Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Bruselj, 2. marca 2006

Komisija predlaga konkretne ukrepe za boljšo in hitrejšo pomoč EU

V treh danes potrjenih sporočilih Komisija predlaga konkretne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti razvojne pomoči EU ter zunanje pomoči. Ti predlogi pomenijo nadaljevanje zavez EU iz leta 2005 za bistveno okrepitev pomoči, njenega učinka in hitrosti nudenja, da bi do leta 2015 dosegli izzive razvojnih ciljev novega tisočletja. Komisija predlaga akcijski načrt, vključno s skupnim načrtovanjem pomoči z državami članicami, in meni, da je Unija na dobri poti k izpolnitvi svojih finančnih obveznosti.

„S temi predlogi bomo lahko izpolnili svoje obljube: za razvoj storiti več, bolje in hitreje. Čeprav si Skupnost in države članice delijo pristojnost za razvoj in bo tako ostalo tudi v prihodnje, to ni ovira pri združevanju moči, usklajevanju naših postopkov in delitvi dela. EU je največji donator pomoči na svetu, vendar bo vsak porabljen euro prispeval k boju proti revščini, če se bomo te velike naloge skupaj lotili inteligentno in usklajeno, kakor smo vsi obljubili lani na več mednarodnih srečanjih“, je dejal komisar Michel.

Komisarka za zunanje odnose in sosedsko politiko, Benita Ferrero-Waldner, je dejala: „Učinkovitost zunanje pomoči je pomembna prednostna naloga v delovnem načrtu Komisije. Danes Komisija tlakuje pot za boljšo koordinacijo, skladnost in učinek evropske pomoči v svetovnem merilu. Racionalizirana pomoč mora čimprej postati pravilo. To je moj cilj za naslednja leta!“

Cilj treh danes potrjenih sporočil je izboljšati učinkovitost, skladnost in učinek razvojne pomoči EU. Komisija predlaga akcijski načrt z devetimi časovno omejenimi ukrepi, ki naj bi jih skupaj izvajale Komisija in države članice. Nekatere ukrepe, na primer natančno kartiranje pomoči EU z regionalnimi atlasi donatorjev, podporo lokalnim koordinacijskim procesom in razvoj skupnega okvira za načrtovanje pomoči, je mogoče sprožiti takoj. Druge, na primer predlagani mehanizem sofinanciranja za sredstva EU, bi bilo mogoče izvesti v naslednjih 4 letih.

  • Sporočilo „Nuditi več, hitreje in bolje“ predstavlja konkretni akcijski načrt. Za vsak ukrep je predviden operativni delovni načrt za 2006–2007.
  • Sporočilo „Skupno večletno načrtovanje“ pomeni enega od prvih konkretnih rezultatov akcijskega načrta. Predlaga skupni okvir EU za načrtovanje razvojne pomoči, da bi se izboljšala njena učinkovitost.
  • Sporočilo „Financiranje učinkovitosti razvoja in pomoči“ nadzoruje uspeh EU glede na njene obveznosti v smislu obsega pomoči in učinkovitosti njenega zagotavljanja pomoči. Za obdobje 2003–2004 sporočilo navaja, da je EU v celoti na dobri poti k izpolnitvi svojih finančnih obveznosti. Vendar pa individualni uspeh nekaterih držav članic še vedno ni zadovoljiv. Sposobnost novih držav članic za izpolnjevanje obveznosti je ocenjena zelo pozitivno.

V podporo trem sporočilom je Komisija pregledala in posodobila „Atlas donatorjev EU 2006“, pri čemer je kartirala pomoč EU v svetovnem merilu. Dodatni zvezki, ki bodo osredotočeni na določeno regijo, bodo olajšali podrobnejšo analizo sodelovanja donatorjev EU v regionalnem smislu in delitev dela v EU („kdo dela kaj, kje in s kom). Prvi zvezek o zahodni Afriki je že na voljo.

Ozadje

Glede na počasni napredek k ciljem novega tisočletja, zlasti v podsaharski Afriki, je EU junija 2005 prevzela politično vodstvo v razvojni politiki. Unija je z izjavo, da mora afriška celina prejeti najmanj 50 % povečanja pomoči, sprejela ambiciozno pobudo za več pomoči svetu v razvoju (0,56 % BND do 2010 ali dodatnih približno 20 milijard EUR/leto do 2010) za povečanje učinkovitosti pomoči s koordinacijo in usklajevanjem držav članic ter za osredotočenje na Afriko.

Decembra 2005 je Evropska unija sprejela tudi revidirano izjavo o razvojni politiki, imenovano „Evropsko soglasje“. Izjava prvič v zgodovini EU izraža skupne strateške cilje razvojne politike celotne EU.

Namen danes sprejetih sporočil je slediti obvezam EU in OECD iz leta 2005 in logično slediti „Evropskemu soglasju“.
Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar