Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1155

Брюксел, 16 юли 2009 г.

На тридесетия си рожден ден Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е по-ефикасна от всякога

Тази година Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи — важен инструмент в служба на усилията на ЕС да се гарантира безопасността на храните, навършва 30 години от създаването си. Цифрите са показателни, че системата е по-ефикасна от всякога. В оповестения днес годишен доклад на системата за 2008 г. се отбелязва, че броят на нотификациите с предупреждения през 2008 г. е намалял наполовина в сравнение с 2007 г. Общият брой на нотификациите остава непроменен около 7 000. Това не означава, че през 2008 г. е имало по-малко проблеми за докладване. По-скоро е показателно за това, че участниците в системата вече анализират по-добре рисковете и ги класифицират в рубриката „нотификации с предупреждение“ единствено ако те се считат за „сериозни“ и продуктът е в обращение на пазара. Това е моментът, в който се изискват бързи действия от страна на държавите-членки, които да доведат до отслабване на рисковете. През 2008 г. от общо 3 000 нотификации броят на предупрежденията беше 528. Комисията получи също и 4 000 нотификации за последващи действия, които тя предаде на всички държави-членки.

Днес в обръщението си към конференцията, посветена на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, под надслов „Keeping An Eye on Your Food“, комисарят по здравеопазването на ЕС Андрула Василиу заяви: „Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е изключително важен инструмент в стремежа ни да се гарантира безопасността на храните в Европа. В период от 30 години системата се превърна във високо ценено средство, използвано от участниците в нея за обмен на информация в реално време относно действия, които са предприели за осигуряването на безопасността на храните и фуражите. Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е наистина един от много успешните примери на интегрирания подход на ЕС към безопасността на храните, при който се използва в максимална степен възможностите на комуникирането и сътрудничеството.“

Значителни инциденти, свързани с безопасността на храните

През 2008 г. Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи беше отново подложена на изпитание в следствие на някои от най-значителните за последните години инциденти, свързани с безопасността на храните. Сред тези случаи бяха откриването на минерално масло в слънчогледово олио от Украйна (засегнати 39 страни, 99 нотификации за последващи действия), меламинът, открит в храни от Китай (инцидент с глобално въздействие, 84 нотификации по системата и 101 нотификации за последващи действия) и откритите в свинско месо от Ирландия диоксини (засегнати 54 страни, 230 нотификации за последващи действия).

Във всеки един от тези случаи Системата за бързо предупреждение спомогна за координирането на действията на държавите-членки и по този начин допринесе за намаляването на последиците от замърсяването на храните с вредни вещества. Случат с меламина представлява отличен пример за включването на системата при решаването на глобален проблем и в обмена на информация с Международната мрежа на органите по безопасността на храните в рамките на Световната здравна организация.

За по-безопасен внос

Повече от четири на всеки 10 нотификации през 2008 г. се отнасяха до продукти, отхвърлени на границите на ЕС поради риск за безопасността на храните. Когато подобен продукт е идентифициран, Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи информира съответната трета страна с цел да се предотврати повторение на проблема. През 2008 г. 2 342 информационните бележки бяха предоставени на трети страни по повод рискови продукти с произход на тяхна територия. При разкриването на сериозен постоянен проблем Комисията изпраща писмо до националните органи на съответната трета страна, така че те да могат да предприемат коригиращи мерки като изваждане от списъка на предприятия, спиране на износа или по-интензивни проверки.

Предупреждения, информация и отхвърляне на границата

В годишния доклад на Системата за бързо предупреждение общият брой на нотификациите за 2008 г. е разделен на нотификации с предупреждение (528), информация (1   138) и отхвърляне на границата (1   377). Нотификациите с предупреждение се изпращат, когато храната или фуражът, които представляват сериозен риск, вече са на пазара и е необходимо незабавно действие. Болшинството (62 %) от нотификациите с предупреждение през 2008 г. се отнасяха до продукти с произход от ЕС, като повечето от тези проблеми бяха открити при проверки, извършени на пазара. В тази категория нотификации сред най-често докладваните рискове, открити в храна или фураж, бяха потенциално патогенни микроорганизми, тежки метали и микотоксини.

Нотификациите с информация се изпращат, когато рискът вече е идентифициран, но не е необходимо незабавно действие на другите държави-членки. През 2008 г. най-много нотификации с информация (54 %) бяха свързани с продукти с произход от трети страни. В тази категория нотификации сред най-често докладваните рискове бяха потенциално патогенни микроорганизми, остатъци от пестициди и хранителни добавки.

През 2008 г. беше въведен нов вид нотификация: отхвърляне на границата. Преди това този вид нотификация беше част от нотификациите с информация. Това са нотификации относно продукти, на които беше отказан достъп до Общността, като бяха пренасочени или унищожени. Петдесет и шест процента (56 %) от случаите на отхвърляне на границата бяха свързани с продукти, на които е отказан достъп поради прекалено високи нива на микотоксини.

Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в действие

Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи прави възможен бързия и ефективен обмен на информация между държавите-членки и Комисията, когато са открити рискове за човешкото здраве в храните и по хранителната верига. Всички членове на системата (ЕС—27, Комисията, Европейският орган за безопасност на храните и Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) разполагат с денонощно работещ механизъм, който гарантира, че спешните нотификации се изпращат, получават и имат отговор във възможно най-кратък период от време. Благодарение на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи много рискове за безопасността на храните бяха отстранени преди да навредят на потребителите.

За повече информация вж.:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/339


Side Bar