Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/06/39

2006 m. gegužes 3 d.

Spauda ir informacija

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 39/06

2006 m. gegužes 3 d.

* * *

Naujieji Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo nariai

2006 m. gegužes 3 d. iškilmingas posedis

Europos Bendriju valstybiu nariu vyriausybiu atstovai 2006 m. balandžio 6 d. Prieme sprendimus del Antonio Tizzano ir Paolo Mengozzi paskyrimo atitinkamai i Europos Bendriju Teisingumo Teismo teisejo ir generalinio advokato pareigas iki 2006 m. spalio 6 d. bei del Enzo Moavero Milanesi paskyrimo i Europos Bendriju Pirmosios instancijos teismo teisejo pareigas iki 2007 m. rugpjučio 31 dienos.

Antonio Tizzano, kuris nuo 2000 m. spalio 7 d. ejo Teisingumo Teismo generalinio advokato pareigas, pakeis Antonio Mario La Pergola, kuris nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 1994 m. gruodžio 31 d. ejo Teisingumo Teismo teisejo pareigas, nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodžio 14 d. – generalinio advokato pareigas, o nuo 1999 m. gruodžio 15 d. – vel Teisingumo Teismo teisejo pareigas. Paolo Mengozzi, kuris nuo 1998 m. kovo 4 d. ejo Pirmosios instancijos teismo teisejo pareigas, Teisingumo Teismo generalinio advokato pareigose pakeis Antonio Tizzano. Enzo Moavero Milanesi Pirmosios instancijos teismo teisejo pareigose pakeis Paolo Mengozzi.

Šiandien atsisveikinant su Antonio Mario La Pergola ir Antonio Tizzano bei Paolo Mengozzi ir Enzo Moavero Milanesi pradejimo eiti pareigas proga Teisingumo Teisme ivyko iškilmingas posedis.

Antonio Mario La Pergola

Gime 1931 m.; konstitucines bei bendrosios ir lyginamosios viešosios teises profesorius (Padujos, Bolonijos ir Romos universitetai); Aukščiausiosios teiseju tarybos narys (1976- 1978); Konstitucinio Teismo narys ir Konstitucinio teismo pirmininkas (1986-1987); Bendrijos politikos ministras (1987-1989); Europos Parlamento narys (1989-1994); Teisingumo Teismo teisejas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 1994 m. gruodžio 31 d.; generalinis advokatas nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodžio 14 d., Teisingumo Teismo teisejas nuo 1999 m. gruodžio 15 d. iki 2006 m. gegužes 3 dienos.

Antonio Tizzano

Gime 1940 m.; deste Italijos universitetuose; Italijos nuolatines atstovybes prie Europos bendriju teises patarejas (1984–1992 m.); Kasacinio teismo ir kitu aukštesniuju teismu advokatas; Italijos delegacijos narys tarptautinese derybose ir tarpvyriausybinese konferencijose, iskaitant derybas del Suvestinio Europos Akto ir Mastrichto sutarties; daugelio leidiniu redaktorius; nepriklausomu ekspertu grupes Europos Komisijos finansinei veiklai ivertinti narys (1999 m.); Europos Sąjungos teises profesorius, Romos universiteto Tarptautines ir Europos Sąjungos teises instituto direktorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2000 m. spalio 7 d. iki 2006 m. gegužes 3 d..

Paolo Mengozzi

Gime 1938 m.; Bolonijos universiteto tarptautines teises profesorius ir Jean Monnet Europos Bendriju teises katedros vedejas; Madrido Carlos III universiteto garbes daktaras; Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (Niujorkas), Džordžtauno, Paris-II, Georgia (Atenai) universitetu ir Institut universitaire international (Liuksemburgas) kviestinis profesorius; Nijmegen universiteto European Business Law Pallas Program koordinatorius; Europos Bendriju Komisijos patariamojo komiteto viešuju pirkimu klausimais narys; valstybes sekretoriaus pavaduotojas prekybos ir pramones klausimais Italijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu; Europos Bendrijos darbo grupes del Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narys ir Hagos tarptautines teises akademijos tyrimu centro 1997 m. sesijos, skirtos PPO, pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisejas nuo 1998 m. kovo 4 d. iki 2006 m. gegužes 3 d.

Enzo Moavero Milanesi

Gime 1954 m.; teises daktaras (La Sapienza universitetas, Roma); Bendrijos teises studijos (Europos koledžas, Briuge); irašytas i advokaturą, verčiasi advokato praktika (1978–1983); Bendrijos teises paskaitu lektorius Romos La Sapienza universitete (1993-1996), Romos Luiss universitete (1993–1996 ir 2002–2006) ir Milano Bocconi universitete (1996–2000); Italijos ministro pirmininko patarejas Bendrijos klausimais (1993–1995); Europos Komisijos pareigunas: teises patarejas, veliau pirmininko pavaduotojo kabineto vadovas (1989–1992), Komisijos nario, atsakingo už vidaus rinką ir konkurenciją kabineto vadovas, direktorius Konkurencijos generaliniame direktorate (1999–2002), Europos Komisijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas (2002–2005), Europos politiniu patareju biuro generalinis direktorius (2006).

Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neipareigojantis Teisingumo Teismo.
Dokumentas prieinamas šiomis kalbomis: visos
Detalesnes informacijos teiraukites Gitte Stadler
Tel. (00352) 4303 3127 Faks. (00352) 4303 3656.
Iškilmingo posedžio vaizdai prieinami EbS „Europe by Satellite“, šią paslaugą teikia
Europos Komisijos Spaudos ir informacijos generalinis direktoratas,
L-2920 Luxembourg, Tel. (00352) 4301 35177, Faks. (00352) 4301 35249
arba B-1049 Bruxelles, Tel. (0032) 2 29 64106, Faks. (0032) 2 29 65956


Side Bar