Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1273

Bruksela, 27 sierpnia 2008 r.

Pierwsze międzynarodowe projekty w ramach unijnego programu wsparcia kinematografii spotkały się z zainteresowaniem w Azji i Ameryce Południowej

Współpraca z europejskim przemysłem filmowym cieszy się popularnością na całym świecie. Pierwsze zgłoszone projekty w ramach nowej inicjatywy UE – działania przygotowawczego MEDIA International – świadczą o dużym zainteresowaniu na całym świecie współpracą z europejskim sektorem filmowym i audiowizualnym. UE przekaże blisko 2 miliony euro na 18 projektów, w których udział wezmą partnerzy z Kanady, Ameryki Łacińskiej, Indii, Chin, Korei Południowej, Japonii, Maroka, Bośni, Turcji i Gruzji. Projekty te dotyczą między innymi doskonalenia zawodowego filmowców, wzajemnej promocji filmów oraz współpracy między sieciami kin. Dzięki nim możliwe będzie lepsze przygotowanie większego unijnego programu współpracy filmowej – MEDIA MUNDUS – który ma zostać zainaugurowany w 2011 r.

„Idea nowatorskiej i kulturowo zróżnicowanej branży filmowej stanowi silną motywację do współpracy dla ludzi filmu z Europy i całego świata. Pozytywne reakcje na inicjatywę Komisji to dobrze rokująca zapowiedź przyszłej roli UE we wspieraniu takiej współpracy. Dzięki niej mogą powstać nowe możliwości dla przedsiębiorstw, a przemysł audiowizualny w Europie będzie mógł się lepiej rozwijać", powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. mediów. „Obecny program MEDIA już teraz zbiera pochwały za swój wkład w rozwój europejskiego kina, w tym między innymi za wsparcie finansowe laureatów Oscara i Złotej Palmy. Jeszcze lepszych wyników będzie można oczekiwać po nadaniu programowi wymiaru ogólnoświatowego. Jest to również dobra wiadomość dla kinomanów, którzy będą mieć więcej możliwości zapoznania się z filmami z odległych zakątków świata.”

Z 33 wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie do zgłaszania projektów w ramach programu MEDIA International, Komisja Europejska wybrała 18 propozycji, które otrzymają finansowanie przeznaczone na doskonalenie zawodowe specjalistów w sektorze audiowizualnym, promocję i dystrybucję filmów oraz rozwój sieci kin. 11 projektów obejmuje doskonalenie zawodowe w partnerstwie z Ameryką Łacińską, Indiami, Kanadą, Turcją, Ukrainą, Mołdową i Gruzją. Dotyczy ono filmów, programów telewizyjnych, animacji, dokumentalistyki oraz gier wideo. Przykładowo w ramach projektu Cartoon Connection zorganizowane zostaną wspólne szkolenia w zakresie tworzenia i finansowania koprodukcji filmów animowanych dla fachowców z UE, Ameryki Łacińskiej i Kanady. Z kolei Primexchange to warsztaty dla autorów i producentów z Indii i Europy poświęcone finansowaniu i marketingowi utworów audiowizualnych ze szczególnym naciskiem na technologie cyfrowe.

Sześć projektów wybranych przez Komisję poświęconych jest promowaniu utworów audiowizualnych i ukierunkowanych na wspieranie koprodukcji, która pomaga przedsiębiorstwom w uzyskaniu dostępu do zagranicznych źródeł finansowania i nowych rynków. Przykładowo Europejski Klub Producentów (European Producers’ Club) zorganizuje warsztaty poświęcone koprodukcji w Chinach i Indiach oraz zaprosi lokalnych producentów na dwa ważne fora w Europie. Projekt DOMLA polega z kolei na organizacji miesiąca filmu dokumentalnego: 12 europejskich filmów dokumentalnych zostanie zaprezentowanych w Chile i vice versa – latynoamerykańska dokumentalistyka zostanie przedstawiona widowni europejskiej. Inny projekt – Paris – to wydarzenie koprodukcyjne, w którym udział wezmą producenci z Europy, Japonii i Korei Południowej.

Program MEDIA International wesprze również pierwszą międzynarodową sieć kin, koordynowaną przez sieć Europa Cinemas. Należeć do niej będzie 230 kin z Europy i 148 kin z innych części świata (10 z Brazylii, 7 z Korei Południowej, 6 z Japonii i Argentyny).

Przyjęte dzisiaj zgłoszenia stanowią część działania przygotowawczego MEDIA International. W grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski uchwalił jego budżet w wysokości 2 milionów euro. Jego celem jest poprawa współpracy między fachowcami z branży audiowizualnej z Europy i krajów trzecich. Program MEDIA International będzie działał przez trzy lata i ma również służyć przygotowaniu większego programu – MEDIA MUNDUS.

