Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

COR/04/26

Brussel, 19 maart 2004

Comité van de Regio's benoemt
nieuwe secretaris-generaal

Het Comité van de Regio's (CvdR) van de EU heeft Gerhard Stahl tot secretaris-generaal benoemd.

Het bureau van het Comité, dat vandaag (19 maart) in Dublin vergadert, heeft ingestemd met de aanstelling van Stahl voor de komende vijf jaar. Sinds 8 oktober 2003 was hij waarnemend secretaris-generaal en opvolger van Vincenzo Falcone.

Over Gerhard Stahl

Gerhard Stahl is op 2 december 1950 geboren in Ludwigsburg.

Hij groeide op in zijn geboorteplaats en studeerde economie aan de technische universiteit van Berlijn, waar hij tevens zijn eerste functie vervulde als assistent bij de leerstoel voor overheidsfinanciën. Vervolgens werkte hij drie jaar als econoom bij het Bondsministerie van Financiën in Bonn.

Hij was ook werkzaam in het Europees Parlement en op regionaal niveau in Sleeswijk-Holstein voor het ministerie van economische zaken, vervoer en onderzoek en later als directeur-generaal voor Europese en internationale zaken bij het ministerie van Europese en federale aangelegenheden. In deze functie bereidde hij voor de Bundesrat (de Duitse senaat, met wetgevende bevoegdheden) EU-beleid voor, en hield hij zich bezig met interregionale samenwerkingsprojecten.

Van 1995 tot 1999 was Stahl lid van het kabinet van de Euro-commissaris voor Regionaal beleid, Monika Wulf-Mathies.

Van 1999 tot 2002 was hij adjunct-hoofd van het kabinet van Pedro Solbes, Euro-commissaris voor Economische en financiële zaken.

In september 2002 werd Stahl directeur Advieswerkzaamheden van het Comité van de Regio's, en op 8 oktober 2003 waarnemend secretaris-generaal van het CvdR.

Gerhard Stahl is lid van het onderzoeksinstituut IFO in München, en auteur van verschillende publicaties over onderwerpen op economisch en regionaal gebied en op het gebied van Europees beleid. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Ter attentie van de redactie

Het Comité van de Regio's werd in 1992 bij het Verdrag van Maastricht opgericht met het doel om regionale en lokale overheden een actieve rol te laten spelen bij het formuleren van communautaire wetgeving.

De Europese Commissie en de Raad van ministers zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen over alle nieuwe voorstellen op volgende kerngebieden:

  • werkgelegenheidsbeleid
  • economische en sociale samenhang
  • volksgezondheid
  • milieu
  • vervoer
  • sociaal beleid
  • trans-Europese vervoers-, telecommunicatie- en energienetwerken
  • onderwijs en jeugdzaken
  • cultuur
  • beroepsopleiding

Het CvdR stelt adviezen op over voorstellen voor communautaire wetgeving die rechtstreeks van belang is voor lokale en regionale overheden. Het CvdR kan ook op eigen initiatief adviezen opstellen, waardoor het bepaalde onderwerpen op de Europese agenda kan plaatsen. Het Comité bestaat momenteel uit 222 leden en even zovele plaatsvervangers, die door de lidstaten worden voorgedragen aan de Raad van ministers. Na de toetreding van tien nieuwe lidstaten op 1 mei 2004 telt het CvdR 317 leden en plaatsvervangers. CvdR-leden moeten gekozen zijn in een regionaal of lokaal lichaam, of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.


Side Bar