Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1498

Bruxelles, 9 octombrie 2009

Sectorul TIC va avea rolul principal în atingerea obiectivelor referitoare la energie și schimbările climatice, afirmă Comisia Europeană

Comisia Europeană a făcut astăzi apel la sectorul european al tehnologiilor inf ormației și comunicațiilor (TIC) pentru ca acesta să contureze, până în 2011, pașii concreți pe care trebuie să-i facă până în 2015 pentru a deveni cu 20% mai eficient din punct de vedere energetic. Numai echipamentul și serviciile TIC sunt răspunzătoare de aproximativ 8% din energia electrică consumată în UE și aproximativ 2% din emisiile de carbon. Dar folosirea inteligentă a TIC ar putea să contribuie la scăderea consumului de energie în sectoarele mari consumatoare de energie precum construcțiile, transporturile și logistica, reducând cu 15% emisiile totale de carbon până în 2020. Comisia recomandă ca sectorul TIC să adopte până în 2011 obiective ambițioase privind eficiența energetică. De asemenea, cere țărilor UE să cadă de acord, până la sfârșitul anului 2010, în ceea ce privește specificațiile comune pentru contorizarea inteligentă.

„O utilizare mai bună a solu țiilor TIC novatoare va contribui la atingerea obiectivelor europene privind o economie cu emisii scăzute de carbon. Sectorul TIC poate să indice drumul către o creștere economică mai sustenabilă, care să respecte mai mult mediul, și să accelereze crearea în Europa a locurilor de muncă ecologice” a spus Viviane Reding, comisarul european pentru Societatea Informațională și Media. „Trebuie să profităm de șansa de a avea un rol principal în ceea ce privește tehnologiile eficiente din punct de vedere energetic, nu numai pentru că acesta este cel mai bun mod de a reduce durabil emisiile de CO2, dar și pentru că potențialul ecologic al acestor tehnologii poate oferi noi oportunități de afaceri pentru întreprinderile europene din domeniul TIC.”

Comisia a adoptat astăzi o recomandare care precizează că sectorul TIC ar trebui să conducă tranzi ția către o economie eficientă din punct de vedere energetic și cu emisii scăzute de carbon. Comisia face apel la sectorul TIC să cadă de acord, până în 2010, în privința unei metodologii comune de măsurare a consumului de energie și a emisiilor de carbon. Aceasta ar trebui să aibă drept consecință disponibilitatea mai mare a datelor fiabile care să permită stabilirea de obiective ambițioase pentru acest sector în ceea ce privește eficiența energetică și reducerea emisiilor până în 2011. Aceste obiective ale sectorului ar trebui să vizeze depășirea obiectivelor UE pentru 2020 încă din 2015.

Recomandările de astăzi ale Comisiei, care se adresează statelor membre ale UE și sectorului TIC, au ca scop eliberarea potențialului de eficiență energetică prin intermediul inițiativelor de parteneriat între sectorul public și sectorul privat, precum cele lansate recent de Comisie privind clădirile eficiente din punct de vedere energetic și mașinile ecologice ( IP/09/1116 ), dar și prin intermediul unor parteneriate dintre sectorul TIC și anumite sectoare strategice. În special sectoarele construcțiilor, transporturilor și logisticii au fost identificate ca fiind sectoare economice cheie în care eficiența energetică obținută prin folosirea TIC rămâne în mare măsură neexplorată.

Comisia a cerut, de asemenea, statelor UE să folosească solu țiile oferite de TIC pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Sistemele de rețele energetice inteligente și de contorizare inteligentă pot îmbunătăți atât eficiența și controlul producției, cât și distribuția și consumul de energie. Statele membre dispun de timpul rămas până la sfârșitul anului 2010 pentru a cădea de acord în privința specificațiilor comune de contorizare inteligentă, pentru a informa mai bine consumatorii și a-i ajuta să-și gestioneze consumul de energie. Prin instalarea sistemelor de contorizare inteligentă, consumatorii și-ar putea reduce consumul de energie al gospodăriilor cu 10%. Calendarul pentru implementarea contorizării inteligente în gospodăriile europene ar trebui să fie aprobat de comun acord cel mai târziu la sfârșitul anului 2012.

Un alt exemplu al poten țialului ecologic al TIC menționat în textul adoptat de Comisie astăzi: dacă Europa ar înlocui doar 20% din călătoriile în interes de serviciu cu video‑conferințe, s-ar reduce emisiile de CO2 cu mai mult de 22 de milioane de tone pe an. De asemenea, implementarea rețelelor în bandă largă care să faciliteze utilizarea online mai intensivă a serviciilor și aplicațiilor publice ar duce până în 2020 la o economie de energie de cel puțin 1-2% din consumul total mondial.

Recomandările de astăzi solicită administra țiilor publice din statele membre UE la nivel național, regional și local să utilizeze mai eficient instrumentele TIC pentru simularea și modelizarea consumului de energie, inclusiv în formarea profesioniștilor din domeniile construcțiilor, transporturilor și logisticii. Administrațiile pot de asemenea să accelereze introducerea de tehnologii mai eficiente din punct de vedere energetic prin includerea acestora în programele de achiziții publice.

