Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/04/49

28. jún 2004

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE SÚDNEHO DVORA

Jedenásť nových členov Európskej komisie

Rada Európskej únie vymenovala jedenásť nových členov Európskej komisie:

pán Péter BALÁZS, pani Danuta HÜBNER, pán Siim KALLAS, pán Joe BORG, pani Sandra KALNIETE, pani Dalia GRYBAUSKAITÉ, pán Janez POTOČNIK, pán Ján FIGEĽ, pán Marcos KYPRIANOU, pán Pavel TELIČKA[1], ako i pán Jacques BARROT[2].

Súdny dvore dnes slávnostne zasadal a počas tohto zasadnutia títo noví členovia Európskej komisie zložili slávnostný sľub v súlade so zmluvami.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: všetky.

Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie, obráťte sa na Christopher Fretwell.

tel: (00352) 4303 3355 fax: (00352) 4303 2731

Obrazové záznamy zo slávnostného zasadnutia sú k dispozícii na EBS „Europe by Satellite”;

túto službu poskytuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo tlače a komunikácie,

L - 2920 Luxemburg, tel: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249

alebo B-1049 Brusel, tel: (0032) 2 29 64106, fax: (0032) 2 29 65956


[1] Svojím rozhodnutím z 5. mája 2001 v nadväznosti na rozšírenie (článok 214 odsek 2 zmluvy).

[2] Nový komisár francúzskej štátnej príslušnosti v nadväznosti na odstúpenie pána Michel Barnier (článok 215 odsek 2 zmluvy).


Side Bar