Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ip/03/860

Bρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2003

Η Σύνοδος της Θεσσαλονίκης: ακρογωνιαίος λίθος των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη, που θα διεξαχθούν αντίστοιχα στις 19-20 Ιουνίου και στις 21 Ιουνίου, θα αποτελέσoυν σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση της σχέσεως μεταξύ της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο). Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τονίσει εκ νέου την προοπτική ένταξης στην ΕΕ που πρότεινε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Φέιρα και της Κοπεγχάγης, και θα περιγράψει τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους προτίθεται να στηρίξει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία τους προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο ρυθμός προόδου θα εξαρτηθεί από την απόδοση των ίδιων των χωρών σε ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στους τομείς των οικονομιών τους, των δημοκρατικών προτύπων, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της χρηστής διακυβέρνησης και τήρησης του κράτους δικαίου. Εκφράζεται η ελπίδα ότι η Διάσκεψη Κορυφής θα αποτελέσει ευκαιρία για ενίσχυση της δέσμευσης ολόκληρης της περιοχής σχετικά με την επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων. Ο επικεφαλής της διάσκεψης, αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις Επίτροπος κ.Chris Patten, δήλωσε: "Η Θεσσαλονίκη θα απευθύνει δύο σημαντικά μηνύματα στα Δυτικά Βαλκάνια: Η προοπτική ένταξης στην ΕΕ είναι πραγματική, και δεν θα θεωρήσουμε ολοκληρωμένο τον χάρτη της Ένωσης μέχρις ότου προσχωρήσετε. Εμείς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε. Αλλά η ένταξη πρέπει να κερδηθεί επαξίως. Θα απαιτηθεί πραγματικά σκληρή δουλειά και σταθερή πολιτική βούληση των ιθυνόντων της περιοχής. Το πόσο θα προχωρήσετε στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και με τι ταχύτητα, εναπόκεινται σε σας."

Η διάσκεψη κορυφής της Θεσσαλονίκης θα εγκρίνει προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της "Τα Δυτικά Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση⋭1. Tο σημερινό πλαίσιο των ευρωπαϊκών σχέσεων με την περιοχή, γνωστό ως διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης (SAp)2, θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση, αλλά θα εμπλουτισθεί με στοιχεία προερχόμενα από την πρόσφατη επιτυχή διαδικασία διεύρυνσης. Τ

α στοιχεία περιλαμβάνουν ενισχυμένη πολιτική συνεργασία, μεγαλύτερη στήριξη της θεσμικής ανάπτυξης, προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης με αύξηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής μέσω συγκεκριμένων εμπορικών μέτρων, και δυνατότητα συμμετοχής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα.

Στη Θεσσαλονίκη, θα προταθούν νέες εταιρικές σχέσεις στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμπνεόμενες από την προενταξιακή διαδικασία και προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε χώρας, οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις θα καθορίζουν, σε τακτική βάση, τις προτεραιότητες και τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ θα προοριστεί για τις προτεραιότητες που καθορίζονται για τις εταιρικές σχέσεις. Κάθε χώρα θα καταρτίσει σχέδιο εθνικής δράσεως για την υλοποίηση των εταιρικών σχέσεων, που θα παρέχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την μέτρηση της προόδου.

Η ΕΕ έχει επενδύσει τεράστιο ποσό για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων. Από το 1991, μέσω των διαφόρων προγραμμάτων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφή βοήθειας στις 5 χώρες της περιοχής. Το έτος 2000, συμφωνήθηκε εξαετές πρόγραμμα 4,65 δισεκατομμυρίων για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Tα αποτελέσματα της εν λόγω βοήθειας φαίνονται από την πρόοδο που σημειώθηκε ήδη στην περιοχή όσον αφορά την αύξηση της πολιτικής σταθερότητας, της δημοκρατίας και της οικονομικής σταθερότητας. Μέσω της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ήδη εντατική τεχνική βοήθεια και στήριξη για χρηστότερη διακυβέρνηση, καλύτερη λειτουργία των θεσμών, εκδημοκρατισμό, προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, επιστροφή των προσφύγων, οικονομική ανάπτυξη και καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Στα Δυτικά Βαλκάνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε τα πρώτα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του τρόπου με τον οποίο παρέχεται η αναπτυξιακή βοήθεια. Από το 2000 η βοήθεια στην περιοχή παραδίδεται γρήγορα και αποτελεσματικά, πράγμα που συμβάλλει στην αλλαγή της ζωής των πληθυσμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στη βελτίωσης της ασφάλειας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Για την περίοδο 1998-2002, σε ολόκληρη την περιοχή, έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις (συναφθεί συμβάσεις) για το 77% των συνολικών κεφαλαίων και έχουν πραγματοποιηθεί εκταμιεύσεις για 58%. Το ποσοστό εκτέλεσης ποικίλλει ανά χώρα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίκεντρο της παρεχόμενης βοήθειας. Το υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης της βοήθειας έχουν η Σερβία και Μαυροβούνιο (Σερβία/Mαυροβούνιο/Koσσυφοπέδιο). Έχει αναληφθεί υποχρέωση για 98% των χορηγηθέντων κεφαλαίων και έχουν εκταμιευθεί 77%.

Η υπογραφή της Συνθήκης και της Πράξεως προσχώρησης στην Αθήνα στις 16 Aπριλίου 2003 σήμανε την αρχή μιας νέας εποχής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η νέα διεύρυνση θα δημιουργήσει νέα δυναμική στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και θα έχει σημαντική επίπτωση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει να αποτελέσει απόδειξη ότι η προοπτική τους ως δυνάμει υποψήφιοι είναι πραγματική, και να τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν την οδό της μεταρρύθμισης την οποία ακολούθησαν τόσο επιτυχώς οι προσχωρούσες χώρες.

http://ec.europa.eu/external_relations/see/index.htm

    1 IP/03/721: Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες εταιρικές σχέσεις ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια

    2 IP/99/350: Η Επιτροπή προτείνει διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης


Side Bar