Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1255

Bruxelles, 11 august 2008

În curând: o bibliotecă digitală pentru Europa

Cărți, muzică, tablouri, fotografii și filme, diversitatea culturală a Europei la dispoziția tuturor cetățenilor printr-un simplu click și prin intermediul unui portal unic – visul unei biblioteci europene digitale ar putea deveni realitate în această toamnă. În același timp, însă, este necesar ca statele membre ale UE să depună eforturi suplimentare, după cum arată astăzi Comisia într-o nouă comunicare privind versiunile digitale ale operelor de artă pe care instituțiile culturale din întreaga Europă le pot pune la dispoziția publicului. Existența operelor de artă în format digital le poate oferi europenilor acces la materialele muzeelor, bibliotecilor și arhivelor din alte țări fără a fi nevoiți să se deplaseze peste hotare sau să răsfoiască sute de pagini pentru a găsi informația dorită. Numai librăriile din Europa dețin peste 2,5 milioane de cărți, însă doar aproximativ 1% din materialele arhivate sunt disponibile în format digital. În aceste condiții, Comisia a îndemnat statele membre să depună mai multe eforturi pentru a pune la dispoziția europenilor, online, lucrări în format digital, astfel încât aceștia să poată căuta electronic informațiile de care au nevoie pentru studiu, pentru munca lor sau pentru propria plăcere. Comisia va aloca, în perioada 2009-2010, aproximativ 120 de milioane de euro pentru îmbunătățirea accesului online la patrimoniul cultural al Europei.

„Biblioteca digitală europeană va oferi cetățenilor acces rapid și ușor la lucrări europene de literatură și artă, atât în țara de reședință a acestora, cât și în străinătate. Astfel, un student ceh, de exemplu, va putea să caute informații în biblioteca din Marea Britanie fără să se deplaseze la Londra, așa cum un iubitor de artă din Irlanda va putea fi cu un pas mai aproape de Mona Lisa fără să mai stea la coadă pentru a cumpăra un bilet de intrare la Luvru”, a declarat Viviane Reding, Comisarul UE pentru Societatea informațională și media. „Cu toate acestea, deși statele membre au făcut progrese considerabile în demersul de a pune la dispoziția publicului conținut cultural accesibil pe internet, sunt încă necesare investiții publice și private pentru accelerarea procesului de digitalizare. Obiectivul meu este ca publicul să poată beneficia până la sfârșitul anului de o bibliotecă digitală europeană, bogată în conținut, denumită Europeana”.

Comisia și-a confirmat astăzi angajamentul de a sprijini statele membre in efortul de a pune la dispoziția publicului, online, conținut cultural de valoare. În perioada 2009-2010 se vor aloca, prin programul de cercetare al UE, 69 de milioane de euro pentru activitățile de digitalizare și de dezvoltare a bibliotecilor digitale. În aceeași perioadă, prin programul european Competitivitate și inovație, se vor pune 50 de milioane de euro la dispoziția activităților de îmbunătățire a accesului la conținutul cultural al Europei. Dincolo de aceasta, însă, costul total al procesului de digitalizare a cinci milioane de cărți din bibliotecile Europei este estimat la aproximativ 225 de milioane de euro, fără a pune la socoteală obiecte precum manuscrisele sau tablourile.

Materializarea proiectului unui biblioteci digitale europene (Europeana) necesită investiții din partea instituțiilor naționale, însă în prezent majoritatea țărilor nu alocă digitalizării decât finanțări fragmentate, la scară mică. Comisia a îndemnat astăzi statele membre să își mărească capacitățile de digitalizare pentru a-și pune colecțiile la dispoziția cetățenilor europeni, să colaboreze cu sectorul privat și să acorde atenție următoarelor priorități:

  • Este necesar să se aloce digitalizării mai multe fonduri și să se planifice cantitatea de materiale care urmează să fie digitalizate.
  • Majoritatea țărilor duc în continuare lipsă de metode, tehnologii și experiență în domeniul conservării materialelor digitale, element vital pentru ca aceste materiale să poată fi transmise generațiilor viitoare.
  • Este necesar să se implementeze standarde comune, pentru ca diferitele surse de informații și baze de date să fie compatibile și utilizabile de către biblioteca digitală europeană (Europeana).
  • Rezolvarea problemelor legate de drepturile de autor, în special identificarea unor soluții de natură juridică în cazul operelor ai căror deținători de drepturi de autor nu pot fi găsiți pentru a-și da acordul în vederea digitalizării (IP/07/508).

Vizitatorii bibliotecilor digitale pot descoperi, în format electronic, copii ale celebrei biblii a lui Gutenberg – prima carte tipărită vreodată – pe site-ul web al Bibliotecii Britanice, vocea Mariei Callas sau a lui Jacques Brel la Institut National de l'Audiovisuel din Franța sau capodopera lui Da Vinci, Mona Lisa, la Luvru – și acest lucru fără a avea nevoie de bilet.

Anumite state membre au luat măsuri exemplare în vederea accelerării procesului de digitalizare a colecțiilor culturale. Slovenia a adoptat în 2007 o lege privind parteneriatul public-privat, oferind oportunități noi în ceea ce privește promovarea privată a proiectelor de digitalizare în instituțiile publice. Slovacia a reabilitat un vechi complex militar, pe care l-a transformat într-o unitate de digitalizare la scară largă, care utilizează sisteme robotizate pentru răsfoirea paginilor. Finlanda, Slovacia și Lituania au utilizat fonduri structurale europene pentru a obține finanțare suplimentară în vederea digitalizării.

Cu toate acestea, evaluarea Comisiei indică faptul că, în multe cazuri, există discrepanțe între obiectele care au fost convertite în format electronic și posibilitatea de a fi accesate online. De exemplu, numai unul din patru muzee din Germania care dețin materiale digitalizate oferă acces la acestea, în timp ce în Polonia doar 1% din materialele digitalizate din arhive sunt disponibile online.

Context:

Biblioteca digitală europeană face parte din inițiativa i2010, adoptată de Comisie la 1 iunie 2005 (IP/05/643). La 24 august 2006, Comisia a adoptat o recomandare privind digitalizarea și conservarea digitală (IP/06/1124). În cadrul Consiliului pe probleme de cultură din 13 noiembrie 2006, miniștrii de resort din statele membre au decis continuarea procesului de digitalizare ( Pres/06/309).

Comunicarea și evaluarea progreselor înregistrate în domeniul digitalizării:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Biblioteca digitală europeană:

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html

Biblioteca Europeană:

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

Europeana:

http://www.europeana.eu/

MEMO/08/546


Side Bar