Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/06/39

3 mei 2006

Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUE nr. 39/06

3 mei 2006

* * *

Nieuwe leden van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg

Plechtige zitting van 3 mei 2006

Bij besluiten van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen van 6 april 2006 zijn Antonio Tizzano en Paolo Mengozzi benoemd tot rechter in respectievelijk advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen tot en met 6 oktober 2006 en is Enzo Moavero Milanesi benoemd tot rechter in het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen tot en met 31 augustus 2007.

Antonio Tizzano, advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2000, volgt Antonio Mario La Pergola op, die van 7 oktober 1994 tot 31 december 1994 het ambt van rechter in het Hof van Justitie, van 1 januari 1995 tot 14 december 1999 het ambt van advocaat-generaal en sedert 15 december 1999 opnieuw het ambt van rechter in het Hof van Justitie heeft uitgeoefend. Paolo Mengozzi, rechter in het Gerecht van eerste aanleg sedert 4 maart 1998, volgt Antonio Tizzano op als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Enzo Moavero Milanesi volgt Paola Mengozzi op als rechter in het Gerecht van eerste aanleg.

Vandaag is in het Hof een plechtige zitting gehouden naar aanleiding van het vertrek van Antonio Mario La Pergola en de ambtsaanvaarding van Antonio Tizzano, Paolo Mengozzi en Enzo Moavero Milanesi.

Antonio Mario La Pergola

geboren in 1931; hoogleraar constitutioneel recht, algemeen publiekrecht en rechtsvergelijking (universiteiten van Padua, Bologna en Rome); lid van de Hoge Raad voor de magistratuur (1976-1978); lid en president van het Constitutionele Hof (1986-1987); minister voor Communautaire aangelegenheden (1987-1989); lid van het Europees Parlement (1989-1994); rechter in het Hof van Justitie van 7 oktober 1994 tot 31 december 1994; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 1 januari 1995 tot 14 december 1999, rechter in het Hof van Justitie van 15 december 1999 tot 3 mei 2006.

Antonio Tizzano

geboren in 1940; diverse onderwijsopdrachten aan Italiaanse universiteiten; juridisch adviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Italië bij de Europese Gemeenschappen (1984-1992); advocaat bij het Hof van Cassatie en bij andere hogere rechtscolleges; lid van de Italiaanse delegatie bij internationale onderhandelingen en intergouvernementele conferenties, waaronder die betreffende de Europese Akte en het Verdrag betreffende de Europese Unie; verantwoordelijk voor diverse publicaties; lid van de groep onafhankelijke deskundigen die is aangewezen om de financiën van de Europese Commissie te onderzoeken (1999); hoogleraar Europees recht, directeur van het instituut voor internationaal en Europees recht van de universiteit te Rome; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2000 tot 3 mei 2006.

Paolo Mengozzi

geboren in 1938; hoogleraar internationaal recht en titularis van de Jean Monnet-leerstoel voor het recht van de Europese Gemeenschappen aan de universiteit van Bologna; doctor honoris causa van de universiteit Carlos III te Madrid; gasthoogleraar aan de volgende universiteiten: Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Parijs II, Georgia (Athens) en het Institut Universitaire International (Luxemburg); coördinator van het European Business Law Pallas Program van de universiteit van Nijmegen; lid van het raadgevend comité van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake overheidsopdrachten; onderstaatssecretaris voor Industrie en Handel tijdens het Italiaanse voorzitterschap van de Raad; lid van de reflectiegroep van de Europese Gemeenschap over de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en directeur van de in 1997 aan de WTO gewijde leergang van het studiecentrum van de Haagse Academie voor internationaal recht; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 4 maart 1998 tot 3 mei 2006.

Enzo Moavero Milanesi

geboren in 1954; doctor in de rechten (universiteit La Sapienza, Rome); studie Europees recht (Europacollege, Brugge); lid van de balie, advocaat (1978-1983); docent Europees recht aan de universiteit La Sapienza, Rome (1993-1996), Luiss, Rome (1993-1996 en 2002-2006) en Bocconi, Milaan (1996-2000); adviseur voor Europese aangelegenheden bij de Italiaanse eerste minister (1993-1995); ambtenaar bij de Europese Commissie; juridisch adviseur en vervolgens kabinetschef van de vice-voorzitter (1989-1992), kabinetschef van de commissaris voor de ,interne markt’ en de ,mededinging’, directeur bij het directoraat-generaal Mededinging (1999-2002), adjunct-secretaris-generaal van de Europese Commissie (2002-2005), directeur-generaal van het Bureau voor politiek adviseurs (2006).

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
Beschikbare talen: alle
Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.
Tel: 00 352 4303 2170 Fax: 00 352 4303 3656
Beelden van de plechtige zitting zijn beschikbaar op “Europe by Satellite“,
Europese Commissie, Directoraat-generaal Pers en Voorlichting, L-2920 Luxemburg
Tel: 00 352 4301 35177 Fax: 00 352 4301 35249,
of B-1049 Brussel, Tel: 00 32 2 2964106 Fax: 00 32 2 2965956


Side Bar