Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/06/39

3. máj 2006

Tlač a informácie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 39/06

3. máj 2006

* * *

Noví členovia Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa

Slávnostné zasadanie z 3. mája 2006

Rozhodnutiami zástupcov vlád členských štátov Európskych spoločenstiev zo 6. apríla 2006, bol Antonio Tizzano vymenovaný za sudcu a Paolo Mengozzi za generálneho advokáta Súdneho dvora Európskych spoločenstiev do 6. októbra 2006 a za sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev bol vymenovaný pán Enzo Moavero Milanesi do 31. augusta 2007.

Pán Antonio Tizzano, generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2000, nastupuje na miesto, ktoré zastával pán Antonio Mario La Pergola, ktorý vykonával funkciu sudcu Súdneho dvora od 7. októbra 1994 do 31. decembra 1994, funkciu generálneho advokáta od 1. januára 1995 do 14. decembra 1999 a znovu funkciu sudcu Súdneho dvora od 15. decembra 1999. Pán Paolo Mengozzi, sudca Súdu prvého stupňa od 4. marca 1998, nastupuje do funkcie generálneho advokáta Súdneho dvora, ktorú predtým zastával pán António Tizzano. Pán Enzo Moavero Milanesi nastupuje do funkcie sudcu Súdu prvého stupňa, ktorú predtým zastával pán Paolo Mengozzi.

Na Súdnom dvore sa dnes konalo slávnostné zasadanie pri príležitosti odchodu pána Antónia Maria La Pergolu, ako aj nástupu do funkcie pánov Antonia Tizzana, Paola Mengozziho a Enza Moavera Milanesiho.

Antonio Mario La Pergola

narodený roku 1931; profesor ústavného práva a všeobecného verejného a komparatívneho práva (univerzity v Padove, Bologni a Ríme); člen Vyššej súdnej rady (1976 – 1978); sudca Ústavného súdu a predseda Ústavného súdu (1986 – 1987); minister pre politiky Spoločenstva (1987 – 1989); poslanec Európskeho parlamentu (1989 – 1994); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 1994 do 31. decembra 1994; generálny advokát Súdneho dvora od 1. januára 1995 do 14. decembra 1999; sudca Súdneho dvora od 15. decembra 1999 do 3. mája 2006.

Antonio Tizzano

narodený roku 1940; zastával rôzne pedagogické funkcie na talianskych univerzitách; právny poradca stáleho talianskeho zastúpenia pri Európskych spoločenstvách (1984 – 1992); advokát na kasačnom súde a na iných súdoch vyššieho stupňa; člen talianskej delegácie na medzinárodných rokovaniach a na medzivládnych konferenciách týkajúcich sa predovšetkým Jednotného európskeho aktu a Zmluvy o Európskej únii; bohatá publikačná činnosť; člen skupiny nezávislých expertov určených na preskúmanie hospodárenia Európskej komisie (1999); profesor európskeho práva; riaditeľ Inštitútu medzinárodného a európskeho práva univerzity v Ríme; generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2000 do 3. mája 2006.

Paolo Mengozzi

narodený roku 1938; profesor medzinárodného práva a vedúci katedry Jeana Monneta pre právo Európskych spoločenstiev Boloňskej univerzity; doktor honoris causa madridskej Univerzity Carlosa III; hosťujúci profesor na univerzitách Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgtown, Paris-II, Georgia (Atény) a na Medzinárodnom univerzitnom inštitúte (Luxemburg); koordinátor European Business Law Pallas Program organizovaného na pôde univerzity v Nijmegene; člen poradného výboru Komisie Európskych spoločenstiev pre verejné obstarávanie; zástupca štátneho tajomníka pre oblasť priemyslu a obchodu v súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady; člen analytickej skupiny Európskeho spoločenstva pre Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) a riaditeľ akademického roka 1997 vo výskumnom centre Akadémie medzinárodného práva v Haagu venovaného WTO; sudca Súdu prvého stupňa od 4. marca 1998 do 3. mája 2006.

Enzo Moavero Milanesi

narodený roku 1954; doktor práv (univerzita La Sapienza, Rím); štúdium práva Spoločenstva (Collège d’Europe, Bruggy); zapísaný do zoznamu advokátov, výkon advokátskeho povolania (1978 – 1983); lektor práva Spoločenstva na univerzitách La Sapienza, Rím (1993 – 1996), Luiss, Rím (1993 – 1996 a 2002 – 2006) a Bocconi, Miláno (1996 –2000); poradca predsedu vlády Talianska pre otázky Spoločenstva (1993 – 1995); úradník Európskej komisie: právny poradca a následne vedúci kancelárie podpredsedu (1989 – 1992), vedúci kancelárie komisára zodpovedného za „vnútorný trh“ a „hospodársku súťaž“, riaditeľ generálneho riaditeľstva Hospodárska súťaž (1999 – 2002), zástupca generálneho tajomníka Európskej komisie (2002 – 2005), generálny riaditeľ Úradu politických poradcov (2006).

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Jazyky, ktoré sú k dispozícii: všetky
Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnú pán Balázs Lehóczki
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028
Obrazové záznamy zo slávnostného zasadania sú k dispozícii na EbS „Europe by Satellite“,
túto službu poskytuje Európska komisia, Generálne riadite¾stvo tlaèe a komunikácie,
L-2920 Luxemburg, tel.: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249
alebo B-1049 Brusel, tel.: (0032) 2 2964106, fax: (0032) 2 2965956


Side Bar