Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]

IP/07/1842

Брюксел, 4 декември 2007 г.

Да обединим народите на Европа „заедно в многообразието“! Начало на кампанията Европейска година на междукултурния диалог 2008

На 4 декември 2007 г. Европейската комисия стартира кампанията за популяризиране на Европейската година на междукултурния диалог 2008 под мотото „Заедно в многообразието“. Събитието се съпътства и от откриването на Интернет страницата www.dialogue2008.eu. Към европейския комисар по образованието, културата, обучението и младежта Ян Фигел ще се присъединят „европейски посланици на междукултурния диалог“ – известни личности от културната сцена в Европа и отвъд. Събитието ще се оживи допълнително от присъствието на ученици от Брюксел от различни етноси като израз на ползите от многообразието в навечерието на 2008 г.

Европейската година цели да допринесе за взаимното разбирателство и по-доброто съжителство. Тя ще изследва ползите от културното многообразие и активното гражданско участие в европейските дела и ще се опита да спомогне за развиване на чувство за европейска принадлежност. Кампанията е съвместна инициатива на Европейския съюз, държавите-членки и европейското гражданско общество. За нея е отпуснат бюджет от 10 млн. евро за провеждане на информационната кампания, проучвания и изследвания на междукултурния диалог и съвместното финансиране на седемте водещи европейски проекта и 27 национални проекта (по един за всяка държава-членка) за междукултурен диалог в ЕС.

В навечерието на началото на кампанията, комисарят Ян Фигел заяви: „Явно е, че Европа е изправена пред сериозни предизвикателства, водещи началото си от междукултурните отношения. Европейската година ни дава ценна възможност да потърсим начини да подобрим междукултурния си диалог и междукултурните си отношения. Вероятно задачата изглежда изключително трудна. Преди 50 години обаче идеята за обединяването на разнородните групи от населението на континента под един покрив – Европейския съюз – също изглеждаше недостижима. Сега можем да видим постиженията на Европейския съюз и забележителния му успех в обединяването на държавите от Европа. Ето защо ние можем и трябва смело да се изправим пред предизвикателствата на културното и религиозно разнообразие на нашия континент. Това е и причината да изберем за Годината мотото „Заедно в многообразието“.

Европейската комисия кани на събитието за откриване на кампанията много личности от културната сцена от цяла Европа и отвъд, които са приели да изпълняват ролята на европейски посланици на междукултурния диалог. Сред европейските посланици са бразилският писател Паулу Коелю, словашкият диригент Жак Мартин Хендлър, румънският режисьор Раду Михайлеану, словенският концептуален артист Марко Пелхан, каталонският бас-виолонист Жорди Савал, турският пианист Фазил Сай и сръбският победител в Евровизия Мария Шерифович.

На събитието ще присъстват и спомоществователи и представители на седемте водещи проекта, които наскоро бяха избрани да получат финансова помощ от Общността след открита покана за представяне на предложения по-рано през годината. Проектите обхващат областите на градската култура, популярните изкуства, социалната ангажираност на младите хора, миграцията, медиите, обмяната на местни инициативи, видео проекти или дейности на имигрантските общности. Всички те включват участници от няколко държави-членки. Резултатите от проектите ще бъдат представени през втората половина на годината.

Интернет страницата на кампанията www.dialogue2008.eu, разработена съвместно с организации на гражданското общество, цели да подпомогне създаването на общо европейско пространство на междукултурен диалог. Тя включва партньорска част, имаща за цел да стимулира общуването в мрежа и обмяната на най-добри практики на равнище ЕС. Още преди началото на кампанията, страницата предоставя достъп до повече от 500 профила на отделни личности и организации, работещи в областта на междукултурния диалог.

Европейската година цели да постави основата за инициативи за устойчива европейска политика в областта на междукултурния диалог отвъд 2008 г. Тя също е действен израз на влиянието на новата Европейска програма за култура в глобализиращия се свят, в която поощряването на културното многообразие и междукултурния диалог представлява една от три ключови цели.

В това отношение, освен други дейности, през 2008 г. ще бъдат организирани шест дебата в Брюксел (по един на всеки два месеца). Всеки дебат ще погледне към междукултурния диалог от гледна точка на определен сектор и ще обхване такива теми, като медии, изкуства и културно-историческо наследство, работното място, междурелигиозния диалог, образование и младеж, миграция и интеграция.

За повече информация:

www.dialogue2008.eu


Side Bar