Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Bruxelles, 20 noiembrie 2008

Arctica merită atenția Uniunii Europene – un prim pas către o politică a UE pentru Arctica

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare privind „Uniunea Europeană și regiunea arctică”, în care evidențiază efectele schimbărilor climatice și ale activităților umane în Arctica. Pe lângă prezentarea intereselor și a obiectivelor politicii UE, textul comunicării propune și un răspuns sistematic și coordonat la noile provocări care apar într-un ritm rapid. Astfel, comunicarea reprezintă primul pas către o politică a UE pentru Arctica și, totodată, o contribuție importantă la aplicarea politicii maritime integrate a UE.

Benita Ferrero-Waldner, comisarul responsabil pentru relațiile externe și politica europeană de vecinătate, a afirmat: „Arctica este o regiune unică și vulnerabilă, situată în imediata vecinătate a Europei. Evoluția sa va avea repercusiuni importante asupra vieții europenilor generații de acum încolo. Asigurarea unei contribuții mai pregnante a Uniunii Europene la cooperarea arctică va deschide noi perspective în ceea ce privește relațiile noastre cu statele arctice. UE este dispusă să colaboreze cu aceste state în vederea consolidării stabilității, a asigurării unei mai bune reglementări multilaterale a Arcticii prin intermediul cadrelor juridice existente, precum și în vederea menținerii echilibrului adecvat între obiectivul prioritar al conservării mediului și necesitatea utilizării durabile a resurselor naturale, inclusiv a hidrocarburilor.”

Joe Borg, comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, a adăugat: „Nu putem rămâne impasibili în fața evoluțiilor alarmante care afectează climatul Arcticii și, prin urmare, restul planetei. Pe de altă parte, acțiunea combinată a schimbărilor climatice și a recentelor dezvoltări tehnologice deschide noi posibilități, dar se confruntă și cu o serie de provocări. Întrucât numeroase politici ale UE în domenii precum schimbările climatice, mediul, energia, cercetarea, pescuitul și transporturile au un impact direct asupra Arcticii, este nevoie de o acțiune coordonată, iar politica maritimă integrată poate oferi o atât de necesară platformă de cooperare.”

Comunicarea subliniază relația strânsă dintre Uniunea Europeană și Arctica. Politicile UE care au o anvergură mai largă sau globală au un impact direct asupra Arcticii. Documentul oferă o analiză cuprinzătoare a intereselor UE în toate domeniile de cooperare legate de Arctica și subliniază faptul că evoluțiile din Africa impun adoptarea unui răspuns integrat.

Au fost identificate trei obiective principale ale politicii:

 • protejarea și conservarea Arcticii, de comun acord cu populația sa;
 • promovarea utilizării durabile a resurselor;
 • contribuția la o mai bună reglementare multilaterală a Arcticii.

Pentru a îndeplini aceste obiective, Comisia formulează o serie de propuneri, după cum urmează:

 • crearea unei noi infrastructuri pentru cercetare;
 • controlul și monitorizarea substanțelor chimice;
 • intensificarea cooperării cu privire la prevenirea, pregătirea capacității de răspuns și răspunsul în caz de dezastre;
 • implicarea populațiilor indigene din Arctica într-un dialog constant;
 • extinderea cadrului normativ existent privind pescuitul pentru a include Arctica;
 • îmbunătățirea supravegherii maritime;
 • promovarea punerii depline în aplicare a normelor în vigoare și consolidarea standardelor de mediu și siguranță ale Organizației Maritime Internaționale;
 • asigurarea unei mai bune reglementări multilaterale a Arcticii, inclusiv printr-un amplu dialog politic, în baza Convenției ONU privind dreptul mării;
 • asigurarea unei mai mari priorități a temelor legate de Arctica pe agenda internațională și a unei contribuții mai pregnante a Comisiei Europene la activitatea Consiliului Arctic, prin asumarea statutului de observator permanent.

Formularea unei politici UE pentru Arctica se înscrie în continuarea politicii maritime integrate a UE, care are drept obiectiv coordonarea tuturor politicilor UE care au o dimensiune maritimă în vederea asigurării durabilității mediului și a calității condițiilor de viață în regiunile de coastă, promovând totodată potențialul de creștere al industriei maritime.

Pentru mai multe informații:

MEMO/08/726

Site-ul tematic dedicat Arcticii:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

Relațiile UE cu țările din regiunea arctică:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Politica privind Dimensiunea Nordică:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar