Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Bryssel 12. joulukuuta 2007

Euroopan unionin perusoikeuskirja allekirjoitettiin juhlallisesti Strasbourgissa

Komission ja neuvoston puheenjohtajat sekä Euroopan parlamentin puhemies ovat allekirjoittaneet tänään Strasbourgissa juhlallisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan. Sen myötä Lissabonin sopimus voidaan allekirjoittaa huomenna. Perusoikeuskirjassa vahvistetaan kaikki Euroopan kansalaisten oikeudet, jotka sitovat unionin toimielimiä ja muita hallintoelimiä sekä jäsenvaltioita näiden soveltaessa unionin oikeutta. Tämä on merkittävä edistysaskel yhtenäisen Euroopan rakentamisessa.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso puhui perusoikeuskirjan allekirjoitustilaisuudessa. ”Allekirjoittamalla tämän perusoikeuskirjan Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat vahvistavat julkisesti vakaan tahtonsa tehdä siitä unionin toimielimiä oikeudellisesti velvoittavan asiakirjan. Euroopan kansalaisten oikeudet saavat siinä vahvistusta niinkin keskeisissä asioissa kuin ihmisarvo, perusvapaudet, tasa-arvo, yhteisvastuu, kansalaisten oikeudet ja lainkäyttö.” Barroson mukaan unioni on ottanut merkittävän edistysaskelen yhtenäisen Euroopan rakentamisessa viitatessaan perusoikeuskirjaan huomenna Lissabonissa allekirjoitettavassa perussopimuksessa.

Perusoikeuskirja täydentää muita kansainvälisiä asiakirjoja, kuten Euroopan ihmisoikeussopimusta, johon unioni voi myös liittyä.

Taustaa

Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat antoivat ensimmäisen juhlallisen julistuksen perusoikeuskirjasta Nizzassa 7. joulukuuta 2000 pidetyn Eurooppa-neuvoston yhteydessä. Tämä vuoden 2000 julistus oli kuitenkin vasta poliittinen sitoumus ilman juridista vaikutusta. Perusoikeuskirjaa ja etenkin sen yleisiä määräyksiä muokattiin Euroopan perustuslakia valmisteltaessa ja vuosien 2003 ja 2004 hallitustenvälisen konferenssin yhteydessä, jotta siitä saataisiin oikeudellisesti velvoittava asiakirja. Tämä suunta vahvistettiin kesäkuussa 2007 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa, jossa neuvoteltiin hallitustenvälisen konferenssin toimeksiannosta, sekä myöhemmin hallitustenvälisen konferenssin kuluessa.

Lissabonin sopimuksen 1 artiklan 8 kohdassa määrätään, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohta korvataan seuraavasti:

”Unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään 7 päivänä joulukuuta 2000 hyväksytyssä ja Strasbourgissa 12 päivänä joulukuuta 2007 mukautetussa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jolla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla.

Perusoikeuskirjan määräykset eivät millään tavoin laajenna perussopimuksissa määriteltyä unionin toimivaltaa.

Perusoikeuskirjassa esitettyjä oikeuksia, vapauksia ja periaatteita on tulkittava perusoikeuskirjan tulkintaa ja soveltamista koskevien perusoikeuskirjan VII osaston yleisten määräysten mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjassa tarkoitetut selitykset, joissa esitetään näiden määräysten lähteet.”

Perusoikeuskirja vuonna 2007 vahvistetussa muodossaan ja sen ajan tasalle saatetut selitykset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Perusoikeuskirjan 51 artiklan mukaan perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta.

Hallitustenvälinen konferenssi hyväksyi vuonna 2007 myös kolme muuta tekstiä, jotka liittyvät perusoikeuskirjaan: pöytäkirja nro 7 Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Puolaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Puolan julistus nro 51 perusoikeuskirjasta ja Puolan julistus nro 53 pöytäkirjasta, joka koskee Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamista Puolaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan kanssa sovittu erityisjärjestely on mahdollistanut perusoikeuskirjan oikeudellisen velvoittavuuden sekä sen täysimääräisen soveltamisen muihin 25 jäsenvaltioon.


Side Bar