Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT CS HU PL SK BG

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 90/11

Λουξεµβούργο, 15 Σεπτεµβρίου 2011

Απόφαση στην υπόθεση C-155/10

Williams κ.λπ. κατά British Airways plc

Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους χειριστές αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς τους πρέπει να περιλαµβάνουν το επίδοµα πτήσης δεδοµένου ότι αυτό συνδέεται εγγενώς µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους

Αντιθέτως, το επίδοµα που σκοπεί στην κάλυψη των δαπανών που συνδέονται µε τον χρόνο που οι χειριστές αεροσκαφών αναγκάζονται να παραµείνουν εκτός έδρας δεν αποτελεί τµήµα των τακτικών αποδοχών τους και συνεπώς δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη

Σύµφωνα µε την οδηγία περί του χρόνου εργασίας 1, όλοι οι εργαζόµενοι δικαιούνται ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων.

∆ιάφοροι χειριστές αεροσκαφών µεταξύ των οποίων η Williams, υπάλληλοι της British Airways, αµφισβήτησαν τον υπολογισµό του ποσού που καταβάλλεται ως αποδοχές ετήσιας άδειας. Οι αποδοχές των χειριστών αυτών περιλαµβάνουν τρία στοιχεία: 1) - ένα πάγιο ετήσιο ποσό· 2) – ένα πτητικό επίδοµα, το ποσό του οποίου καθορίζεται στις 10 αγγλικές λίρες για κάθε προγραµµατισµένη ώρα πτήσης· 3) - ένα επίδοµα εκτός έδρας, το ποσό του οποίου καθορίζεται στις 2,73 αγγλικές λίρες ανά ώρα. Για τον υπολογισµό του ποσού που καταβάλλεται ως αποδοχές ετήσιας άδειας λαµβάνεται αποκλειστικά υπόψη το πρώτο στοιχείο (το πάγιο ετήσιο ποσό). Οι χειριστές αεροσκαφών υποστηρίζουν ότι το ποσό των αποδοχών ετήσιας άδειας πρέπει να υπολογίζεται βάσει του συνόλου των αποδοχών τους, περιλαµβανοµένων των δύο επιδοµάτων.

Το Supreme Court of the United Kingdom (Ανώτατο ∆ικαστήριο, Ηνωµένο Βασίλειο), επιληφθέν της διαφοράς, ζητεί από το ∆ικαστήριο να προσδιορίσει τα στοιχεία που µπορούν να αντληθούν από το δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά τις αποδοχές τις οποίες δικαιούνται οι χειριστές αεροσκαφών κατά την ετήσια άδειά τους.

Με τη σηµερινή του απόφαση, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει καταρχάς ότι κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς του ο εργαζόµενος πρέπει να εισπράττει τις κανονικές αποδοχές του. Ο σκοπός της υποχρεώσεως καταβολής των αποδοχών ετήσιας άδειας έγκειται στο να εξασφαλίζεται στον εργαζόµενο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναπαύσεως, κατάσταση παρόµοια µε εκείνη των περιόδων εργασίας του. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας πρέπει καταρχήν να υπολογίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αντιστοιχία τους προς τις τακτικές αποδοχές που λαµβάνει ο εργαζόµενος.

Όταν όµως οι αποδοχές που λαµβάνει ο πιλότος αεροσκαφών αποτελούνται από διάφορα στοιχεία, ο καθορισµός των τακτικών αυτών αποδοχών και, ως εκ τούτου, του ποσού που δικαιούται ο εν λόγω εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς του, πρέπει να πραγµατοποιείται κατόπιν ειδικής αναλύσεως.


Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι κάθε µειονέκτηµα που συνδέεται εγγενώς µε την εκτέλεση των καθηκόντων που αναλαµβάνει ο εργαζόµενος δυνάµει της συµβάσεώς του εργασίας και που αντισταθµίζεται µε χρηµατικό ποσό συνυπολογιζόµενο για τον καθορισµό των συνολικών αποδοχών του εργαζοµένου -όπως είναι, στην περίπτωση των χειριστών αεροσκαφών, το επίδοµα πτήσης- πρέπει αναγκαστικά να αποτελεί τµήµα του ποσού του οποίου δικαιούται ο εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς του.

1Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299, σ. 9).

Αντιθέτως, τα στοιχεία των συνολικών αποδοχών του εργαζοµένου που αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη περιστασιακών ή πρόσθετων εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο εργαζόµενος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αναλαµβάνει δυνάµει της συµβάσεώς του εργασίας -όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται µε τον χρόνο που οι χειριστές αεροσκαφών αναγκάζονται να παραµείνουν εκτός έδρας- δεν πρέπει να συνυπολογίζονται για τον καθορισµό των καταβλητέων αποδοχών κατά την ετήσια άδεια.

Κατόπιν αυτής της διευκρινίσεως, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει περαιτέρω ότι, πλην των στοιχείων των συνολικών αποδοχών, όλα τα στοιχεία που συνδέονται µε το προσωπικό καθεστώς και την επαγγελµατική θέση του χειριστή αεροσκαφών (όπως επιδόµατα που συνδέονταν µε την ιδιότητα του προϊσταµένου, την αρχαιότητα, τα επαγγελµατικά προσόντα κ.λπ.) πρέπει να διατηρούνται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών του εν λόγω εργαζοµένου.

Στο εθνικό δικαστήριο απόκειται να εκτιµήσει αν τα διάφορα στοιχεία που συναποτελούν τις συνολικές αποδοχές του χειριστή αεροσκαφών, αφενός, συνδέονται εγγενώς µε την εκτέλεση των καθηκόντων που αναλαµβάνει δυνάµει της συµβάσεώς του εργασίας και, αφετέρου, µε το προσωπικό του καθεστώς και την επαγγελµατική θέση του.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προδικαστική παραποµπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών µελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαµβάνονται παρόµοιου προβλήµατος.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582


Side Bar