Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/678

Bruselj, 5. maja 2008

Ključna vloga EU pri spodbujanju uspehov na socialnem področju

„EU ima ključno vlogo pri spodbujanju uspehov na socialnem področju.“ To je sporočilo komisarja za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimírja Špidle z dvodnevne konference o odzivanju na nove družbene realnosti, ki se je danes začela v Bruslju. Dogodek, namenjen akterjem na ravni EU in nacionalni ravni, pomeni podlago za novo sporočilo o agendi EU na področju priložnosti, dostopnosti in solidarnosti, ki bo predvidoma sprejeto junija 2008.

„Evropska unija mora še naprej sodelovati in uspevati v svetu, ki se hitro globalizira. Da bi bili uspešni na socialnem področju ter da bi naše gospodarstvo bilo konkurenčno in dinamično, moramo zadržati in privabiti usposobljene in nadarjene ljudi. In kar je najpomembnejše, zagotoviti moramo, da bo EU privlačna za življenje in delo ter da bo njena družba prožna in vključujoča“, je dejal komisar Špidla.

Ena od izhodiščnih točk konference je socialna agenda z naslovom Socialna Evropa v svetovnem gospodarstvu: zaposlitev in nove priložnosti za vse,[1] sprejeta leta 2005, ki določa časovni načrt za posodobitev evropskega socialnega modela. Socialna agenda je del celostnega evropskega pristopa k rasti in zaposlovanju, znanega pod imenom lizbonska strategija. Lizbonska strategija je prispevala k hitrejšim reformam ter izboljšala uspešnost EU, o čemer priča 17 milijonov novih delovnih mest, ki jih je ustvarila od leta 2000. Milijoni Evropejcev so izkoristili priložnost, ki jo nudi skupni trg, in se odločili za življenje, študij, delo ali preživljanje pokoja v drugi državi članici. EU je ustvarila trden okvir pravic na delovnem mestu. Kljub temu pa ne smemo počivati na lovorikah.

Še zmeraj 16 % Evropejcev, od tega 19 milijonov otrok, ogroža revščina. Ženske so še zmeraj plačane 15 % manj kot moški. Poleg tega so se pojavili novi izzivi. Zaradi hitrega razvoja tehnologije se večajo razlike med kvalificirano in nekvalificirano delovno silo. Socialno-ekonomski dejavniki povzročajo velike neenakosti na področju zdravstva. Sisteme socialnega in zdravstvenega varstva je treba prilagoditi demografskim spremembam ter potrebam starajočega se prebivalstva EU. Težave, s katerimi se srečujejo mladi, vključno z dostopom do zaposlitve in cenovno dostopnih stanovanj, vzbujajo strah, da današnja generacija mladih Evropejcev morda ne bo uživala takšnega življenjskega standarda kot njihovi starši.

V tem okviru je Komisija leta 2007 začela izvajati posvetovanje na ravni EU, da bi pregledala stanje družbene realnosti[2]. Cilj tega posvetovanja je bil ugotoviti spremembe, ki se odvijajo v evropskih družbah. Zbrani so bili številni pogledi na trenutne družbene trende ter posledice spreminjajočih se družbenih odnosov. Na podlagi začetnih rezultatov posvetovanja je Komisija novembra 2007 sprejela sporočilo z naslovom Priložnosti, dostopnost in solidarnost[3], ki določa začeten izbor možnih odzivov na izzive, s katerimi se sooča Evropska unija.

Današnja konferenca o odzivanju na nove družbene realnosti bo državam članicam, evropskim institucijam, socialnim partnerjem, civilni družbi in strokovnjakom zagotovila podlago za razpravo o trenutnih družbenih gibanjih, da bi prispevali k oblikovanju nove EU agende, ki bo temeljila na priložnostih, dostopnosti in solidarnosti, in ki jo bo Komisija sprejela junija 2008.

Konferenco bo odprl komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimír Špidla, zaključni govor pa bo imel predsednik Barroso.

Konferenca bo več kot 350 udeležencem nudila možnost, da:

  • se seznanijo s priložnostmi in izzivi, s katerimi se srečujejo evropski državljani v spreminjajočem se svetu, ter inovativnimi odgovori na nova družbena tveganja;
  • navežejo stike z vodilnimi osebnostmi Evropske unije in tretjih držav;
  • vzpostavijo stike z zainteresiranimi stranmi in ostalimi akterji na socialnem področju;
  • spodbudijo razpravo in izmenjavo mnenj o glavnih vprašanjih, s katerimi se spopadajo evropski državljani.

Konferenca bo potekala v okviru treh delovnih skupin:

  • novi politični odzivi na spreminjajoče se izzive;
  • spreminjajoča se porazdelitev vlog in pristojnosti akterjev;
  • vloga EU pri ustvarjanju priložnosti, dostopa in solidarnosti.

Dodatne informacije:

Plenarni seji, ki bosta potekali 5. maja zjutraj in 6. maja popoldan, bo možno spremljati na spletu na:

http://scic.ec.europa.eu/streaming/char

Dodatne informacije v zvezi s konferenco, vključno z ozadjem konference in s tem povezanimi dokumenti, so na voljo na:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html.


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0033:SL:HTML.

[2] http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.pdf.

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0726:FIN:SL:PDF.


Side Bar