Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/06/39

3. mai 2006

Pressi- ja teabeosakond

PRESSITEADE nr 39/06

3. mai 2006

* * *

Euroopa Kohtu ja esimese astme Kohtu uued liikmed

3. mai 2006. aasta pidulik kohtuistung

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 6. aprilli 2006. aasta otsusega nimetati kuni 6. oktoobrini 2006 Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikuks Antonio Tizzano ja kohtujuristiks Paolo Mengozzi ning kuni 31. augustini 2007 Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunikuks Enzo Moavero Milanesi.

Antonio Tizzano, Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2000, asendab Antonio Mario La Pergola’t, kes on Euroopa Kohtu kohtuniku ülesandeid täitnud alates 7. oktoobrist 1994 kuni 31. detsembrini 1994, kohtujuristi ülesandeid alates 1. jaanuarist 1995 kuni 14. detsembrini 1999 ja täitnud uuesti Euroopa Kohtu kohtuniku ülesandeid alates 15. detsembrist 1999. Euroopa Kohtu kohtujuristi Antonio Tizzano asemel saab kohtujuristiks Paolo Mengozzi, Esimese Astme Kohtu kohtunik alates 4. märtsist 1998. Esimese Astme Kohtu kohtuniku Paolo Mengozzi asemel saab Esimese Astme Kohtu kohtunikuks Enzo Moavero Milanesi.

Täna toimub pidulik istung Antonio Mario La Pergola ametist lahkumise ja Antonio Tizzano, Paolo Mengozzi ning Enzo Moavero Milanesi ametisse astumise puhul.

Antonio Mario La Pergola

Sündinud 1931; Padua, Bologna ja Rooma Ülikoolide riigiõiguse, üldise avaliku õiguse ja võrdleva õigusteaduse professor; Kohtunike ülemkogu liige (1976-1978); konstitutsioonikohtu (Corte Constitutzionale) liige ja esimees (1986-1987); ühenduse poliitika minister (1987-1989); Euroopa Parlamendi liige (1989-1994); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 31. detsembrini 1994; Euroopa Kohtu kohtujurist 1. jaanuarist 1995 kuni 14. detsembrini 1999; Euroopa Kohtu kohtunik alates 15.detsembrist 1999 kuni 3. maini 2006.

Antonio Tizzano

Sündinud 1940; õpetanud Itaalia ülikoolides; õigusnõunik Itaalia alalise esinduses Euroopa ühenduste juures (1984-1992); Ülemkohtu ja teistes kõrgemate kohtute advokatuuri liige; Itaalia delegatsiooni liige rahvusvahelistel läbirääkimistel ja valitsustevahelistel konverentsidel, sealhulgas Ühtse Euroopa akti ja Euroopa Liidu lepingu teemal; erinevate kirjutiste autor; Euroopa Komisjoni rahalise olukorra uurimiseks asutatud sõltumatute ekspertide grupi liige (1999); euroopa õiguse professor, rahvusvahelise ja euroopa õiguse instituudi direktor (Rooma Ülikool); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7.oktoobrist 2000 kuni 3. maini 2006.

Paolo Mengozzi

Sündinud 1938; rahvusvahelise õiguse professor ja Bologna Ülikooli Euroopa ühenduste õiguse Jean Monnet õppetooli hoidja; Madriidi Carlos III Ülikooli audoktor; Johns Hopkinsi Ülikooli (Bologna Center), St. Johns’i (New York), Georgetown’i, Paris-II, Georgia (Athens) ülikoolide ja Institut universitaire internationali (Luxembourg) külalisprofessor; Nimègue’I Ülikooli European Business Law Pallas-programmi koordinaator; Euroopa Ühenduste Komisjoni riigihangete nõuandekomitee liige; kaubandus- ja tööstusministeeriumi aseriigisekretär Itaalia eesistumise ajal nõukogus; Euroopa ühenduste Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) töögrupi liige ja Haagi Rahvusvahelise Õiguse Instituudi WTO-d puudutava uurimisprogrammi juhataja 1997. aastal; Esimese Astme Kohtu kohtunik alates 4. märtsist 1998 kuni 3. maini 2006.

Enzo Moavero Milanesi

Sündinud 1954; õigusteaduse doktor (La Sapienza ülikool, Rooma); ühenduse õiguse õpingud (Collège d’Europe, Brügge); advokatuuri liige, advokaadi amet (1978-1983); La Sapienza, Rooma (1993-1996), Luiss’i, Rooma (1993-1996 ja 2002-2006) ja Bocconi, Milano (1996-2000) ülikooli Euroopa ühenduste õiguse õppeülesande täitja; Itaalia peaministri nõunik Euroopa ühenduste küsimuste valdkonnas (1993-1995); Euroopa Komisjoni ametnik: asepresidendi õigusnõunik ja seejärel kantselei juhataja (1989-1992); „siseturu” ja „konkurentsi” eest vastutava voliniku kantselei juhataja, konkurentsi peadirektoraadi direktor (1999-2002), Euroopa Komisjoni peasekretäri asetäitja (2002-2005), poliitikanõunike büroo peadirektor (2006).

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.
Kättesaadav kõigis ametlikes keeltes.
Täiendavat teavet annab Gitte Stadler.
Telefon (00352) 4303 3127, faks (00352) 4303 3656
Piduliku kohtusistungi pildid on kättesaadavad agentuuri “Europe by Satellite” kaudu.
Euroopa Komisjoni pressi- ja teabepeadirektoraat,
L-2920 Luxembourg, telefon (00352) 4301 35177, faks (00352) 4301 35249
või B-1049 Brüssel, telefon (0032) 2 2964106, faks (0032) 2 2965956


Side Bar