Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Brussel, 18 december 2008

De Commissie vraagt de lidstaten zich soepel op te stellen bij de aanpassing van tv-regelgeving in 2009

Een jaar na de inwerkingtreding van een nieuwe EU-richtlijn die bedoeld is om de tv-regelgeving te liberaliseren en verouderde en bureaucratische beperkingen voor het aanbieden van digitale tv via het internet, video-on-demand en mobiele tv in Europa te schrappen, hebben de EU-lidstaten weinig vooruitgang geboekt bij de aanpassing van hun nationale regelgeving. Alleen Roemenië heeft de nieuwe audiovisuele mediavoorschriften van de EU, die op 19 december 2007 (IP/07/1809) in werking zijn getreden, volledig uitgevoerd. De EU-richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten, die door het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU op voorstel van de Commissie werd goedgekeurd (IP/05/1573), houdt een aanpassing in van de vorige EU-regelgeving die betrekking had op traditionele TV-uitzendingen om rekening te houden met het digitale tijdperk en de nieuwe generatie van op televisie gelijkende diensten. De overige 26 lidstaten zijn nu bezig met de omzetting van de aangepaste regelgeving voor de EU-audiovisuele industrie in hun nationale wetgeving. Zij hebben hiervoor de tijd tot december 2009. Dan zou de EU moeten kunnen beschikken over een interne markt voor alle audiovisuele mediadiensten die bedrijven rechtszekerheid biedt en kijkers een meer gediversifieerde en kwalitatief goede programmering.

"De nieuwe EU-voorschriften bieden de mogelijkheid een interne markt te creëren voor het digitale tijdperk en ik dring er bij de lidstaten op aan ze snel en flexibel toe te passen zodat tv-producenten en kijkers er zo spoedig mogelijk van kunnen profiteren",aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor informatiemaatschappij en media. "Wij hebben de EU-voorschriften met betrekking tot tv aangepast omdat de technologie zo snel verandert en het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie moet worden versterkt. Voor de lidstaten vertegenwoordigt dit een kans om verouderde beperkingen te schrappen, co- en zelfregulering te versterken, met name op reclamegebied, het recht op informatie te versterken en kwaliteit en diversiteit te bevorderen. Ik vrees echter dat sommige lidstaten de nieuwe voorschriften als een excuus zien om nieuwe bureaucratie in te voeren. We hebben gezorgd voor een betere regelgeving op EU-niveau en ik verwacht van de lidstaten dat zij hetzelfde doen op nationaal niveau."

Halverwege de periode van twee jaar die de lidstaten werd verleend om de nieuwe EU-regelgeving met betrekking tot tv en op televisie gelijkende diensten in te voeren, heeft alleen Roemenië de richtlijn audiovisuele mediadiensten volledig in de nationale wetgeving omgezet (zie bijlage voor de status van alle 27 lidstaten).

Op 25 november heeft Roemenië een nieuw regeringsdecreet goedgekeurd tot wijziging van de wet inzake audiovisuele diensten van 2002 om de wijzigingen van de nieuwe EU-richtlijn ten uitvoer te leggen. Roemenië heeft gebruik gemaakt van alle liberaliseringsopties die de richtlijn biedt, met inbegrip van productplaatsing. Zodra Roemenië de Commissie officieel kennisgeving heeft gedaan van deze wijzigingen, zal de Commissie nagaan of ze volledig in overeenstemming zijn met de EU-richtlijn van 2007.

De overige 26 EU-lidstaten alsmede de landen van de Europese Economische Ruimte (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) en de kandidaatlidstaten (Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije), zijn nog bezig met de omzetting van de nieuwe regelgeving. In sommige lidstaten is de vooruitgang echter traag: sommige regeringen hebben nog geen openbare raadpleging gehouden over de vraag hoe de EU-regelgeving in hun land zal werken (Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië, Slovenië, Slowakije en Spanje). In sommige lidstaten ligt het ontwerp van de nieuwe regelgeving al op tafel voor de parlementaire procedures begin volgend jaar (België, Tjechië, Finland, Ierland, Letland, Nederland en Portugal).

Luxemburg heeft verklaard al een aantal nieuwe voorschriften te hebben uitgevoerd, met name voorschriften die betrekking hebben op reclame. Oostenrijk zal volgen in januari.

In Frankrijk werd vorige maand een wetsontwerp ingediend bij het parlement. De herziene wet zou begin volgend jaar door beide kamers van het Franse parlement kunnen worden goedgekeurd. Het Franse wetsontwerp geeft de onafhankelijke regelgevingsinstantie (de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) de bevoegdheid regels vast te stellen inzake productplaatsing.

De nieuwe EU-voorschriften maken het makkelijker voor producenten en aanbieders van tv-programma’s om toegang te krijgen tot financiering via nieuwe vormen van audiovisuele reclame zoals split screen reclame of productplaatsing die zijn toegestaan in in alle programma's behalve het nieuws, documentaires en kinderprogramma's. Omroepen kunnen voortaan ook makkelijker programma's onderbreken omdat de regel, die inhield dat er een periode van minimaal twintig minuten moest zijn tussen reclameboodschappen, is geschrapt. De nieuwe EU-regels beogen de Europese tv- en audiovisuele industrie te versterken door de regelgeving te reduceren en gelijke voorwaarden te creëren voor audiovisuele mediadiensten "zonder grenzen".

Achtergrond

Op 13 december 2005 heeft de Commissie een voorstel ingediend om de richtlijn "Televisie zonder grenzen " te herzien teneinde rekening te houden met technologische en marktontwikkelingen op het gebied van audiovisuele diensten (IP/05/1573, MEMO/06/208). Op 9 maart 2007 heeft de Commissie een bijgewerkt voorstel vastgesteld voor een gemoderniseerde ontwerp-richtlijn inzake audiovisuele diensten (IP/07/311) om zo spoedig mogelijk goedkeuring te krijgen van het Parlement in tweede lezing en van de Raad (MEMO/07/206). Het Europees Parlement hechtte zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt van de Raad en de richtlijn trad op 18 december 2007 in werking.De richtlijn kan worden geraadpleegd op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803
Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar