Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Brussel, 20 november 2008

De Europese Unie richt haar aandacht op het Noordpoolgebied: aanzet tot een EU-beleid

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling goedgekeurd over "de Europese Unie en het Noordpoolgebied", die handelt over de gevolgen van de klimaatverandering en van de menselijke activiteiten in die regio. Het document geeft een overzicht van de belangen en beleidsdoelstellingen van de EU en bevat voorstellen voor een systematische en gecoördineerde respons op de problemen, die zich in snel tempo voordoen. De mededeling is dus de eerste stap in de richting van een EU-beleid inzake het Noordpoolgebied en vormt een belangrijke bijdrage tot de tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid voor de EU.

Benita Ferrero-Waldner, commissaris voor Buitenlandse betrekkingen en Europees nabuurschapsbeleid, noemde het Noordpoolgebied een "unieke en kwetsbare regio die in de onmiddellijke nabijheid van Europa is gelegen en waarvan de ontwikkeling belangrijke gevolgen voor de komende generaties van de Europese bevolking zal hebben. Door de bijdrage van de Europese Unie tot de Arctische samenwerking te versterken, zullen nieuwe vooruitzichten voor onze betrekkingen met die landen ontstaan. De EU is klaar om met die landen samen te werken teneinde de stabiliteit te verbeteren, het Arctisch multilateraal bestuur via de bestaande regelgeving te versterken en te zorgen voor een goed evenwicht tussen de prioritaire doelstelling van de milieubescherming enerzijds en de noodzaak van een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van koolwaterstoffen, anderzijds".

Van zijn kant verklaarde Joe Borg, commissaris voor Maritieme zaken en visserij: "Wij kunnen niet werkeloos toekijken nu wij worden geconfronteerd met alarmerende ontwikkelingen die een weerslag op het Arctisch klimaat en dus op de aarde in het algemeen hebben. Anderzijds houdt de combinatie van de klimaatverandering en de recente technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen in. Het EU-beleid op vele gebieden zoals klimaatverandering, milieu, energie, onderzoek, visserij en vervoer heeft een directe weerslag op het Noordpoolgebied. Daarom is gecoördineerd optreden noodzakelijk, en het geïntegreerd maritiem beleid kan daarbij het noodzakelijke samenwerkingsplatform bieden".

De mededeling beklemtoont het nauwe verband tussen de Europese Unie en het Noordpoolgebied. EU-beleidslijnen met een ruimer of mondiaal bereik hebben een directe weerslag op het Noordpoolgebied. Het document geeft een uitgebreid overzicht van de EU-belangen op alle gebieden van de Arctische samenwerking, en benadrukt dat de ontwikkelingen in het Noordpoolgebied een geïntegreerde respons vereisen.

Er worden drie belangrijke beleidsdoelstellingen aangemerkt:

 • bescherming en instandhouding van het Noordpoolgebied in samenwerking met de bevolking;
 • bevordering van het duurzaam gebruik van de hulpbronnen;
 • bijdragen tot versterkt Arctisch multilateraal bestuur.

Om deze doelstellingen te bereiken formuleert de Commissie de volgende voorstellen:

 • oprichting van nieuwe onderzoekinfrastructuur;
 • opsporing en monitoring van chemische stoffen;
 • versterkte samenwerking bij preventie, paraatheid en rampenbestrijding;
 • opzetten van een regelmatige dialoog met de inheemse bevolking van het Noordpoolgebied;
 • uitbreiding van de bestaande visserijwetgeving tot het Noordpoolgebied;
 • verbetering van het maritiem toezicht;
 • bevordering van de volledige toepassing van de bestaande regels en versterking van de milieu- en veiligheidsnormen van de Internationale Maritieme Organisatie;
 • versterking van het Arctisch multilateraal bestuur, met inbegrip van een brede beleidsdialoog op basis van het Zeerechtverdrag van de VN;
 • Arctische kwesties vooraan op de internationale agenda zetten en de bijdrage van de Europese Commissie tot de werkzaamheden van de Arctische raad versterken door haar de status van permanent waarnemer toe te kennen.

De ontwikkeling van een EU-beleid inzake het Noordpoolgebied sluit aan bij het geïntegreerd maritiem beleid voor de EU, dat tot doel heeft alle EU-beleidslijnen met een maritieme dimensie te coördineren teneinde te zorgen voor de duurzaamheid van het milieu, de kwaliteit van de levensomstandigheden in de kustgebieden te verbeteren en tegelijk het groeipotentieel van de maritieme industrie te stimuleren.

Voor nadere informatie:

MEMO/08/726

Thematische website over het Noordpoolgebied:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

Betrekkingen van de EU met Arctische landen:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Beleid inzake de noordelijke dimensie:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar