Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1255

V Bruselu dne 11. srpna 2008

Brzy se otevře digitální knihovna pro Evropu

Kulturní rozmanitost Evropy uložená v knihách, hudbě, obrazech, fotografiích a filmech se všem občanům otevře po jediném kliknutí myši prostřednictvím jednoho portálu – tento sen o Evropské digitální knihovně by se letos na podzim mohl stát skutečností. K tomu je však zapotřebí, aby členské státy EU vyvinuly více úsilí, uvedla dnes Komise v novém sdělení o zpřístupnění digitálních verzí uměleckých děl z kulturních institucí po celé Evropě. Digitalizace kulturních sbírek Evropanům umožní přístup k materiálům z muzeí, knihoven a archivů z ostatních zemí, aniž by museli cestovat nebo listovat stovkami stránek, aby našli, co je zajímá. Jen v samotných knihovnách v Evropě se nachází více než 2,5 miliardy knih; pouze 1 % z nich je však dostupné v digitální podobě. Komise tedy vyzvala členské státy, aby se více snažily zpřístupnit digitalizovaná díla na internetu, takže by je Evropané mohli procházet za účelem studia, práce či pro zábavu. Samotná Komise poskytne v letech 2009–2010 přibližně 120 milionů EUR na zlepšení internetového přístupu k evropskému kulturnímu dědictví.

„Evropská digitální knihovna bude pro občany představovat rychlý a snadný přístup k evropským knihám a evropskému umění, ať už z jejich domovů, nebo ze zahraničí. Český student tak například bude moci procházet britskou knihovnu, aniž by musel jezdit do Londýna, anebo si milovník umění z Irska prohlédne obraz Mony Lisy, aniž by stál dlouhé fronty v Louvru,“ řekla evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Ačkoli členské státy již učinily v zpřístupňování uměleckých materiálů na internetu velký pokrok, jsou za účelem urychlení digitalizace zapotřebí další veřejné i soukromé investice. Mým cílem je otevřít pro veřejnost Evropskou digitální knihovnu nazvanou Europeana a obsahující obrovské množství materiálů do konce tohoto roku.“

Komise dnes potvrdila svůj závazek pomoci členským státům umístit jejich cenné kulturní dědictví na internet. V letech 2009–2010 půjde 69 milionů EUR z výzkumného programu EU na činnosti spojené s digitalizací a na rozvoj digitálních knihoven. Ve stejném období poskytne evropský Program pro konkurenceschopnost a inovace přibližně 50 milionů EUR na zlepšení přístupu k evropskému kulturnímu dědictví. Celkové náklady na digitalizaci pěti milionů knih z evropských knihoven se však dnes odhadují asi na 225 milionů EUR, nepočítaje v to díla, jako jsou rukopisy nebo obrazy.

K realizaci vize Evropské digitální knihovny (Europeana) jsou třeba značné investice od vnitrostátních orgánů; v současné době většina zemí financuje tento projekt pouze malými částkami a nesystematicky. Komise dnes členské státy vyzvala, aby v oblasti digitalizace povzbudily kapacitu pro zpřístupnění svých sbírek evropským občanům, aby se spojily s soukromým sektorem a zaměřily se na tyto priority:

  • na digitalizaci a na plány toho, co je třeba převést do digitální podoby, je třeba vynaložit více finančních prostředků;
  • ve většině zemí stále chybí metody, technologie a zkušenosti týkající se zachování digitálního materiálu, které jsou nezbytné k tomu, aby tento materiál zůstal přístupný i dalším generacím;
  • je třeba zavést společné normy, aby byly různé informační zdroje a databáze kompatibilní s Evropskou digitální knihovnou (Europeana) a aby je tato knihovna mohla využívat;
  • musí se vyřešit otázky autorských práv, zejména nalézt právní řešení problému „osiřelých děl“, což jsou díla, u nichž není možné najít majitele práv, kteří by dali souhlas s digitalizací (IP/07/508).

Návštěvníci digitální knihovny mohou digitální cestou prozkoumat kopie slavné Gutenbergovy bible – první tištěné knihy – na internetové stránce Britské knihovny, poslechnout si hlasy Marie Callasové nebo Jacquese Brela na stránce francouzského ústavu Institut National de l'Audiovisuel nebo si prohlédnout Da Vinciho mistrovské dílo Mona Lisa v Louvru – to vše bez lístku.

Některé členské státy podnikly příkladné kroky na urychlení digitalizace kulturních sbírek. Slovinsko přijalo v roce 2007 zákon o partnerství veřejného a soukromého sektoru, který nabízí nové příležitosti pro soukromou propagaci projektů digitalizace ve veřejných institucích. Na Slovensku byl zrenovován starý vojenský komplex, který se nyní využívá jako rozsáhlé zařízení pro digitalizaci, kde se na otáčení stránek používají roboti. Finsko, Slovensko a Litva využily k zajištění mimořádného financování digitalizace evropské strukturální fondy.

Z posouzení Komise nicméně rovněž vyplývá, že v mnoha případech existují nesrovnalosti mezi uměleckými díly, která byla převedena do digitální podoby, a jejich dostupností na internetu. Například pouze jedno ze čtyř německých muzeí, která provedla digitalizaci svých materiálů, nabízí k těmto materiálům internetový přístup a v Polsku je přístupné pouze 1 % digitalizovaného materiálu.

Souvislosti:

Evropská digitální knihovna je součástí iniciativy i2010 přijaté Komisí dne 1. června 2005 (IP/05/643). Dne 24. srpna 2006 přijala Komise doporučení týkající se digitalizace a uchovávání digitálních záznamů (IP/06/1124). Dne 13. listopadu 2006 se na zasedání Rady ve složení pro kulturu ministři členských států dohodli na podpoření procesu digitalizace . (Pres/06/309)

Sdělení a hodnocení procesu digitalizace:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Světová digitální knihovna:

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html

Evropská knihovna:

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

Europeana:

http://www.europeana.eu/

MEMO/08/546


Side Bar