Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1155

Brüssel, 16. juuli 2009

Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem – oma 30. sünnipäeval tõhusam kui eales varem

ELi oluline vahend toidu ohutuse tagamisel – toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem (RASFF) – saab tänavu 30-aastaseks. Arvud näitavad, et see on praegu tõhusam kui kunagi varem. Süsteemi täna avaldatud 2008. aasta aruandest selgub, et 2008. aastal vähenes ohuteadete hulk 2007. aastaga võrreldes peaaegu poole võrra. Teadete koguarv oli püsivalt umbes 7000, mis ei tähenda, et 2008. aastal oli vähem probleeme, millest teatada. Pigem viitab see asjaolule, et süsteemi kasutajad oskavad nüüd ohte paremini hinnata ja liigitavad teate ohuteateks üksnes siis, kui peavad ohtu tõsiseks, kui vastav toode on turul ning kui liikmesriik peab ohule kiiresti reageerima. 2008. aastal esitati kokku umbes 3000 teadet, millest 528 olid ohuteated. Komisjon sai ka umbes 4000 järelteadet, mille ta edastas kõikidele liikmesriikidele.

ELi tervisevolinik Androulla Vassiliou sõnas täna rahvusvahelisel RASFFi konverentsil tehtud pöördumises: „Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem on oluline vahend meie püüdlustes tagada Euroopas toidu ohutus. 30 aasta jooksul on see arenenud kõrgelt hinnatud instrumendiks, mille kasutajad vahetavad reaalajas teavet meetmete kohta, mida nad on võtnud toidu ja sööda ohutuse tagamiseks.” Tõepoolest – RASFF on üks edukamaid näiteid ELi integreeritud lähenemisviisi toimimisest toiduohutuse valdkonnas, kasutades maksimaalselt teabevahetuse ja koostöö eeliseid.

Olulised toiduohutusega seotud vahejuhtumid

2008. aastal panid mõned olulisemad toiduohutusega seotud vahejuhtumid RASFFi taas proovile: näiteks leiti Ukrainast pärit päevalilleõlist mineraalõli (juhtumiga seotud 39 riiki 99 järelteadet), Hiinast pärit toidust leiti melamiini (globaalne mõju, 84 RASFFi teadet ja 101 järelteadet), Iirimaalt pärit sealihast leiti dioksiine (juhtumiga seotud 54 riiki ja 230 järelteadet).

Kõigil nimetatud juhtudel aitas RASFF kooskõlastada liikmesriikide tegevust ja seeläbi hoida saastamisjuhtumite tagajärjed võimalikult väikestena. Melamiinijuhtum oli suurepärane näide sellest, kuidas RASFFi toimib globaalse probleemi korral ja kuidas toimub selle abil teabevahetus Maailma Terviseorganisatsiooni INFOSANi võrguga ( International Food Safety Authorities Network ).

Impordi suurem ohutus

Üle nelja juhtumi kümnest oli 2008. aastal seotud toodetega, mida ei lubatud üle ELi piiri, sest nendega kaasnes oht toidu ohutuse seisukohast. Kui selline toode avastatakse, teavitab RASFF asjaomast kolmandat riiki, et hoida ära probleemi kordumine. 2008. aastal edastati kolmandatele riikidele 2342 infoteadet nende territooriumilt pärinevate ohtlike toodete kohta. Kui avastatakse tõsine ja korduv probleem, saadab komisjon kirja asjaomase kolmanda riigi asutustele, et nad võtaksid parandusmeetmeid, milleks on näiteks ettevõtete kustutamine heakskiidetud ettevõtete nimekirjast, ekspordi peatamine või intensiivsem kontroll.

Ohuteated, infoteated ja teated toodete kohta, mida ei ole üle piiri lubatud

RASFF aastaaruandes jagatakse 2008. aasta teated ohuteadeteks (528), infoteadeteks ja teadeteks toodete kohta, mida ei ole üle piiri lubatud (1277). Ohuteated saadetakse juhul, kui toit või sööt, mis kätkeb tõsist ohtu, on juba turul ja on tarvis viivitamatult reageerida. Suurem osa (62%) 2008. aasta ohuteadetest oli seotud EList pärit toodetega ja enamik vastavatest probleemidest avastati turul korraldatud kontrolli käigus. Selle kategooria teadete hulgas olid ühed kõige sagedasemad teated toidust ja söödast avastatud võimalike patogeensete mikroobide, raskemetallide ja mükotoksiinide kohta.

Infoteated saadetakse juhul, kui on tuvastatud oht, kuid teised liikmesriigid ei pea kohe reageerima. 2008. aastal oli suurem osa (54%) infoteateid kolmandatest riikidest pärit toodete kohta. Selle kategooria teadete hulgas olid ühed kõige sagedasemad teated toidust ja söödast avastatud võimalike patogeensete mikroobide, pestitsiidide jääkide ja lisaainete kohta.

2008. aastal lisati uus teateliik: teated toodete kohta, mida ei ole üle piiri lubatud. Varem kuulusid need infoteadete hulka. Tegemist on teadetega toodete kohta, mida ei lubatud üle ühenduse piiri ning mis saadeti mujale või hävitati. 56% teateid toodete kohta, mida üle piiri ei lubatud, oli seotud toodete liiga suure mükotoksiinisisaldusega.

RASFFi tegevus

RASFF võimaldab kiiret ja tõhusat teabevahetust liikmesriikide ja komisjoni vahel, juhul kui inimeste ja loomade toiduahelast avastatakse oht inimeste tervisele. Kõik RASFFi liikmed (EL 27, komisjon, EFSA, Norra, Liechtenstein ja Island) tagavad ööpäevaringse teenuse kindlustamaks, et pakilised teated saadetakse, saadakse kätte ja neile vastatakse võimalikult kiiresti. Tänu RASFFile kõrvaldatakse paljud toiduohutusalased riskid enne, kui nad jõuavad tarbijatele kahju teha.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/ 339


Side Bar