Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Briuselis, 2007 m. gegužės 16 d.

GALILEO kryžkelėje: Europos palydovinių radijo navigacinių programų įgyvendinimas

Atsakydama į Transporto ministrų tarybos ir Europos Parlamento prašymą Europos Komisija šiandien priėmė komunikatą dėl pažangos įgyvendinant programą GALILEO. Komisija konstatuoja, kad norint spėti iki 2012 m. termino, kai GALILEO turės veikti visu pajėgumu, „Galileo“ planą reikia pakoreguoti. Kad programa „Galileo“ būtų įgyvendinta 2012 m., turi būti persvarstyta valstybinio ir privačiojo sektoriaus partnerystė įgyvendinant programą „Galileo“.

„Europai reikia europinės palydovinės radijo navigacinės sistemos, kuri būtų pagrindinė infrastruktūra užtikrinant pagrindinių uždavinių – pasienio kontrolės, transporto logistikos, finansinių operacijų ar svarbiausių energetikos ir ryšių infrastruktūrų priežiūros – vykdymą. Komisija deda visas pastangas, kad sistema būtų sėkmingai įdiegta, – pareiškė už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques‘as Barrot‘as (Žakas Baro). – „Galileo“ programa yra svarbus indėlis į įvairių sričių Bendrijos politiką, ji įkūnija Europos užmojus kosmoso, technologijos ir inovacijų sričių politikoje.“

Palydovinė radijo navigacija yra technologija, kuria naudojantis galima sužinoti savo buvimo vietą visame pasaulyje bet kuriuo metu.

Europos radijo navigacijos sistemą GALILEO sudaro 30 palydovų, skriejančių orbitomis 24 000 km aukštyje, ir teikiančių 5 skirtingas paslaugas.

Europos palydovinių radijo navigacinių programų GALILEO ir EGNOS[1] kūrimas atsidūrė kryžkelėje, nes dabar turi būti padarytas politinis sprendimas dėl jų įgyvendinimo taisyklių.

Kadangi derybose dėl koncesijos sutarties, pagal kurią buvo numatoma, kad privatusis sektorius įdiegs ir administruos infrastruktūrą, pažangos nepadaryta, kyla rimtas pavojus, kad projektas nebus įgyvendintas. Todėl 2007 m. kovo 22 d. Transporto ministrų taryba paprašė Komisijos per kitą Tarybos susirinkimą, vyksiantį birželio mėnesį, pateikti išsamią derybų su konsorciumu kandidatu pažangos ataskaitą ir kosminės infrastruktūros greito įgyvendinimo alternatyvių scenarijų. Komisija padarė išvadą, kad pagal dabartinį planą, kuriame privatųjį sektorių numatyta įtraukti pradiniame etape, projekto iki norimo termino įgyvendinti nepavyks ir kad valstybinis sektorius dėl to galėtų patirti didelių papildomų išlaidų. Komisija siūlo planą pakoreguoti, kad būtų įmanoma geriau laikytis terminų ir kontroliuoti sąnaudas bei taikomajai pramonei ir radijo navigacinėms tarnyboms suteikti daugiau garantijų dėl realios galimybės naudotis „Galileo“ signalais. Komisija teigia, kad pradinės infrastruktūros kūrimas vadovaujant ir finansuojant valstybiniam sektoriui, yra naudingesnis, realistiškesnis ir ilgainiui bus pigesnis. Sistemos ekploatavimas, kitaip nei infrastruktūros sukūrimas, bus patikėtas privačiam koncesininkui.

Komisija ragina Europos Sąjungos valstybes nares priimti reikalingus politinius, finansinius ir programos valdymo sprendimus, kad projektas būtų užbaigtas kaip įmanoma anksčiau ir kad palydovinės navigacijos rinkos poreikiai būtų tenkinami laiku.

Palydovinės radijo navigacijos taikymo kasdieniame gyvenime sritis labai plati – nuo automobilių navigacijos iki transporto saugumo užtikrinimo, ką jau kalbėti apie įvairias verslo sritis (bankų sektorius, geologija, statybos ir remonto darbai, energetika ir t. t.). Palydovinė radijo navigacija skverbiasi į visas visuomenės gyvenimo sritis, todėl programą„Galileo“ galima laikyti visuomenine.

Daugiau informacijos apie GALILEO rasite šiose tinklavietėse:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_fr.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] Naudojantis EGNOS, arba „European Geostationary Navigation Overlay Service“ (Europos geostacionarine navigacine tinklo sistema) jau šiandien galima teikti paslaugas, panašias į tas, kurias ateityje teiks GALILEO, ypač perduodant integraliuosius pranešimus. Vis dėlto jos veikimas priklauso nuo GPS sistemos.


Side Bar