Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/00/515

Brussel, 24 mei 2000

Commissie keurt voorstel goed voor de financiering van het vrijmaken van de Donau

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel voor een besluit van de Raad goedgekeurd betreffende een bijdrage aan het "Internationale Fonds voor het vrijmaken van de vaargeul van de Donau". De EG zou 85% van de projectkosten aan dit fonds bijdragen, met een maximum van 22 miljoen euro. Het voorstel is doorgezonden aan de Raad en het Europees Parlement, die met spoed een besluit zullen nemen.

Tijdens de luchtaanvallen van de Navo op de Federale Republiek Joegoslavië werden drie bruggen over de Donau in de omgeving van de stad Novi Sad verwoest. Het puin van deze bruggen, en het gevaar van niet-ontploft oorlogsmateriaal (raketten), verhinderen de schaapvaart, met ernstige economische gevolgen voor de oeverstaten.

Eind januari 2000 heeft de Donau-commissie, een internationale instelling die verantwoordelijk is voor de scheepvaart op de Donau, een projectvoorstel voor het "vrijmaken van de vaargeul van de Donau" aangenomen, en de EG om medefinanciering verzocht. Het project is niet gericht op herstel van de bruggen, maar omvat het opruimen van het puin ervan, het verwijderen van niet-ontploft oorlogsmateriaal, het vrijmaken van de vaargeul en het herstel van de rivierbedding in dat gebied.

Gezien het belang van de Donau voor de scheepvaart en de ernstige economische gevolgen voor de oeverstaten, heeft de Europese Commissie na een met spoed uitgevoerde technische beoordeling van het project besloten een voorstel te doen voor EG-financiering. De Donau-Commissie heeft op 17 mei twee belangrijke besluiten genomen:

    de vaststelling van het reglement van orde van het "Internationaal fonds voor het vrijmaken van de vaargeul van de Donau", zodat vestiging van het Fonds in Wenen en het in ontvangst nemen van bijdragen mogelijk werden.

    de vaststelling van de regels voor het projectbeheer, zodat de aanbestedingsprocedure voor de selectie van een projectdirecteur, een architect en aannemers van start kon gaan.

Het doel is de Donau zo spoedig mogelijk vrij te maken. De Europese Commissie heeft al ingestemd met het gebruik van spoedprocedures voor aanbestedingen en van minimale termijnen. Om tijd te sparen werd al voor het besluit van de Donau-commissie van vorige week aan het voorstel gewerkt. De aanbestedingsprocedure zal minimaal 19 weken duren. In deze periode kunnen voorbereidende maatregelen, zoals ontmijning, worden voltooid zodat de opruimingswerkzaamheden zo snel mogelijk kunnen beginnen.

De werkzaamheden zullen een aantal maanden duren en moeten leiden tot een vrije vaargeul. Hopelijk kan het werk in de winter van 2000 worden gedaan, hoewel het klimaat voor een onderbreking kan zorgen. De streefdatum voor de voltooiing van de werkzaamheden die de Donau bevaarbaar moeten maken, is maart 2000. In de zomer van 2001 zal de tweede fase - het herstel van de rivierbedding en de oevers - plaatsvinden. Deze fase zou in september 2001 afgerond moeten zijn.


Side Bar