Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Bruselj, 20. novembra 2008

Arktika si zasluži pozornost Evropske unije – prvi korak k oblikovanju arktične politike EU

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo z naslovom „Evropska unija in arktična regija“, ki opozarja na učinke podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti na Arktiki. Besedilo opredeljuje interese in cilje politik EU ter predlaga sistematičen in usklajen odziv na hitro nastajajoče izzive. Zato je Sporočilo prvi korak k oblikovanju arktične politike EU in pomemben prispevek k izvajanju celostne pomorske politike EU.

Benita Ferrero-Waldner, komisarka za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko, je povedala: „Arktika je edinstveno in občutljivo območje, ki leži v neposredni bližini Evrope. Njen razvoj bo še več generacij v prihodnosti pomembno vplival na življenje Evropejcev. Okrepitev prispevka Evropske unije k arktičnemu sodelovanju bo odprla nove perspektive v naših odnosih z arktičnimi državami. EU je pripravljena sodelovati z njimi zaradi povečanja stabilnosti, izboljšanja večstranskega upravljanja Arktike po veljavnih pravnih okvirih in vzdrževanja pravega ravnovesja med prednostnim ciljem ohranjanja okolja in potrebo po trajnostnem izkoriščanju naravnih virov, vključno z ogljikovodiki.“

Joe Borg, komisar za pomorske zadeve in ribištvo, je dodal: „Ne moremo ostati ravnodušni ob zaskrbljujočem dogajanju, ki vpliva na arktično podnebje in posledično na ves naš planet. Hkrati pa kombinacija podnebnih sprememb in najnovejših tehnoloških dosežkov prinaša nove priložnosti, prepletene z izzivi. Številne politike EU na področjih, kot so podnebne spremembe, okolje, energetika, raziskave, ribištvo in promet, neposredno vplivajo na Arktiko, zato je potrebno usklajeno ukrepanje, celostna pomorska politika pa lahko zagotovi prepotrebno platformo za sodelovanje.

Sporočilo poudarja tesno vez med Evropsko unijo in Arktiko. Politike EU, ki imajo širše ali globalno področje uporabe, so neposredno povezane z Arktiko. Dokument prinaša celovit pregled interesov EU na vseh področjih sodelovanja, povezanih z Arktiko, ter poudarja, da dogajanje na Arktiki zahteva celosten odziv.

Opredeljeni so trije glavni cilji politik:

 • zaščita in ohranjanje Arktike v sozvočju z njenim prebivalstvom,
 • spodbujanje trajnostne rabe virov,
 • prispevanje k okrepljenemu večstranskemu upravljanju Arktike.

Za doseganje teh ciljev Komisija predlaga vrsto ukrepov, med njimi tudi:

 • vzpostavitev nove raziskovalne infrastrukture,
 • pregledovanje in spremljanje kemikalij,
 • okrepljeno sodelovanje na področju preprečevanja nesreč ter pripravljenosti in odzivanja nanje,
 • vključitev arktičnih avtohtonih ljudstev v reden dialog,
 • razširitev veljavnega zakonodajnega okvira za ribištvo na Arktiko,
 • izboljšanje pomorskega nadzora,
 • spodbujanje polnega izvajanja veljavnih predpisov ter izboljšanje okoljskih in varnostnih standardov Mednarodne pomorske organizacije,
 • okrepitev večstranskega upravljanja Arktike, vključno s širokim dialogom o politikah, na podlagi Konvencije ZN o mednarodnem pomorskem pravu,
 • uvrstitev arktičnih vprašanj med pomembnejše prednostne naloge na mednarodnem dnevnem redu in povečanje prispevka Evropske komisije k delu Arktičnega sveta s pridobitvijo statusa stalne opazovalke.

Oblikovanje arktične politike EU je skladno s celostno pomorsko politiko EU, katere cilj je uskladiti vse politike EU s pomorsko razsežnostjo in tako zagotoviti okoljsko trajnost in kakovost življenjskih razmer na obalnih območjih ob hkratnem spodbujanju potenciala rasti pomorskih gospodarskih panog.

Več informacij:

MEMO/08/726,

tematska spletna stran za Arktiko:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html,

odnosi EU z državami v arktični regiji:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/,

politika severne dimenzije:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim.


Side Bar