Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

COR/04/26

Bryssel 19. maaliskuuta 2004

Alueiden komitealle nimitetty uusi pääsihteeri

EU:n alueiden komitea on nimittänyt komitean pääsihteeriksi Gerhard Stahlin.

Dublinissa tänään 19. maaliskuuta kokoontunut alueiden komitean työvaliokunta on vahvistanut Gerhard Stahlin nimittämisen alueiden komitean pääsihteeriksi seuraaviksi viideksi vuodeksi. Stahl on toiminut komitean vt. pääsihteerinä 8. lokakuuta 2003 lähtien Vincenzo Falconen seuraajana.

Gerhard Stahl

Gerhard Stahl on syntynyt Ludwigsburgissa 2. joulukuuta 1950.

Stahl suoritti ylioppilastutkinnon kotikaupungissaan ja opiskeli taloustiedettä Berliinin teknisessä yliopistossa, jonka julkistalouden laitoksella hän aloitti työuransa assistenttina. Tämän jälkeen hän toimi kolme vuotta hallintovirkamiehenä Saksan liittotasavallan talousministeriössä Bonnissa.

Gerhard Stahl on työskennellyt Euroopan parlamentissa sekä aluetasolla Schleswig-Holsteinin osavaltion talous-, liikenne- ja tutkimusministeriössä ja myöhemmin kansainvälisten ja Eurooppa-asiain johtajana Schleswig-Holsteinin osavaltion Eurooppa- ja liittovaltioasiain ministeriössä. Tässä työssään hän erikoistui Euroopan unionia koskevien poliittisten päätösten valmisteluun Saksan liittopäivien toisen kamarin eli liittoneuvoston käsittelyä varten sekä alueidenvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Vuosina 1995–1999 Gerhard Stahl oli aluepolitiikasta vastaavan komissaarin Monika Wulf-Mathiesin kabinetin jäsen.

Vuosina 1999–2002 Gerhard Stahl toimi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaavan komissaarin Pedro Solbes Miran apulaiskabinettipäällikkönä.

Gerhard Stahlista tuli syyskuussa 2002 alueiden komitean lausuntotyön osaston johtaja ja 8. lokakuuta 2003 komitean vt. pääsihteeri.

Gerhard Stahl on Münchenissä sijaitsevan IFO-tutkimuslaitoksen neuvoa-antavan tiedelautakunnan (Kuratorium) jäsen, ja hän on laatinut lukuisia julkaisuja talous-, alue- ja Eurooppa-politiikan alalta. Gerhard Stahl on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta.

Taustatietoja

Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 tehdyllä Maastrichtin sopimuksella. Tavoitteena oli varmistaa alue- ja paikallisviranomaisten aktiivinen rooli EU-säädöksiä muotoiltaessa.

Euroopan komission ja neuvoston on kuultava alueiden komiteaa tehtäessä uusia ehdotuksia seuraavilla avainaloilla:

  • työllisyyspolitiikka
  • taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus
  • terveydenhuolto
  • ympäristö
  • liikenne
  • sosiaalipolitiikka
  • Euroopan laajuiset liikenne-, tietoliikenne- ja energia-alan infrastruktuuriverkot
  • yleissivistävä koulutus ja nuoriso
  • kulttuuri
  • ammatillinen koulutus.

Alueiden komitea laatii lausuntoja EU:n säädösehdotuksista, jotka vaikuttavat välittömästi alue- ja paikallisviranomaisiin. Komitea voi myös laatia oma-aloitteisia lausuntoja, minkä ansiosta sillä on mahdollisuus saada asioita EU:n esityslistalle.

Alueiden komiteassa on 222 jäsentä ja saman verran varajäseniä. Jäsenvaltiot esittävät jäsenet neuvostolle, joka nimeää heidät. Kun kymmenen uutta jäsenvaltiota liittyy unioniin 1. toukokuuta 2004, komitean jäsenmäärä nousee 317 jäseneen ja yhtä moneen varajäseneen. Komitean jäsenten on oltava alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle.


Side Bar