Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1255

Bruxelles, den 11. august 2008

Åbner snart: det europæiske digitale bibliotek

Adgang for alle til EU's kulturelle mangfoldighed - bøger, musik, malerier, fotografier og film – via ét museklik og én portal. Denne drøm om et europæisk digitalt bibliotek kan blive til virkelighed i efteråret. Der er dog brug for en yderligere indsats fra medlemsstaternes side, siger Kommissionen i dag i en ny meddelelse om at bidrage med digitale versioner af værkerne fra kulturelle institutioner i hele EU. Digitalisering af kulturværker kan give EU-borgerne adgang til materiale fra museer, biblioteker og arkiver i andre lande, uden at de er nødt til at rejse eller gennembladre hundredvis af sider for at finde de ønskede oplysninger. Alene EU's biblioteker har mere end 2,5 mia. bøger, men det er kun ca. 1 % af arkivmaterialet, der er tilgængeligt i digital form. Kommissionen opfordrer derfor medlemsstaterne til at gøre mere for at gøre digitale versioner af værker tilgængelige på nettet, så borgerne kan kigge i dem som led i deres uddannelse, arbejde eller fritid. Kommissionen stiller selv ca. 120 mio. EUR til rådighed i 2009-2010 til forbedring af netadgangen til den europæiske kulturarv.

"Det europæiske digitale bibliotek giver borgerne hurtig og nem adgang til Europas bøger og kunst, uanset om de befinder sig i deres hjemland eller i udlandet. En tjekkisk student kan f.eks. slentre gennem det britiske nationalbibliotek uden at tage til London, og en irsk kunstelsker kan komme tæt på Mona Lisa uden at stå i kø i Louvre," siger Viviane Reding, EU-kommissæren for informationssamfundet og medier. "Det er dog sådan, at selv om medlemsstaterne har gjort væsentlige fremskridt med at gøre kulturindhold tilgængeligt på nettet, så er der behov for mere omfattende offentlige og private investeringer med henblik på at fremskynde digitaliseringen. Mit mål er et europæisk digitalt bibliotek, kaldet Europeana, med et rigt indhold, som åbnes for offentligheden inden årets udgang."

Kommissionen har i dag gentaget sit tilsagn om at hjælpe medlemsstaterne med at lægge deres værdifulde kulturindhold på nettet. I 2009-2010 går 69 mio. EUR fra EU's forskningsprogram til digitaliseringsaktiviteter og udvikling af digitale biblioteker. I samme periode går ca. 50 mio. EUR fra EU's konkurrence- og innovationsprogram til at forbedre adgangen til europæisk kulturindhold. De samlede udgifter til at digitalisere fem mio. bøger i de europæiske biblioteker skønnes dog at være ca. 225 mio. EUR, og det omfatter ikke objekter som manuskripter eller malerier. Hvis visionen om et europæisk digitalt bibliotek (Europeana) skal realiseres, er der behov for betydelige investeringer fra nationale institutioner, som i øjeblikket kun tildeles små og spredte midler til digitalisering.

Kommissionen har i dag opfordret medlemsstaterne til at øge deres digitaliseringskapacitet, så deres samlinger gøres tilgængelige for EU-borgerne, at indgå partnerskaber med den private sektor og at finde løsninger på følgende problemstillinger:

  • Der er er brug for flere penge til digitalisering og planer for, hvor meget materiale der skal digitaliseres.
  • De fleste lande mangler stadig metoder, teknologier og erfaring, når det gælder bevarelse af digitalt materiale – en absolut nødvendighed, hvis indhold også skal være tilgængeligt for kommende generationer.
  • Det er nødvendigt at indføre fælles standarder, så de forskellige informationskilder og databaser bliver indbyrdes kompatible og kan anvendes af det europæiske digitale bibliotek (Europeana).
  • Løsning af ophavsretsproblemer, navnlig retlige løsninger for problemet med "forældreløse værker", dvs. værker, hvis ophavsrettighedsejere ikke kan findes, så de kan give tilladelse til digitalisering (IP/07/508).

Besøgende i digitale biblioteker kan digitalt stifte bekendtskab med kopier af den berømte Gutenbergbibel – verdens første trykte bog – på det britiske nationalbiblioteks websted, Maria Callas' eller Jacques Brels stemme på webstedet for det franske Institut National de l'Audiovisuel eller Da Vinci's mesterværk Mona Lisa på Louvre's websted – uden en billet.

Nogle medlemsstater har taget bemærkelsesværdige skridt for at fremskynde digitaliseringen af deres kultursamlinger. Slovenien vedtog en lov i 2007 om offentlige/private partnerskaber, som åbner nye muligheder for, at private virksomheder kan fremme digitaliseringsprojekter i offentlige institutioner. Slovakiet genbruger et gammelt militærkompleks som et stort digitaliseringsanlæg, hvor der anvendes robotter til at vende siderne. Finland, Slovakiet og Litauen har desuden sikret sig ekstra midler fra EU's strukturfonde til digitaliseringen.

Kommissionens evaluering viser dog også, at der i mange tilfælde er et gabende hul mellem de objekter, der er digitaliseret, og deres tilgængelighed på nettet. Ud af de tyske museer, der har digitaliseret materiale, er det f.eks. kun hvert fjerde, der tilbyder netadgang til materialet, og det er kun 1 % af det materiale, polske arkiver har digitaliseret, der er tilgængeligt via nettet.

Baggrund:

Det europæiske digitale bibliotek er et led i i2010-initiativet, som Kommissionen vedtog den 1. juni 2005 (IP/05/643). Den 24. august 2006 vedtog Kommissionen en henstilling om digitalisering og bevarelse af digitalt materiale (IP/06/1124). På kulturministrenes rådsmøde den 13. november 2006 blev det vedtaget at gå videre med digitaliseringen (Pres/06/309).

Meddelelsen og vurdering af status for digitaliseringen:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

The World Digital Library:

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html

The European Library:

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

Europeana:

http://www.europeana.eu/

MEMO/08/546


Side Bar