Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1493

Bruksela, dnia 30 października 2006 roku.

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa przyjmuje program pracy na rok 2007

Na spotkaniu w zeszły piątek Rada Administracyjna Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa przyjęła pierwszy program pracy dla nowo utworzonej agencji. Zadaniem agencji jest wzmocnienie inspekcji i kontroli przestrzegania przepisów w dziedzinie rybołówstwa i zapewnienie bardziej jednolitego ich egzekwowania w całej Unii Europejskiej. W tym celu agencja będzie organizowała koordynację operacyjną działań państw członkowskich w zakresie inspekcji i kontroli począwszy od statku rybackiego aż do pierwszej sprzedaży ryb wyładowanych lub przywiezionych do Unii Europejskiej. W roku 2007 priorytetem dla agencji będzie wdrożenie odnowienia i zarządzania zasobami dorsza, ochrona tuńczyka błękitnopłetwego, zwalczanie nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów, ograniczenie destrukcyjnych praktyk połowowych i odrzutów. Rada Administracyjna również przyjęła dla agencji budżet na rok 2007 w wysokości 5 mln euro.

„Jest to kolejny bardzo ważny krok w kierunku bardzo potrzebnego zapewnienia równych warunków egzekwowania przepisów w dziedzinie rybołówstwa w całej Unii. Tego właśnie żądała znakomita większość zainteresowanych stron. Lepsze wdrożenie przepisów przez wszystkich oznacza większą równość między podmiotami gospodarczymi i skuteczniejszą ochronę zasobów rybnych.” powiedział Joe Borg, komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki wodnej.

Pierwszy wspólny plan rozmieszczenia, który ma być ustanowiony w roku 2007, dotyczy odnowienia zasobów dorsza w Morzu Północnym, w cieśninie Skagerrak i we wschodniej części kanału La Manche. Państwa członkowskie, które będą zaangażowane w ten plan to Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Niderlandy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. Wspólne plany rozmieszczenia dla dorsza w Bałtyku i tuńczyka błękitnopłetwego zostaną opracowane później.

Decyzja o ustanowieniu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa została podjęta w ramach wspólnej polityki rybołówstwa w roku 2002 w celu wzmocnienia inspekcji i kontroli przestrzegania unijnych przepisów w dziedzinie rybołówstwa i zapewnienia, że są one jednolicie stosowane w całej UE. Agencja będzie współpracować z właściwymi regionalnymi komitetami doradczymi, aby zapewnić wkład ze strony zainteresowanych stron i pomagać w promowaniu kultury zgodności z działaniami unijnymi mającymi na celu ochronę i zarządzanie w całej UE.

Agencja będzie organizować współpracę operacyjną między państwami członkowskimi za pomocą wspólnych planów rozmieszczenia. Plany te będą opierały się na używaniu zasobów zbiorczych państw członkowskich: kadr oraz sprzętu takiego jak statki, samoloty i inne fizyczne środki kontroli i inspekcji. Wspólne plany rozmieszczenia będą dopasowane do potrzeb odpowiednich obszarów i rybołówstwa oraz będą zapewniać racjonalne i skuteczne wykorzystywanie zasobów.

Na poziomie międzynarodowym, Komisja Europejska może poprosić agencję o wykonywanie dodatkowych zadań wspierających, takich jak pomoc państwom członkowskim w działaniach związanych z inspekcjami i nadzorem w ramach Komisji Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) i Organizacji ds. Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO).

Agencja, która ma swoją tymczasową siedzibę w Brukseli, ma zamiar zatrudnić 38 pracowników do końca roku 2007. Agencja przeniesie się do swojej stałej siedziby w Vigo w Hiszpanii, zaraz po zakończeniu niezbędnych przygotowań.

Odsyłacze:

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa: Pierwsze spotkanie Komitetu Konsultacyjnego: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/com06_54_en.htm


Side Bar