Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1225

Bρυξέλλες, 5 Oκτωβρίου 2005

Μια νέα βιομηχανική πολιτική: δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας

Αντιμέτωπη με την παγκοσμιοποίηση και στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα μια νέα, πιο ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για τη δημιουργία καλύτερων γενικών συνθηκών για τη μεταποιητική βιομηχανία στα επόμενα χρόνια. Η μεταποιητική βιομηχανία είναι σημαντική για την ΕΕ. Σε αυτήν απασχολούνται πάνω από 34 εκατομμύρια άτομα, ενώ αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα των εξαγωγών της ΕΕ και πάνω από το 80% των δαπανών του ιδιωτικού τομέα της ΕΕ για έρευνα και ανάπτυξη. Η νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ θα συμπληρώσει τις εργασίες σε επίπεδο κρατών μελών για τη στήριξη μιας ισχυρής και δυναμικής βιομηχανικής βάσης. Περιλαμβάνει επτά νέες διατομεακές πρωτοβουλίες – για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την καλύτερη νομοθεσία, τη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία, την πρόσβαση στην αγορά, τις δεξιότητες, και τη διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών – που θα ωφελήσουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών κλάδων. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή παρουσιάζει επτά νέες πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, η άμυνα και η ενημέρωση και οι τεχνολογίες της επικοινωνίας. Επικεντρώνεται επίσης στην επένδυση σε δεξιότητες και στην προετοιμασία των ατόμων για τις αλλαγές. Αυτή η βιομηχανική πολιτική έχει στόχο να στηρίξει την προσαρμοστικότητα και τις διαρθρωτικές αλλαγές ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας της EΕ, με δεδομένο τον όλο και ισχυρότερο ανταγωνισμό από την Κίνα και την Ασία. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της νέας «εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας» της Λισσαβώνας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. MEMO/05/352.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανική πολιτική κ. Günter Verheugen δήλωσε: “Η μεταποιητική βιομηχανία πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην εξασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας της Ευρώπης. Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή στα παλιά χρόνια του προστατευτισμού και των επιδοτήσεων. Οι πολιτικοί δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Μπορούμε, όμως, να δημιουργήσουμε το σωστό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η βιομηχανία. Η σημερινή στρατηγική περιλαμβάνει ένα φάσμα νέων, ειδικά προσαρμοσμένων πρωτοβουλιών που θα καταστήσουν τη βιομηχανία μας ελκυστική για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας».

Η Επιτροπή εξέτασε, μέσω της συστηματικής διερεύνησής τους, τις πολιτικές προκλήσεις που παρουσιάζονται σε διαφορετικούς κλάδους και τις πολιτικές προκλήσεις για 27 κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας και του κλάδου οικοδομικών και τεχνικών έργων της ΕΕ.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών η Επιτροπή προτείνει μια δέσμη νέων πρωτοβουλιών:

I) Επτά νέες, μείζονες διατομεακές πολιτικές πρωτοβουλίες[1]:

 • 1. Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και για την παραποίηση (έναρξη το 2006)
 • 2. Ομάδα υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον (έναρξη στα τέλη του 2005)
 • 3. Eξωτερικές πλευρές της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στην αγορά (άνοιξη του 2006)
 • 4. Nέο πρόγραμμα απλοποίησης της νομοθεσίας (Oκτώβριος 2005)
 • 5. Βελτίωση των τομεακών δεξιοτήτων (2006)
 • 6. Διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών στη μεταποιητική βιομηχανία (τέλη του 2005)
 • 7. Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία (τέλη του 2005)

II) Επτά νέες πρωτοβουλίες ή ενέργειες για συγκεκριμένους τομείς:

 • 1. Ίδρυση νέου φόρουμ φαρμακευτικών προϊόντων (πρώτη συνεδρίαση το 2006)
 • 2. Ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής βιοεπιστημών και βιοτεχνολογίας (2006-2007)
 • 3. Nέες ομάδες υψηλού επιπέδου για τη χημική βιομηχανία και την αμυντική βιομηχανία (2007)
 • 4. Eυρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα
 • 5. Ειδική ομάδα για την ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) (2005/2006)
 • 6. Διάλογος για την πολιτική στον κλάδο της μηχανολογίας (2005/2006)
 • 7. Μια σειρά μελετών για την ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένων μελετών για τις ΤΠΕ, τα τρόφιμα, τους κλάδους της μόδας και του βιομηχανικού σχεδιασμού.

Παρουσιάζοντας τη νέα βιομηχανική πολιτική της, η Επιτροπή τηρεί τη δέσμευσή της να συμβάλει σε μια ισχυρή βιομηχανική βάση. Για να την επιτύχει, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να βελτιώσει τις γενικές συνθήκες για τη μεταποιητική βιομηχανία και για να εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα διαφόρων τομέων πολιτικής. Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία της συνοχής και των συνεργιών μεταξύ διαφορετικών πολιτικών με ιδιαίτερη επικέντρωση στην καλύτερη νομοθεσία ως σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η νέα προσέγγιση της Επιτροπής θα αποδώσει αυξημένη συνοχή και ενσωμάτωση μεταξύ των πολιτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ισχυρότερος αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή θα επιχειρήσει να επιτύχει μεγαλύτερη συναίνεση σε θέματα πολιτικής, μέσω της συμμετοχής των κύριων ενδιαφερομένων, των κοινωνικών εταίρων και των κρατών μελών, σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Οι πρωτοβουλίες έχουν σκοπό να συμπληρώνουν τις εργασίες σε επίπεδο κρατών μελών για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι κλάδοι της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Η πλειονότητα των επιμέρους κλάδων της μεταποιητικής βιομηχανίας στην ΕΕ είχαν καλές επιδόσεις σε σύγκριση με τους ομόλογους κλάδους άλλων βιομηχανοποιημένων οικονομιών. Ωστόσο, η βιομηχανική δομή της οικονομίας της ΕΕ συνολικά δεν την τοποθετεί στην καλύτερη δυνατή θέση για να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη διαδικασία παγκοσμιοποιησης. Το εμπόριο της ΕΕ εξακολουθεί να είναι συγκεντρωμένο σε τομείς μέσης-υψηλής τεχνολογίας και χαμηλών έως μέτριων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Το γεγονός αυτό δεν βοηθά την ΕΕ να ανταγωνιστεί τους παραγωγούς από αναδυόμενες οικονομίες. Επομένως, η προσαρμοστικότητα και οι διαρθρωτικές αλλαγές έχουν τεράστια σημασία προκειμένου η ΕΕ να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της Κίνας, της Ινδίας και άλλων ταχέως αναπτυσσόμενων οικονομιών στην παγκόσμια οικονομία.
Tο πλήρες κείμενο της νέας βιομηχανικής πολιτικής βρίσκεται στη δικτυακή διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/index_en.htm


[1] Η εφαρμογή των προτεινόμενων διατομεακών πρωτοβουλιών θα πραγμαποιηθεί με βάση ξεχωριστές αποφάσεις της Επιτροπής. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εντολή της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον, που θα συμπροεδρεύεται από τους σχετικούς Επιτρόπους.


Side Bar