Recomandarea Comisiei se bazează pe un studiu public finalizat în septembrie 2009 care a confirmat atât necesitatea unei abordări coordonate din partea sectorului TIC pentru a-și îmbunătăți performanțele energetice și de mediu, cât și importanța unor angajamente comune pentru realizarea obiectivelor fixate.

Istoricul dosarului

La 10 ianuarie 2007, Comisia a adoptat un pachet de măsuri referitoare la energie și schimbările climatice, aprobat de Parlamentul European și de liderii UE în cadrul Consiliului European din martie 2007, având drept obiectiv, până în 2020, atât reducerea cu 20% a consumului total de energie primară, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990, cât și creșterea, în același timp, a ponderii energiei din surse regenerabile până la un nivel de 20% ( IP/07/29 ). La 13 mai 2008, Comisia a anunțat că va promova rolul pe care îl au TIC în îndeplinirea acestor obiective, și anume acela de a face posibilă îmbunătățirea eficienței energetice în toate sectoarele economice ( IP/08/733 ). În decembrie 2008, UE și-a reînnoit angajamentul de a îndeplini aceste obiective și a subliniat urgența necesității de a îmbunătăți eficiența energetică ( IP/08/1998 ). În martie 2009, Comisia a adoptat o Comunicare privind mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției către o economie eficientă din punct de vedere energetic și cu emisii reduse de carbon care insistă asupra faptului că TIC reprezintă unul dintre factorii principali care vor contribui la reducerea globală a emisiilor de carbon ( IP/09/393 ).

Comisarul Reding a subliniat deja importantul poten țial ecologic al TIC în discursul Europa digitală ( SPEECH/ 09/336 ), spunând: „Cred cu fermitate că Europa digitală nu-și poate permite să ignore potențialul său ecologic, care poate, în schimb, să deschidă noi oportunități pentru întreprinderile europene din sectorul TIC”.

Recomandarea este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/

ANEXĂ

Greenhouse gas emissions in CO 2   equivalents (excluding carbon sinks) compared with Kyoto Protocol targets for 2008–12

MEMBER STATE

1990

Kyoto Protocol
base year
1)

2007

Change 2006–2007

Change 2006–2007

Change 1990-2007

Change base year–2007

Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"

(million tonnes)

(million tonnes)

(million tonnes)

(million tonnes)

(%)

(%)

(%)

(%)

Austria

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgium

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Denmark

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Finland

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

France

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Germany

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Greece

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Ireland

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Italy

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luxembourg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Netherlands

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugal

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Spain

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Sweden

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

United Kingdom

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

EU-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulgaria

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Cyprus

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Not applicable

Not applicable

Czech Republic

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Estonia

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Hungary

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Latvia

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Lithuania

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Not applicable

Not applicable

Poland

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Romania

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Slovakia

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Slovenia

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EU-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

-12.5%

Not applicable

Source: European Environment Agency

Voluntary ICT Sector commitments to targets and deadlines for CO 2 and Greenhouse Gas emissions (GHG), and energy efficiency/consumption

Companies

Target reduction %

Baseline *

Target date

Comment

Alcatel–Lucent

10

2007

2010

CO 2 emissions of facilities

Advanced Micro Devices Inc

33

2006

2012

GHG emissions per manufacturing index

Bell Canada

15

Not given

2012

GHG emissions

British Tele-

Communications

Plc

80

1996

2020

CO 2 emissions per unit of contribution to GDP

Cisco Systems

25

2007

2012

GHG emissions

Dell

Additional 15

Not given

2012

Operational carbon intensity

Deutsche

Telekom AG

20

2006

2020

CO 2 emissions

Ericsson

15 - 20

2006

2008

Energy efficiency

France Telecom

20

2006

2020

CO 2 emissions

Hewlett-Packard

16 - 40

2005

2010-2011

Energy consumption and GHG emissions for operations and products

IBM

7

2005

2012

GHG emissions

Intel

20

30

2007

2004

2012

2010

Carbon footprint

GHG emissions per production unit

Motorola

6

2000

2010

CO 2 emissions

Nokia

6

2006

2012

Energy consumption of offices and sites

Nokia Siemens Networks

20 - 49

2007

2009-2010

Energy consumption of products

Sun Microsystems Inc.

20

2007

2015

GHG emissions

Telecom Italia

30 % increase

2007

2008

Eco-efficiency indicator

Vodafone Plc

50

2006/2007

2020

CO 2 emissions

European Union (all

sectors)

20

20

1990

Projected energy use in 2020

2020

2020

CO 2 emissions

Energy savings/

efficiency

* The baseline is the year in relation to which the reduction/improvement target is set.

Source : SMART 2020: 'Enabling the low carbon economy in the information age' (company commitments), Appendix 4, p.75

A report by The Climate Group on behalf of the Global eSustainability Initiative (GeSI), GeSI [www.gesi.org] is an international strategic partnership of ICT companies and industry associations and EPA Climate Change Leaders Partnership website: http://www.epa.gov/climateleaders/partners/index.html


Side Bar