Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES IT PT FI

CJE/04/38

12 mei 2004

NEGEN NIEUWE LEDEN BIJ HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Plechtige zitting op 12 mei 2004

Bij besluit van 1 mei 2004 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten 9 rechters van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie vanaf 1 mei 2004 bij het Gerecht van eerste aanleg benoemd[1].

De vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten hebben benoemd tot rechters bij het Gerecht van eerste aanleg:

- K. JÜRIMÄE, van Estse nationaliteit,

- S. S. PAPASAVVAS, van Cypriotische nationaliteit,

- O. CZÚCZ, van Hongaarse nationaliteit,

- I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, van Poolse nationaliteit,

- D. ŠVÁBY, van Slowaakse nationaliteit,

voor de periode van 1 mei 2004 tot 31 augustus 2004;

- I. PELIKÁNOVÁ, van Tsjechische nationaliteit,

- I. LABUCKA, van Letse nationaliteit,

- V. VADAPALAS, van Litouwse nationaliteit,

- E. CREMONA, van Maltese nationaliteit,

voor de periode van 1 mei 2004 tot 31 augustus 2007.

Vandaag, 12 mei 2004, om 16.30 uur heeft in de grote zittingszaal van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een plechtige zitting plaatsgevonden ter gelegenheid van de eedaflegging van de negen nieuwe leden bij het Gerecht.

Curricula vitae van de nieuwe rechters van het Gerecht van eerste aanleg

Ena Cremona

geboren in 1936; gediplomeerde in talen van de koninklijke universiteit van Malta (1955); doctor in de rechtsgeleerdheid van de koninklijke universiteit van Malta (1958); advocate bij de balie van Malta sinds 1959; juridisch adviseur bij de National Council of Women of Malta (1964-1979); lid van de Commissie van de overheidsdienst (1987-1989); lid van de raad van bestuur van de Lombard Bank (Malta) Ltd, als vertegenwoordiger van de Staat – aandeelhouder (1987-1993); lid van de verkiezingscommissie sinds 1993; jurylid voor doctoraalproefschriften aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de koninklijke universiteit van Malta; lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) (2003-2004); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Ottó Czúcz

geboren in 1946; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Szeged (1971); administrateur bij het ministerie van Arbeid (1971-1974); docent en hoogleraar (1974-1989), decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid (1989-1990), vice-rector (1992-1997) van de universiteit van Szeged; advocaat; lid van het presidium van de nationale Pensioensverzekering; vice-voorzitter van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid (1998-2002); lid van de wetenschappelijke raad van de Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid; rechter bij het Constitutioneel Hof (1998-2004); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Irena Wiszniewska-Bialecka

geboren in 1947; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Warschau (1965-1969); onderzoekster bij het Instituut voor rechtswetenschappen, assistente, gasthoogleraar, hoogleraar aan de Academie van Wetenschappen (1969-2004); onderzoekster bij het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht te München (1985-1986); advocate (1992-2000); rechter bij het Administratief Hooggerechtshof (2001-2004); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Irena Pelikánová

geboren in 1949; doctor in de rechtsgeleerdheid, assistente economisch recht (vóór 1989), vervolgens doctor in de exacte wetenschappen, hoogleraar handelsrecht (sinds 1993) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de universiteit Karlova te Praag; lid van het bestuur van de Effectencommissie (1999-2002); advocate; lid van de Raad Wetgeving van de Tsjechische regering (1998-2004); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Daniel Šváby

geboren in 1951; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Bratislava); rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Bratislava; rechter bij het Hof van beroep, belast met de zaken van burgerlijk recht, en vice-president van het Hof van beroep te Bratislava; lid van de afdeling burgerlijk en familiaal recht bij het Rechtsinstituut van het ministerie van Justitie; tijdelijk rechter bij het Hooggerechtshof, belast met de zaken van handelsrecht; lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (Straatsburg); rechter bij het Constitutioneel Hof (2000-2004); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Vilenas Vadapalas

geboren in 1954; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Moskou; doctor habilitas in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Warschau; hoogleraar aan de universiteit van Vilnius: internationaal recht (sinds 1981), rechten van de mens (sinds 1991) en gemeenschapsrecht (sinds 2000) ; directeur-generaal van het departement Europees recht van de regering; hoogleraar Europees recht aan de universiteit van Vilnius, bekleder van de leerstoel Jean Monnet; voorzitter van de Litouwse vereniging voor studies over de Europese Unie; voorzitter van de parlementaire werkgroep voor de grondwetsherziening met betrekking tot de toetreding van Litouwen; lid van de International Commission of Jurists (april 2003); voormalig deskundige bij de Raad van Europa voor vraagstukken inzake de verenigbaarheid van de nationale wetgeving met het Europese Verdrag voor de rechten van de mens; rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Küllike Jürimäe

geboren in 1962 ; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Tartu (1981-1986); assistente van de openbare aanklager te Tallinn (1986-1991); gediplomeerde van de School voor diplomatieke wetenschappen van Estland (1991-1992); juridisch adviseur (1991-1993) en algemeen adviseur bij de Kamer van Koophandel en Industrie (1992-1993); rechter bij het Hof van Beroep te Tallinn (1993-2004); European Master in Human Rights and Democratisation, universiteiten van Padua en Nottingham (2002-2003); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Ingrīda Labucka

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Letland (1986); inspecteur voor het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de regio Kirov en de stad Riga (1986-1989); rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Riga (1990-1994); advocate (1994-1998 en juli 1999-mei 2000); minister van Justitie (november 1998-juli 1999 en mei 2000-oktober 2002); lid van het Permanent Hof van arbitrage te Den Haag (2001-2004); parlementslid (2002-2004); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Savvas S. Papasavvas

geboren in 1969; studies aan de universiteit van Athene (Ptychion in 1991); postdoctorale studies aan de universiteit van Parijs II (DEA publiekrecht in 1992) en aan de universiteit van Aix-Marseille III (doctor in de rechtsgeleerdheid in 1995); inschrijving bij de balie van Cyprus, lid van de balie van Nicosia sinds 1993; docent aan de universiteit van Cyprus (1997-2002), docent Grondwettelijk recht sinds september 2002; onderzoeker bij het European Public Law Center (2001-2002); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.
Beschikbare talen: Alle
Voor nadere informatie wende men zich tot Gitte Stadler
Tel: (352) 4303 3127 Fax: (352) 4303 3656
Beelden van de Plechtige zitting zijn beschikbaar op EBS “Europe by Satellite”,
Europese Commissie, Directoraat-generaal Pers en Voorlichting,
L - 2920 Luxemburg
Tel: (352) 4301 35177, Fax: (352) 4301 35249
of B-1049 Brussel, Tel: (32) 2 29 64106, Fax: (32) 2 29 65956


[1] De rechter van Sloveense nationaliteit werd nog niet aangewezen.


Side Bar