W ramach internetowych konsultacji publicznych poświeconych temu przyszłemu programowi (IP/08/909) 25 czerwca 2008 r. w Brukseli odbyła się debata publiczna. Natomiast dla podkreślenia znaczenia zewnętrznych działań UE w sektorze audiowizualnym prezydencja francuska zorganizowała natomiast 8 lipca kolokwium Cinema, Europe, World, które miało podkreślić znaczenie międzynarodowego kontekstu projektów UE w sektorze audiowizualnym. Na podstawie zdobytych w ten sposób informacji Komisja przyjmie przed końcem 2008 r. wniosek w sprawie programu MEDIA MUNDUS.

Kontekst:

W obecnym programie MEDIA 2007 przewidziano 755 mln euro na wsparcie europejskiego przemysłu audiowizualnego w latach 2007-2013. Program pozwoli filmowcom doskonalić się zawodowo oraz tworzyć, rozpowszechniać i promować swoje dzieła w całej Europie (IP/07/169).

Podczas festiwalu filmowego w Cannes w maju tego roku cztery filmy współfinansowane z programu MEDIA zdobyły prestiżowe nagrody, w tym Złotą Palmę (francuski film Klasa [Entre Les Murs]) i nagrodę Grand Prix (włoski film Gomorra) (IP/08/800). Należą one do 14 filmów zaprezentowanych w Cannes, wyprodukowanych i dystrybuowanych dzięki wsparciu w formie ponad 900 mln euro z programu MEDIA (IP/08/741). Filmy wspierane w ramach programu MEDIA święciły również triumfy w czasie tegorocznej ceremonii wręczania Oscarów, kiedy to złote statuetki otrzymały filmy Fałszerze (Die Fälscher/Austria-Niemcy) oraz Niczego nie żałuję (La Môme/Francja) (IP/08/298).

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu MEDIA International oraz lista przyjętych wniosków:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Informacje o programie MEDIA MUNDUS:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

ANNEX

List of projects selected within the framework of Call for Proposals "MEDIA International 2008/1"


Lot 1: Continuous training

Project name
Coordinator
(Europe)
Partner(s)
third country
Characteristics
EU funding
EAVE LATIN AMERICA
EAVE
(Luxembourg)
Buenos Aires Lab
(Argentina)
Development, financing and marketing workshops
86.480,00 €
CARTOON CONNNECTION
Cartoon
(Belgium)
ENCUADRE
(Argentina)
Development, financing and co production workshops
50.000,00 €
FBS-LA
Media Business School
(Spain)
LATC
(Brazil)
Workshop on development of co productions
80.000,00 €
Training for East European Film Professionals
Romanian Film sector association
IFA (Georgia), OWH TV (Moldavia), IFF Molodist
(Ukraine), ACA
(Turkey)
Workshop on financing and regional problems in Georgia
80.000,00 €
EURODOC
INTERNATIONAL
Eurodoc International (France)
-
Extension of MEDIA 2007
36.517,00 €
ACE-IPA
ACE (France)
-
Extension of MEDIA 2007
25.000,00 €
CO-PRO EUROPE/CANADA
EPI (Germany)
Atlantic Film Festival (Canada)
Co production workshops
150.000,00 €
Tareula
EGEDA (Spain)
LATC (Brazil), EGEDA (Uruguay)
Co production and marketing training
80.000,00 €
LINCT
Zelig School for documentaries (Italy)
FORMEDIA (India)
Co production workshop and internet training for documentary makers
100.000,00 €
PYGMALION INTL.
Pygmalion (UK)
EIMAGES
(India), Beirut DC (Lebanon), Hellomotion (Indonesia)
Development, financing, marketing workshops
30.000,00 €
PRIMEXCHANGE
PrimeHouse (Germany)
Goa IFF
(India)
Development, financing, marketing and new technologies workshop
60.000,00 €Lot n°2: Promotion/distribution

Project name
Coordinator
Partner(s)
third country
Characteristics
EU funding
CSF
Europa Distribution (France)
FICCO (Mexico)
Workshops on
Marketing European films in Latin America and vice versa
110.379,00 €
PP09
Paris Project
(France)
Unijapan (Japan), KOFIC (South Korea)
Co production platform
50.000,00 €
EPC Bilateral Forum
European Producers
Club
NFDC (India), CFCC (China)
Forums on distribution in and co production
with China and India
130.000,00 €
EurocineMed
Europa Cinemas (France)
CMC (Morocco)
Promoting MEDIA films at festivals
111.624,00 €
DOMLA
Parallel 40
(Spain)
Catholic University
(Chile)
European documentary month
50.000,00 €
CSC
Art Fest
(Bulgaria)
Obala Art Center
(Bosnia)
Platforms for co production, distribution and financing
50.000,00 €
Lot n°3: International cinema network (one project)

Third countries covered
Number of establishments
India
1
Japan
6
South Korea
7
Malaysia
1
Singapore
1
Argentina
6
Brazil
10
Chile
3
Colombia
3
Mexico
1
Venezuela
1
Algeria
1
Egypt
1
Israel
2
Lebanon
1
Morocco
3
Syria
1
Tunisia
2
Palestinian Territories
1
Total
52Side Bar