez azt jelenti, hogy a felszabaduló frekvenciasávok a rádióspektrumot igénybe vevő új és innovatív szolgáltatásokra lesznek használhatók, kezdve a vezeték nélküli internettől és a fejlettebb mobilszolgáltatásoktól egészen az új interaktív, nagyfelbontású televíziós csatornákig. Az átállás nagy nyertesei a távoli régiók lehetnek, mivel az új frekvenciaspektrumot a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokra lehetne felhasználni a nagy sebességű internet olyan területekre történő eljuttatása céljából, ahová még nem értek el a vezetékes szolgáltatások. A Bizottság a mai napon terveket terjeszt elő a rádióspektrum olyan, összehangolt elosztásával kapcsolatban, amely ösztönzi a szóban forgó új szolgáltatásokba való beruházásokat és a közöttük lévő versenyt. Ha az újonnan felszabaduló frekvenciasávok – vagyis az ún. „digitális hozadék” – új szolgáltatások közötti felosztása Európa-szerte összehangoltan történik, az 20–50 milliárd eurós ösztönzést jelent a gazdaság számára. A digitális hozadékban rejlő lehetőségek teljes körű megvalósítására irányuló tervben az Európai Parlament és az uniós országok is részt vesznek, ami jól tükrözi hangsúlyos szerepüket.

„A digitális hozadék egyedi alkalom arra, hogy a széles sávú internet Európa-szerte mindenki számára elérhetővé váljon, és ezáltal fellendítse gazdaságunk leginnovatívabb ágazatait. Európa azonban csak akkor használhatja ki teljes mértékben a digitális hozadékban rejlő lehetőségeket, ha erre vonatkozóan közös tervet készítünk. A terv kidolgozása során a Bizottság szorosan együttműködött az uniós országokkal, az Európai Parlamenttel, az ágazat és a fogyasztók képviselőivel – nyilatkozta Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiáért felelős biztosa. – Ezúton felkérem az uniós tagállamokat arra, hogy a digitális televíziózásra való átállást gyorsítsák meg úgy, hogy az 2012. január 1-jéig befejeződjön. A nemzeti hatóságokat pedig arra sürgetem, hogy a digitális hozadékot verseny élénkítésére használják annak érdekében, hogy új piacok nyíljanak az új szolgáltatók és új szolgáltatások számára , hiszen így érhetjük el a legnagyobb gazdasági hatást. Kizárólag ezáltal biztosítható, hogy a digitális hozadékot arra használjuk fel, hogy a vezeték nélküli széles sávú internetszolgáltatások az EU olyan részein is elérhetővé váljanak, ahol ez más technológiával nem valósítható meg hatékonyan.”

A digitális hozadék tárgyában a Bizottság által a mai napon elfogadott javaslatok arra kérik a z uniós tagállamokat, hogy gyorsítsák meg és 2012. január 1-jéig fejezzék be az analóg tv-műsorszórás leállításának folyamatát. Öt uniós ország (Finnország, Németország, Luxemburg, Hollandia és Svédország) és az Egyesült Államok példája azt mutatja, hogy az analóg műsorszórás leállítása gyorsan megvalósítható ( IP/09/266 ) .

A javaslatok azt is megvizsgálják, hogy a digitális hozad ék hatékony európai koordinációjával miként biztosítható akár 20–50 milliárd eurós ösztönzés a gazdaságnak (15 éves távlatban a külön-külön fellépő uniós országok forgatókönyvével összehasonlítva). E célból a javaslatok meghatározzák, hogy a felszabaduló frekvenciasáv egy része, nevezetesen a nagy hatótávolságú, épületeken is áthatoló 790–862 MHz-es részsáv hogyan szabadítható fel az új vezeték nélküli szolgáltatások támogatására – ilyenek például a 3G-s és a 4G-s mobilszolgáltatások ( IP/09/1238 ), amelyek a mobiltelefonokon lehetővé teszik a videoközvetítést (streaming), a teljes értékű webböngészést és a gyors letöltést. Mindez hozzá fog járulni ahhoz, hogy az EU lakossága körében a nagy sebességű internethozzáférés lefedettsége 2013 végére elérje a megcélzott 100%-ot ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

A fenti intézkedések hatásának maximalizálása érdekében a Bizottság célul tűzte ki a 790–862 MHZ-es részsáv használatára vonatkozó műszaki feltételek harmonizációját annak érdekében, hogy az egységes piac ne tagolódjon szét, amikor az egyes uniós országok területükön megnyitják az új szolgáltatásokat célzó részsávot. A szolgáltatók, a készülékgyártók és az alkalmazások fejlesztői ennek megvalósítása után határokon átnyúló üzleteket köthetnek, a felhasználók pedig utazáskor zökkenőmentesebben vehetik majd igénybe a roaming-szolgáltatásokat. Az 1990-es években hasonló szemlélet tette lehetővé a GSM-alapú mobiltelefonok megjelenését.

A Bizottság ezenkívül – az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együttműködésben – stratégiai célok vizsgálatára is javaslatot tett: ilyenek például nagy teljesítményű műsorszórástól eltérő felhasználások tekintetében a digitális hozadék elérhetővé tételének üteme, a szomszédos országokkal a digitális hozadékhoz kapcsolódó frekvenciaspektrumról folytatott tárgyalásokon képviselendő közös európai álláspont kialakítása, továbbá a digitális hozadék spektrumában hatékonyabb technológiák használatát lehetővé tévő jövőbeli uniós célok kijelölése.

A Bizottság 2010 első felében kérni fogja az Európai Parlament és a Tanács támogatását a menetrend végrehajtásához, illetve ahhoz, hogy bármilyen javaslat véglegesítése előtt konzultáljon a spektrum meglévő és potenciális felhasználóival a hosszabb távú kérdésekről.

Előzmények:

A Bizottság 2007-ben javaslatot terjesztett elő azzal a céllal, hogy az európai mobilszolgáltatók számára könnyebbé váljon az innovatív vezeték nélküli szolgáltatások kifejlesztése és nyújtása ( IP/07/1170 ). Ezt követte a digitális átállás meggyorsításáról szóló bizottsági közlemény , amely a digitális hozadékot a rádiófrekvencia-politika egyik prioritásaként határozta meg. Reding biztos 2009. július 9-én úgy nyilatkozott, hogy a digitális hozadék felhasználásáról szóló javaslatok előterjesztésére még a jelenlegi Bizottság mandátumának lejárta előtt sor kerül ( SPEECH/ 09/336 ).

A Bizottság mai közleménye az alábbi linken érhető el:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Videofelvétel: „Mi a rádióspektrum?”

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar