Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1155

Bruselj, 16. julija 2009

Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo je ob svoji trideseti obletnici učinkovitejši kot kdaj koli

Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), pomembno orodje pri prizadevanjih EU za zagotavljanje varnosti hrane, letos praznuje 30 let. Po statistikah sodeč je učinkovitejši kot kdaj koli. V skladu z danes objavljenim letnim poročilom o delovanju sistema za leto 2008 se je število uradnih obvestil z opozorilom v letu 2008 zmanjšalo skoraj za polovico v primerjavi s preteklim letom, medtem ko se skupno število uradnih obvestil (približno 7 000) ni dosti spremenilo. Vendar to ne pomeni, da je bilo leta 2008 manj problemov, o katerih je bilo treba obveščati, pač pa da uporabniki sistema sedaj učinkoviteje proučujejo tveganja in jih uvrstijo v „uradna obvestila z opozorilom“ le, kadar jih štejejo za „resna“ in če je proizvod že na trgu. V takih primerih morajo države članice hitro ukrepati za ublažitev tveganja. Leta 2008 je bilo med približno 3 000 uradnimi obvestili 528 opozoril. Komisija je prejela še okrog 4 000 nadaljnjih obvestil in jih poslala vsem državam članicam.

Komisarka EU za zdravje Androulla Vassiliou je na današnji mednarodni konferenci RASFF z naslovom „Keeping An Eye on Your Food“ („Nadzorujmo naša živila“) povedala: „Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo je ključno orodje pri naših prizadevanjih za zagotavljanje varnosti hrane v Evropi. V tridesetih letih se je razvil v zelo koristno orodje, ki ga gospodarski subjekti uporabljajo za izmenjavo informacij v realnem času o ukrepih, ki jih morajo sprejemati za zagotovitev varnosti živil in krme. RASFF, ki polno izkorišča možnosti komunikacije in sodelovanja, je dejansko eden najuspešnejših primerov celostnega pristopa EU k varnosti hrane.“

Večji incidenti na področju varnosti hrane

Leta 2008 je bil sistem RASFF ponovno pred preizkušnjo zaradi nekaterih incidentov na področju varnosti hrane, ki veljajo za najhujše v zadnjih letih. Takšen incident je bilo na primer odkritje mineralnega olja v sončničnem olju iz Ukrajine (prizadetih 39 držav in prejetih 99 nadaljnjih obvestil), odkritje melamina v hrani iz Kitajske (incident svetovne razsežnosti s 84 uradnimi obvestili RASFF in 101 nadaljnjim obvestilom) ali odkritje sledov dioksina v svinjini iz Irske (prizadetih 54 držav in prejetih 230 nadaljnjih obvestil).

V vseh naštetih primerih je sistem RASFF državam članicam pomagal usklajevati ukrepe in tako zmanjšati posledice okužb. Incident v zvezi z melaminom je pokazal, kako je lahko sistem RASFF koristen pri reševanju problemov svetovne razsežnosti in omogoča izmenjavo informacij z mednarodno mrežo pristojnih organov za varnost hrane Svetovne zdravstvene organizacije (INFOSAN).

Za varnejši uvoz

Več kot štiri od desetih prijav iz leta 2008 so bile povezane s proizvodi, ki so bili zavrnjeni na meji EU zaradi tveganja za varnost hrane. Ob odkritju takega proizvoda se po sistemu RASFF obvesti zadevna tretja država, da se prepreči ponoven pojav problema. Leta 2008 je bilo tretjim državam predloženih 2 342 sporočil o nevarnih proizvodih s poreklom iz njihove države. Kadar se odkrije resen in trdovraten problem, Komisija od pristojnih nacionalnih organov zadevne tretje države pisno zahteva izvedbo popravnih ukrepov, kot je črtanje ustanov s seznama, preprečitev izvoza ali poostritev nadzora.

Opozorila, sporočila in zavrnitve na meji

V letnem poročilu RASFF je skupno število prijav iz leta 2008 razdeljeno na opozorila (528), sporočila (1 138) in zavrnitve na meji (1 377). Opozorila se pošljejo, kadar so živila ali krma z velikim tveganjem že na trgu in je potrebno takojšnje ukrepanje. Večina (62 %) opozoril iz leta 2008 je bila povezana s proizvodi s poreklom iz EU, večina problemov pa je bila odkrita med kontrolami na trgu. V tej kategoriji prijav so bili med najpogostejšimi prijavljenimi tveganji, povezanimi z živili ali krmo, potencialno patogeni mikroorganizmi, težke kovine in mikotoksini.

Sporočila se pošljejo, če se odkrije tveganje, vendar državam članicam ni treba ukrepati takoj. Leta 2008 je bila večina sporočil (54 %) povezana s proizvodi s poreklom iz tretjih držav. Med najpogostejšimi prijavljenimi tveganji v tej kategoriji so bili potencialno patogeni mikroorganizmi, ostanki pesticidov in aditivi za živila.

V letu 2008 je bila uvedena nova kategorija prijav, zavrnitve na meji, ki so bile prej del opozoril. To so uradna obvestila o proizvodih, ki niso smeli vstopiti v Skupnost in jim je bila dodeljena nova destinacija ali pa so bili uničeni. V 56 % zavrnitev na meji so bili proizvodi zavrnjeni zaradi previsokih ravni mikotoksinov.

Kako deluje RASFF

RASFF omogoča hitro in učinkovito izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo, kadar se ugotovi, da v verigi živil in krme obstaja tveganje za človekovo zdravje. Vse članice sistema RASFF (EU-27, Komisija, EFSA, Norveška, Lihtenštejn in Islandija) imajo 24-urne službe za zagotovitev pošiljanja, sprejemanja in obravnave nujnih uradnih obvestil najhitreje možno. Po zaslugi sistema RASFF so bila preprečena številna tveganja na področju varnosti hrane, preden so lahko prizadela potrošnika.

Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/ 339


Side Bar