Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1255

V Bruseli 11. augusta 2008

Digitálnu knižnicu pre Európu otvoria už onedlho

Knihy, hudba, maľby, fotografie a filmy - rozmanitosť európskej kultúry prístupná pre všetkých občanov jedným kliknutím myšou prostredníctvom jedného portálu – sen o európskej digitálnej knižnici by sa mohol stať realitou túto jeseň. V dnešnom oznámení o sprístupnení digitálnych verzií diel z kultúrnych inštitúcií celej Európy však Komisia uviedla, že je potrebné ďalšie úsilie členských štátov EÚ. Digitalizácia kultúrnych diel môže Európanom sprístupniť materiály z múzeí, knižníc a archívov v zahraničí bez toho, aby museli cestovať alebo prelistovať stovky strán, kým nájdu potrebnú informáciu. Samotné európske knižnice obsahujú viac ako 2,5 miliardy kníh, v digitálnej podobe je však dostupné len asi 1 % archivovaných materiálov. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby pracovali viac na on-line sprístupnení digitalizovaných diel, aby ich Európania mohli vyhľadávať a prezerať v digitálnej podobe, či už v rámci štúdia, práce alebo voľného času. Samotná Komisia poskytne v rokoch 2009 – 2010 približne 120 miliónov EUR na zlepšenie on-line prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy.

„Európska digitálna knižnica bude rýchlym a jednoduchým spôsobom, akým sa budú môcť ľudia dostať k európskym knihám a umeniu, či už v ich rodnej krajine alebo v zahraničí. Umožní napríklad českému študentovi, aby si prezeral britskú knižnicu bez toho, aby šiel do Londýna, alebo írskemu milovníkovi umenia priblížiť sa k Mone Líze bez toho, aby stál v rade v Louvri," povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Hoci však členské štáty dosiahli významný pokrok pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva na internete, na urýchlenie digitalizácie je potrebných viac verejných aj súkromných investícií. Mojím cieľom je obsahovo bohatá európska digitálna knižnica, nazvaná Europeana, ktorá sa pre verejnosť otvorí ešte pred koncom roka.“

Komisia dnes potvrdila svoj záväzok pomôcť členským štátom preniesť ich hodnotné kultúrne dedičstvo na internet. V rokoch 2009 – 2010 sa poskytne z výskumného programu EÚ 69 miliónov EUR na činnosti spojené s digitalizáciou a rozvojom digitálnych knižníc. V tom istom období sa z európskeho programu pre konkurencieschopnosť a inovácie vyčlení približne 50 miliónov EUR na zlepšenie prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Celkové náklady na digitalizáciu piatich miliónov kníh v európskych knižniciach sú už však odhadnuté na približne 225 miliónov EUR a to bez takých diel, akými sú rukopisy alebo maľby.

Realizácia vízie európskej digitálnej knižnice (Europeana) si vyžaduje značné investície z národných inštitúcií, v súčasnosti však väčšina krajín poskytuje na digitalizáciu len málo finančných prostriedkov a to nekoordinovaným spôsobom. Komisia dnes vyzvala členské štáty, aby zvýšili svoju kapacitu digitalizácie pre sprístupnenie ich zbierok európskym občanom, aby spolupracovali so súkromným sektorom a zamerali sa na nasledujúce priority:

  • je potrebné vyčleniť viac finančných prostriedkov na digitalizáciu a plány, ako sa bude takýto materiál prenášať do digitalizovanej podoby,
  • mnohým krajinám stále chýbajú metódy, technológie a skúsenosti potrebné pre uchovávanie digitalizovaného materiálu, ktoré sú životne dôležité pre to, aby obsah ostal prístupný aj ďalším generáciám,
  • je potrebné implementovať spoločné normy, aby boli rôzne zdroje informácií a databázy kompatibilné s európskou digitálnou knižnicou (Europeana) a aby ich táto knižnica mohla používať,
  • riešenie záležitostí týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, predovšetkým právne riešenie problému osirotených diel – diel, v prípade ktorých nie je možné nájsť držiteľov práv, ktorí by súhlasili s digitalizáciou diela (IP/07/508).

Návštevníci digitálnych knižníc môžu elektronicky odhaliť na internetovej stránke British library známu Gutenbergovu Bibliu – prvú skutočnú tlačenú knihu na svete, na stránke francúzskeho ústavu Institut National de l'Audiovisuel hlasy Márie Callasovej alebo Jacquesa Brela, alebo na stránke Louvru objaviť bez vstupenky Da Vinciho majstrovské dielo Mona Líza.

Niekoľko členských štátov podniklo príkladné kroky na urýchlenie digitalizácie kultúrnych zbierok. Slovinsko prijalo v roku 2007 Verejno – súkromný akt, ktorým sa vytvárajú nové príležitosti na súkromnú podporu projektov digitalizácie vo verejných inštitúciách. Slovensko zrekonštruovalo bývalý vojenský komplex na účely rozsiahlej digitalizácie diel s využitím digitalizačných robotov, ktoré umožňujú automatické otáčanie strán. Fínsko, Slovensko a Litva využili na získanie osobitných finančných prostriedkov na digitalizáciu európske štrukturálne fondy.

Hodnotenie Komisie však ukazuje aj to, že v mnohých prípadoch digitalizované diela nie sú on–line prístupné. Napríklad len jedno zo štyroch nemeckých múzeí, ktoré materiály digitalizovalo, k nim ponúka on-line prístup a z digitalizovaných materiálov poľských archívov je on-line prístupné len 1%.

Kontext:

Európska digitálna knižnica je časťou iniciatívy i2010, ktorú prijala Komisia 1. júna 2005 (IP/05/643) . Dňa 24. augusta 2006 Komisia prijala Odporúčanie o digitalizácii a digitálnom uchovávaní(IP/06/1124). Dňa 13. novembra 2006 počas zasadnutia Kultúrnej rady súhlasili ministri štátov s ďalším napredovaním digitalizácie (Pres/06/309).

Oznámenie a hodnotenie pokroku pri digitalizácii:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Svetová digitálna knižnica:

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html

Európska knižnica:

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

Europeana:

http://www.europeana.eu/

MEMO/08/546


Side Bar