Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/04/49

28 czerwca 2004 r.

UROCZYSTE POSIEDZENIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jedenastu nowych członków Komisji Europejskiej

Rada Unii Europejskiej mianowała jedenastu nowych członków Komisji Europejskiej:

Pana Pétera BALÁZSA, Panią Danutę HÜBNER, Pana Siima KALLASA, Pana Joe BORGA, Panią Sandrę KALNIETE, Panią Dalię GRYBAUSKAITÉ, Pana Janeza POTOČNIKA, Pana Jána FIGEL'A, Pana Marcosa KYPRIANOU, Pana Pavla TELIČKĘ[1] oraz Pana Jacquesa BARRO[T]A[2].

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości, w trakcie którego nowi członkowie Komisji Europejskiej podjęli, zgodnie z Traktatami, uroczyste zobowiązanie.

Dokument nieoficjalny sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.
Dostępny we wszystkich wersjach językowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panią Sophie Mosca-Bishoff
Tel : (00352)4303 3205 Faks: (00352)4303 2034
Zdjęcia z uroczystego posiedzenia dostępne są na EBS „Europe by Satellite”
prowadzonym przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Prasy i Komunikacji,
L-2920 Luksemburg, Tel : (00352) 4301 35177, Faks : (00352) 4301 35249
lub B-1049 Bruksela, Tel : (0032) 2 2964106, Faks : (0032) 2 2965956


[1] W swej decyzji z dnia 5 maja 2004 r., w związku z rozszerzeniem (art. 214 ust. 2 Traktatu).

2 Nowy Komisarz będący przedstawicielem Francji, mianowany w związku z dymisją Pana Michela Barniera (art. 215 akapit drugi [T]raktatu).

[]


Side Bar