Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/06/39

3.5.2006

Tiedotusosasto

LEHDISTÖTIEDOTE nro 39/06

3.5.2006

* * *

Yhteisöjen tuomioistuimen ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen uudet jäsenet

Juhlallinen istunto 3.5.2006

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 6.4.2006 tekemällä päätöksellä nimitettiin Antonio Tizzano Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariksi ja Paolo Mengozzi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamieheksi 6.10.2006 saakka sekä Enzo Moavero Milanesi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi 31.8.2007 saakka.

Antonio Tizzano, joka on toiminut julkisasiamiehenä 7.10.2000 lähtien, seuraa tehtävässään Antonio Mario La Pergolaa, joka on toiminut yhteisöjen tuomioistuimen tuomarina 7.10.1994–31.12.1994 sekä yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamiehenä 1.1.1995–14.12.1999 sekä uudelleen yhteisöjen tuomioistuimen tuomarina 15.12.1999 lähtien. Paolo Mengozzi, joka on toiminut yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarina 4.3.1998 lähtien, seuraa tehtävässään Antonio Tizzanoa yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamiehenä. Enzo Moavero Milanesi seuraa tehtävässään Paolo Mengozzia yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarina.

Yhteisöjen tuomioistuimessa pidettiin tänään juhlallinen istunto Antonio Mario La Pergolan tehtävien päättymisen johdosta ja Antonio Tizzanon, Paolo Mengozzin sekä Enzo Moavero Milanesin tehtäviinsä astumisen johdosta.

Antonio Mario La Pergola

syntynyt 1931; valtiosääntöoikeuden ja yleisen julkisoikeuden ja vertailevan oikeustieteen professori, Padovan, Bolognan ja Rooman yliopistot; Consiglio Superiore della Magistraturan jäsen (1976–1978); perustuslakituomioistuimen jäsen, myöhemmin presidentti (1986–1987); yhteisöpolitiikan ministeri (1987–1989); Euroopan parlamentin jäsen (1989–1994); yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1994–31.12.1994; yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 1.1.1995–14.12.1999; yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 15.12.1999–3.5.2006.

Antonio Tizzano

syntynyt 1940; eri opetustehtäviä Italian yliopistoissa; Italian Euroopan yhteisöissä toimivan pysyvän edustuston oikeudellinen neuvonantaja (1984–1992); asianajaja Corte di cassazionessa ja muissa korkeimmissa tuomioistuimissa; Italian valtuuskunnan jäsen mm. Euroopan yhtenäisasiakirjaa ja Euroopan unionista tehtyä sopimusta koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja hallitusten välisissä konferensseissa; useita eri julkaisuja; Euroopan komission varainhoitoa tutkimaan nimetyn riippumattoman asiantuntijaryhmän jäsen (1999); Rooman yliopiston eurooppaoikeuden professori, kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden laitoksen johtaja; yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2000–3.5.2006.

Paolo Mengozzi

syntynyt 1938; kansainvälisen oikeuden professori ja yhteisön oikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija, Bolognan yliopisto; Madridin Carlos III -yliopiston kunniatohtori; vieraileva professori yliopistoissa Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Ateena) ja Institut universitaire international (Luxemburg); Nijmegenin yliopiston European Business Law Pallas –ohjelman koordinaattori; Euroopan yhteisöjen komission julkisten hankintojen neuvoa-antavan komitean jäsen; Italian kauppa- ja teollisuusministeriön alivaltiosihteeri Italian puheenjohtajakaudella; Euroopan yhteisöjen WTO:n valmistelutyöryhmän jäsen ja Haagin kansainvälisen oikeuden instituutin vuoden 1997 WTO:ta koskevan tutkimusohjelman johtaja; yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 4.3.1998–3.5.2006.

Enzo Moavero Milanesi

syntynyt 1954; oikeustieteen lisensiaatti (La Sapienzan yliopisto, Rooma); yhteisön oikeuden opintoja (Collège d’Europe, Brügge); asianajajayhteisön jäsen, harjoittanut asianajoa (1978–1983); yhteisön oikeuden opettaja La Sapienzan yliopisto, Rooma (1993–1996), Luissin yliopisto, Rooma (1993–1996 ja 2002–2006) ja Bocconin yliopisto, Milano (1996–2000); Italian pääministerin Euroopan yhteisöön liittyvien kysymysten neuvonantaja (1993–1995); Euroopan yhteisöjen komission virkamies: varapuheenjohtajan oikeudellinen neuvonantaja ja sittemmin kabinettipäällikkö (1989 – 1992), sisämarkkinoista ja kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen kabinettipäällikkö, johtaja kilpailuasioiden pääosastolla (1999–2002), komission apulaispääsihteeri (2002–2005), poliittisten neuvonantajien ryhmän pääjohtaja (2006).

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido
yhteisöjen tuomioistuinta.
Tämä lehdistötiedote on saatavissa seuraavilla kielillä: kaikki
Lisätietoja: Gitte Stadler
Puh. +352 4303 3127, faksi +352 4303 3656
Kuvia juhlallisesta istunnosta on saatavilla EbS "Europe by Satellite" –kanavalla
Euroopan komissio, Lehdistö- ja viestintäpääosasto, L-2920 Luxemburg,
puh. +352 4301 35177, faksi +352 4301 35249
tai B-1049 Bryssel, puh. +32 2 2964106, faksi +32 2 2965956


Side Bar