Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1313

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2006

Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών: η ΕΕ λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης των νέων κινδύνων από υγρά εκρηκτικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κανονισμό με τον οποίο προβλέπονται περιορισμοί ως προς τα υγρά που επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους οι επιβάτες μετά τα σημεία ελέγχου και μέσα στα αεροσκάφη. Πρόκειται για την απάντηση σε μία ακόμη απειλή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, προερχόμενη από '’οικιακά‘‘ υγρά εκρηκτικά.

Ο κ. Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, τόνισε ότι: ’’η απειλή από υγρά εκρηκτικά είναι πραγματική και γενικευμένη. Με το νέο κανονισμό καλύπτεται ένα κενό στις γραμμές της άμυνάς μας, με τον περιορισμό των υγρών που μπορούν να φέρουν μαζί τους οι επιβάτες πέραν των σημείων ελέγχου αποσκευών και επί των αεροσκαφών. Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται σε όλες τις πτήσεις αναχώρησης με σκοπό την προστασία του κοινού παντού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Φέτος, στις 10 Αυγούστου, αποκαλύφθηκε ένα προφανές συνωμοτικό σχέδιο για την ενεργοποίηση μηχανισμών με υγρά εκρηκτικά σε αεροσκάφη που πετούσαν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή ενήργησε γρήγορα για τον περιορισμό των διαφόρων υγρών που μπορούν να φέρουν οι επιβάτες μαζί τους πέραν των σημείων ελέγχου και μετά, μέσα στα αεροσκάφη. Ο νέος κανονισμός απαγορεύει στους επιβάτες να μεταφέρουν υγρά πέραν των σημείων ελέγχου, είτε πάνω τους είτε στη χειραποσκευή τους. Ισχύει για όλες τις πτήσεις αναχώρησης από αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους ή από την εθνικότητα του αερομεταφορέα, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά μόνον τα αντικείμενα και τις αποσκευές καμπίνας, αλλά όχι τις παραδιδόμενες στον έλεγχο εισιτηρίων αποσκευές, οι οποίες είναι μετά το σημείο αυτό απρόσιτες.

Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα υγρά, καθώς τα σημερινά μηχανήματα ελέγχου δεν μπορούν να διακρίνουν αρκετά γρήγορα τα διάφορα είδη υγρών, ώστε να χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια. Εντούτοις, επιτρέπεται στους επιβάτες να φέρουν μαζί τους, περνώντας από τα σημεία ελέγχου, ποσότητες αρκετά μικρές ώστε να μην αποτελούν επικίνδυνα εκρηκτικά (σε δοχεία με χωρητικότητα το πολύ 100 χιλιοστολίτρων). Έτσι, οι επιβάτες μπορούν πάντοτε να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους μικρές ποσότητες καλλυντικών και αρωμάτων Με το νέο κανονισμό γίνονται εξαιρέσεις για φάρμακα και διαιτητικά είδη που είναι απαραίτητα στη διάρκεια του ταξιδιού, μεταξύ άλλων και για φαγητά μωρών. Οι ταξιδιώτες μπορούν να συνεχίσουν να τα μεταφέρουν πάνω τους, στις χειραποσκευές τους.

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να συνεχίσουν να παίρνουν μαζί τους, μέσα στο αεροπλάνο, διάφορα υγρά, όπως ποτά και αρώματα, τα οποία έχουν αγοράσει μετά τα σημεία ελέγχου των καρτών επιβίβασης. Στον κανονισμό ορίζονται επίσης οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να αποκλείεται, μετά την αγορά, η επέμβαση στα δοχεία, το άνοιγμα και η επανασφράγισή τους.

Η Επιτροπή έχει σταθμίσει προσεκτικά τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέοι κανόνες στον έλεγχο στα αεροδρόμια. Η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων είναι ουσιώδους σημασίας, χωρίς παράλληλα να διακυβεύεται τη ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, ο κανονισμός περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα που βοηθούν τους ελεγκτές στη δουλειά τους. Παραδείγματος χάρη, οι επιβάτες οφείλουν να συσκευάζουν τα δοχεία των εκατό το πολύ χιλιοστολίτρων σε πλαστικές σακούλες χωρητικότητας μέχρις ενός λίτρου, και να τα παρουσιάζουν στα σημεία ελέγχου.

Επιπλέον, βάσει των νέων κανόνων, απαιτείται από τους επιβάτες να βγάζουν τα πανωφόρια και τα σακάκια τους στα σημεία ελέγχου και να αφαιρούν τους φορητούς υπολογιστές και τις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές από το σάκο.

Τέλος, βάσει του κανονισμού, σε έξι μήνες θα περιοριστεί το μέγεθος της χειραποσκευής καμπίνας σε διαστάσεις μέχρι το πολύ 56 cm x 45 cm x 25 cm, με δυνατότητα παραχώρησης ορισμένων εξαιρέσεων, π.χ. για μουσικά όργανα, συσκευές εικονοληψίας κλπ.
Η Επιτροπή θα βοηθήσει ενεργά τα κράτη μέλη και τις ενώσεις που αντιπροσωπεύουν τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες στις προσπάθειές τους ενημέρωσης του επιβατικού κοινού πριν την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η οποία αναμένεται για τις αρχές Νοεμβρίου.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/security/index_en.htm


Side Bar