Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1155

Bruxelles, 16 iulie 2009

Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje, mai eficient decât oricând la cea de-a 30-a sa aniversare

Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (SARAF) – un instrument important pentru eforturile UE de asigurare a siguranței alimentare – împlinește anul acesta 30 de ani. Cifrele arată că SARAF este mai eficient acum decât oricând. Raportul pentru anul 2008 privind sistemul, dat publicității astăzi, arată că numărul de notificări de alertă din 2008 s-a redus aproape la jumătate față de 2007. Numărul total de notificări s-a menținut stabil, la aproximativ 7 000. Aceasta nu înseamnă că, în 2008, au fost mai puține probleme de raportat. Cifrele indică mai curând faptul că cei care contribuie la sistem se concentrează acum mai bine asupra riscurilor și le clasifică în categoria „notificări de alertă” numai dacă se consideră că acestea sunt „grave”, iar produsul se află deja în circulație pe piață. Tot în această situație este necesar ca statele membre să întreprindă acțiuni rapide pentru reducerea riscului. În 2008, s-au înregistrat 528 de alerte dintr-un total de aproximativ 3 000 de notificări. Comisia a primit, de asemenea, aproximativ 4 000 de notificări de urmărire pe care le-a transmis tuturor statelor membre.

Comisarul UE pentru sănătate, Androulla Vassiliou, a declarat astăzi în fața conferinței internaționale SARAF, intitulată „Atenți la ceea ce mâncați”: „Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje reprezintă un instrument crucial pentru eforturile noastre de asigurare a siguranței alimentare în Europa. Acesta s-a transformat într-o perioadă de 30 de ani într-un instrument de mare valoare folosit de către operatorii săi pentru schimb de informații, în timp real, cu privire la acțiunile pe care le întreprind pentru asigurarea siguranței alimentare și a furajelor. SARAF este, cu adevărat, una dintre marile povești de succes ale abordării integrate de către UE a siguranței alimentare, folosind cu maximă eficacitate puterea comunicării și colaborarea.”

Incidente importante de siguranță alimentară

În 2008, SARAF a fost pus din nou la încercare în unele dintre cele mai importante incidente de siguran ță alimentară din ultimii ani. Printre cazuri se numără descoperirea de ulei mineral în uleiul de floarea soarelui din Ucraina (39 de țări implicate, 99 de notificări de urmărire), descoperirea de melamină în alimente din China (incident cu impact global, 84 de notificări SARAF și 101 notificări de urmărire) și urmele de dioxină detectate în carnea de porc din Irlanda (54 de țări implicate și 230 de notificări de urmărire).

În fiecare dintre aceste cazuri, SARAF a contribuit la coordonarea ac țiunilor statelor membre și a redus, astfel, la minimum, consecințele incidentelor de contaminare. Cazul melaminei a fost un exemplu excelent de conectare a SARAF la o problemă globală și de schimb de informații cu rețeaua internațională a autorităților în siguranța alimentară a Organizației Mondiale a Sănătății, INFOSAN.

Cre șterea siguranței importurilor

Peste patru di n 10 notificări în 2008 s-au referit la produse respinse la frontiera UE din cauză că prezentau un risc de siguranță alimentară. Atunci când se identifică un astfel de produs, SARAF informează țara terță în cauză, pentru a preveni reapariția problemei. În 2008, s-au transmis 2 342 note informative către țări terțe cu privire la produse periculoase originare de pe teritoriul acestora. Atunci când se detectează o problemă gravă și persistentă, Comisia trimite autorităților naționale din țara terță în cauză o scrisoare, pentru ca acestea să pună în aplicare măsuri de corectare a situației, de exemplu radierea unităților de pe lista întreprinderilor autorizate, blocarea exporturilor sau intensificarea acțiunilor de control.

Alerte, informări și respingeri la frontieră

Raportul anual al SARAF defalchează numărul total al notificărilor din 2008 în notificări de alertă (528), de informare (1 138) și de respingere la frontieră (1 377). Notificările de alertă se trimit atunci când alimentele sau furajele care prezintă un risc grav se află deja pe piață și este nevoie să se treacă imediat la acțiune. Majoritatea (62%) notificărilor de alertă din 2008 s-au referit la produse originare din UE și cele mai multe dintre aceste probleme au fost detectate prin acțiuni de control efectuate pe piață. În cadrul acestei categorii de notificări, riscurile constatate la alimente sau furaje raportate cel mai des au fost legate de microorganisme potențial patogene, metale grele și micotoxine.

Notificările de informare se trimit atunci când s-a identificat un risc, dar nu sunt necesare ac țiuni imediate din partea altor state membre. În 2008, cele mai multe notificări de informare (54%) s-au referit la produse originare din țări terțe. În cadrul acestei categorii de notificări, riscurile raportate cel mai des au fost legate de microorganisme potențial patogene, reziduuri de pesticide și aditivi alimentari.

În 2008, s-a introdus un nou tip de notificare: respingeri la frontieră. Înainte, acestea făceau parte dintre notificările de informare. Acestea sunt notificări cu privire la produse cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul Comunității și li s-a dat o altă destinație sau au fost distruse. 56% dintre respingerile la frontieră s-au referit la produse cărora li s-a refuzat intrarea din cauza nivelurilor prea mari de micotoxine.

Ce face SARAF

SARAF oferă posibilitatea unui schimb rapid și eficient de informații între statele membre și Comisie atunci când se detectează riscuri pentru sănătatea umană în lanțul alimentar și furajer. Toți membrii SARAF (UE-27, Comisia, EFSA, Norvegia, Liechtenstein și Islanda) posedă un serviciu 24 de ore din 24 pentru a se asigura că notificările urgente se trimit, se recepționează și primesc un răspuns în cel mai scurt timp posibil. Datorită SARAF s-au evitat numeroase riscuri pentru siguranța alimentară înainte ca acestea să producă orice fel de probleme consumatorilor.

Pentru mai multe informa ții, a se vedea:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/339


Side Bar