Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]

IP/07/1842

Bruxelles, den 4. december 2007

Europas folk "forenede i mangfoldighed" - åbningen af kampagnen for Det europæiske år for interkulturel dialog 2008

Den 4. december 2007 indleder Europa-Kommissionen informationskampagnen for Det europæiske år for interkulturel dialog 2008 under mottoet "Forenede i mangfoldighed". I forbindelse med denne begivenhed åbnes webstedet www.dialogue2008.eu. Ved denne lejlighed får Ján Figel, kommissæren med ansvar for uddannelse, kultur og ungdom, selskab af Europas "ambassadører for interkulturel dialog", som er berømte kulturpersonligheder i og uden for Europa. Et særligt spændende indslag i forbindelse med begivenheden er tilstedeværelsen af skoleelever fra Bruxelles med forskellig etnisk baggrund som symbol på fordelene ved mangfoldigheden ved indgangen til 2008.

Formålet med Det europæiske år for interkulturel dialog er at bidrage til gensidig forståelse og bedre sameksistens. I løbet af året undersøges fordelene ved kulturel mangfoldighed og aktivt medborgerskab inden for europæiske anliggender, og det tilstræbes at skabe følelsen af et europæisk tilhørsforhold. Der er tale om et fælles initiativ taget af Den Europæiske Union, medlemsstaterne og det europæiske civilsamfund. Året er tildelt et budget på 10 mio. EUR til støtte for informationskampagne, rundspørger og undersøgelser vedrørende interkulturel dialog foruden samfinansiering af de syv europæiske flagskibsprojekter og de 27 nationale projekter – et pr. medlemsstat – vedrørende interkulturel dialog i hele EU.

Forud for åbningen af kampagnen udtalte kommissær Ján Figel: "Europa står tydeligvis over for en række markante udfordringer, som har rod i interkulturelle relationer. Det europæiske år for interkulturel dialog 2008 giver os en værdifuld chance for at udforske, hvordan vi kan forbedre vores interkulturelle dialog og vores interkulturelle relationer. Dette kan synes utroligt svært. Men for 50 år siden så ideen om at samle de forskellige folk på vort kontinent under en paraply, Den Europæiske Union, også ud til at være uden for rækkevidde. I dag kan vi se, at Den Europæiske Union er blevet en realitet, og vi er vidner til, hvordan den på bemærkelsesværdig vis samler Europas lande. Således kan og bør vi gøre front mod de udfordringer, der har rod i vort kontinents kulturelle og religiøse sammensathed. Derfor har vi valgt mottoet "Forenede i mangfoldighed" for dette år.

Europa-Kommissionen har til åbningen af kampagnen inviteret en række kulturpersonligheder i og uden for Europa, som har indvilget i at tjene som europæiske ambassadører for interkulturel dialog. De europæiske ambassadører for interkulturel dialog tæller bl.a. den brasilianske forfatter Paulo Coelho, den slovakiske dirigent Jack Martin Händler, den rumænske filminstruktør Radu Mihăileanu, den slovenske konceptkunstner Marko Peljhan, den catalanske viola da gamba-spiller Jordi Savall, den tyrkiske pianist Fazil Say og den serbiske Melodi Grand Prix-vinder Marija Šerifović.

Ved åbningen vil også initiativtagere til og repræsentanter for de syv flagskibsprojekter, som for nylig valgtes til at modtage EU-støtte efter en forslagsindkaldelse tidligere på året, være til stede. Projekterne dækker områderne bykultur, populærkunst, inddragelse af unge mennesker, migration, medier, udveksling af lokale initiativer, videoprojekter og immigrantsamfundets aktiviteter. Alle projekter har deltagelse fra adskillige medlemsstater. Resultaterne af projekterne præsenteres i anden halvdel af året.

Kampagnens websted www.dialogue2008.eu, som er udviklet i samarbejde med civilsamfundets organisationer, tilstræber at fremme et fælles europæisk rum for interkulturel dialog. Det indeholder et partnerafsnit, der skal stimulere netværkssamarbejde og udveksling af god praksis på EU-plan. Allerede forud for åbningen findes der her mere end 500 profiler for personer og organisationer, der arbejder på området interkulturel dialog.

Det europæiske år for interkulturel dialog 2008 har til formål at skabe et grundlag for vedvarende politiske initiativer inden for interkulturel dialog, der rækker ud over 2008. Året skal også ses som et aktivt udtryk for virkningerne af den nye europæiske kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden, hvori fremme af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog er et af de tre vigtigste mål.

I denne henseende arrangeres blandt andre aktiviteter seks debatter i Bruxelles (en hver anden måned) i løbet af 2008. Hver debat anlægger en særlig synsvinkel på interkulturel dialog, og emner såsom medier, kunst og arv, arbejdspladsen, interreligiøs dialog, uddannelse og ungdom, migration og integration vil være omfattet.

Flere oplysninger:

www.dialogue2008.eu


Side Bar