Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1419

Briuselis, 2006 spalio 18 d.

Pašto paslaugos: Komisija siūlo visiškai atverti rinką iki 2009 m.

Europos Komisija pateikė pasiūlymą iki 2009 m. – dabar galiojančioje Pašto direktyvoje nustatyto termino – konkurencijai visiškai atverti ES pašto rinką. Remdamasi išsamiu tyrimu Komisija mano, kad tai geriausias būdas išsaugoti universaliąsias paslaugas ir kartu toliau gerinti kokybę bei didinti pasirinkimo galimybes ES vartotojams ir įmonėms. Visiškai atvėrus rinką nacionaliniai operatoriai nebeturės rezervuotųjų tam tikros svorio ribos pašto siuntų (šiuo metu maksimalus svoris – 50 gramų) monopolio. Valstybėms narėms bus leidžiama lanksčiau pasirinkti universaliųjų paslaugų finansavimo būdus arba paskirstyti universaliųjų paslaugų įpareigojimus keliems operatoriams. Pasiūlyme papildomai paaiškinama, kaip tai galima atlikti. Siūloma priimti naująja direktyva užbaigiama ilga pertvarka, plačiau atvėrusi ES pašto rinką ir atnešusi labai teigiamų rezultatų.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy sakė: „Esu tvirtai įsitikinęs, kad sukurti pašto paslaugų vidaus rinką – gyvybiškai svarbus uždavinys siekiant užtikrinti tolesnę pažangą ir išsaugoti ligšiolinius laimėjimus. Rengdami šį pasiūlymą pirmiausiai galvojome apie vartotojų ir naudotojų poreikius. 2009 m. visiškai atvėrę rinką galėsime toliau diegti naujoves, gerinti paslaugų kokybę ir didinti sąnaudų veiksmingumą. Neatvėrus ES pašto rinkos būtų vis sunkiau spręsti komunikacijų revoliucijos keliamus uždavinius. Rinkos atvėrimas yra labai svarbus ilgalaikiam sektoriaus gyvybingumui užtikrinti ir naujoms darbo vietoms kurti.“

Universaliosios paslaugos teikiamos ir toliau

Pasiūlyme išlieka dabartiniai įpareigojimai valstybėms narėms surinkti ir pristatyti pašto siuntas bent kartą per dieną penkias dienas per savaitę, kiekvienam ES piliečiui taip užtikrinant aukštos kokybės universaliąsias paslaugas. Taip pat dar labiau stiprinama vartotojų apsauga ir didinamas nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo. Pasiūlyme išlieka įpareigojimas užtikrinti, kad pašto paslaugos būtų prieinamos, o valstybės narės ir toliau galės nustatyti vienodą tarifą siuntoms, kurioms taikomas vienas tarifas, pvz., vartotojų paštui. Jei valstybėms narėms teks padengti likusias universaliųjų paslaugų teikimo grynąsias sąnaudas, jos galės pasirinkti, pavyzdžiui, valstybės pagalbą, viešuosius pirkimus, kompensavimo fondus ar sąnaudų pasidalijimą. Valstybės narės pačios galės nuspręsti, kuris modelis joms tinkamiausias.

Visiško rinkos atvėrimo nauda

Pašto paslaugų naudotojai gali tikėtis, kad atsisakius rezervuotųjų paslaugų bus plėtojamos ir tobulinamos jiems teikiamos pašto paslaugos. Universaliųjų paslaugų teikėjams teks veikti patikimiau bei veiksmingiau ir labiau orientuotis į klientų poreikius, atsižvelgiant į galimą naujų rinkos dalyvių konkurenciją. Be to, visiškas rinkos atvėrimas paskatins kurti naujas darbo vietas naujose pašto įmonėse, o netiesiogiai – ir pramonės šakose, kurios priklauso nuo pašto sektoriaus.

Pagrindiniai faktai

Pašto paslaugoms Europos Sąjungoje taikoma 1997 m. Pašto direktyva (97/67/EB). Tai norminė bazė, kuria piliečiams užtikrinamos universaliosios paslaugos ir nuosekliai mažinami rezervuotųjų paslaugų mastai (iš pradžių taikyta 350 g rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba, nuo 2002 m. – 100 g svorio riba, kuri nuo 2006 m. sausio 1 d. sumažinta iki 50 gramų). Direktyva siekta užtikrinti kuo geresnę paslaugų kokybę laipsniškai atveriant rinką, kurią visiškai atverti numatoma 2009 m. Direktyvoje reikalaujama, kad Komisija reguliariai teiktų įgyvendinimo ataskaitas ir iki 2006 m. pabaigos patvirtintų, ar bus laikomasi 2009 m. termino. Dabar Komisija siūlo patvirtinti šį terminą priimant direktyvą, kuri iš dalies keistų ankstesnę direktyvą. Kelios valstybės narės jau visiškai atvėrė savo rinkas konkurencijai arba yra tvirtai pasiryžusios tai padaryti anksčiau nei 2009 m.

Daugiau klausimų ir atsakymų galima rasti dažniausiai užduodamų klausimų skiltyse (MEMO/06/383).
Patį pasiūlymą, jį pagrindžiančius tyrimus ir naujausią įgyvendinimo ataskaitą galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm


Side Bar