Skip to main content
NextGenerationEU
NextGenerationEU

Podarí sa to!

NextGenerationEU je viac ako len plánom obnovy – je to jedinečná príležitosť vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva a spoločnosti a navrhnúť podobu Európy, ktorá bude fungovať.

Máme všetko, čo potrebujeme na to, aby sa to stalo skutočnosťou. Máme víziu, máme plán a dohodli sme sa, že spoločne investujeme 750 miliárd eur.

Zistite, čo robí EÚ, aby bola Európa zdravšia, ekologickejšia a digitálnejšia, a ako sa do tejto zmeny môžete zapojiť aj vy. Keď bude financovanie z programu NextGenerationEU k dispozícii a projekty budú spustené, dozviete sa viac o iniciatívach týkajúcich sa oblasti vášho pôsobenia.

Spoločne premeníme víziu na skutočnosť.

Zelená

green future

Európa je na dobrej ceste stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom – nebudeme produkovať viac skleníkových plynov, než naše ekosystémy dokážu prirodzene absorbovať. Pomocou nástroja NextGenerationEU budeme investovať do technológií šetrných k životnému prostrediu, zavádzania ekologickejších vozidiel a verejnej dopravy a zvýšenia energetickej účinnosti našich budov a verejných priestorov.

Musíme však chrániť aj naše životné prostredie. Čo preto urobíme?

 • Zlepšíme kvalitu vody v našich riekach a moriach, znížime odpad vrátane plastového, vysadíme miliardy stromov a zabezpečíme návrat včiel,
 • v našich mestách vytvoríme zelené plochy a zvýšime využívanie energie z obnoviteľných zdrojov,
 • poľnohospodárstvo urobíme šetrnejším k životnému prostrediu, aby naše potraviny boli zdravšie.

EÚ bude lídrom v boji proti zmene klímy, ale každý môže prispieť svojím dielom: využívaním verejnej dopravy alebo jazdením na bicykli, konzumáciou väčšieho množstva zeleniny a menšieho množstva mäsa, nákupom z druhej ruky, recykláciou a opätovným používaním.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení urobiť všetko preto, aby bola Európa zelenšia. Pridáte sa k nám?

Digitálna

Make it Digital

Naša budúcnosť závisí od technológie. Z najbližšieho desaťročia preto urobíme digitálnu dekádu Európy! Vďaka nástroju NextGenerationEU:

 • sa budete môcť v rámci celej EÚ pripojiť do 5G siete a k ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu,
 • dostanete digitálnu identitu (eID), čím sa uľahčí prístup k online verejným službám a získate väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi,
 • naše mestá sa stanú inteligentnejšími a efektívnejšími,
 • online nakupovanie bude bezpečnejšie,
 • umelá inteligencia nám pomôže bojovať proti zmene klímy a zlepšiť zdravotnú starostlivosť, dopravu a vzdelávanie.

EÚ financuje online kurzy odbornej prípravy, aby si každý – mladý či starý – mohol zlepšiť svoje digitálne zručnosti. Pomáhame malým a stredným podnikom so vstupom do „online priestoru“. a zlepšujeme prístup k elektronickému vzdelávaniu.

Zaujalo vás to? Zapojte sa do školenia, nájdite učňovskú prípravu v oblasti digitálnych technológií a zistite, ako bezpečne používať internet.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sa chceme postarať o to, aby bola Európa digitálna. Pridáte sa k nám?

Zdravá

make it healthy

Pandémia koronavírusu sa dotkla nejakým spôsobom každého z nás – fyzicky, duševne, spoločensky. Preto teraz chceme vybudovať bezpečnejšiu a zdravšiu EÚ, aby sme boli lepšie pripravení na akúkoľvek budúcu krízu.

V rámci nástroja NextGenerationEU budeme:

 • spolupracovať so všetkými krajinami EÚ na ochrane pred ohrozeniami zdravia,
 • investovať viac do výskumu a inovácií s cieľom vyvinúť vakcíny a liečebné postupy, a to nielen v prípade nových chorôb, akou je koronavírus, ale aj v prípade rakoviny,
 • modernizovať naše systémy zdravotnej starostlivosti tak, aby nemocnice v každej krajine EÚ mali lepší prístup k novým technológiám a zdravotníckym potrebám,
 • financovať odbornú prípravu európskych zdravotníckych pracovníkov.

Spoločne sa postaráme o to, aby bola Európa zdravšia. Nie je to však len o veľkých činoch. K zlepšeniu telesnej a duševnej pohody môže výrazne prispieť aj dobrá strava a cvičenie.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení zabezpečiť, aby bola Európa zdravá. Pridáte sa k nám?

Lepšia

Make it Strong

Pandémia poznamenala životy nás všetkých. Mnohí ochoreli alebo stratili svojich blízkych, iní stratili prácu alebo príjem. Preto teraz chceme vybudovať silnejšiu a odolnejšiu Európu.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU:

 • podporíme mladých ľudí, aby študovali vedu a techniku, ktoré otvárajú dvere k ekologickým a digitálnym pracovným miestam v budúcnosti,
 • podporíme ďalšie vzdelávanie a učňovskú prípravu,
 • ponúkneme pôžičky a granty mladým podnikateľom.

EÚ pomáha mnohým odvetviam zotaviť sa. Zvyšujeme podporu pre cestovný ruch, kultúru a umenie v celej Únii, vďaka čomu sa tieto odvetvia stanú digitálnejšími a udržateľnejšími.

Prečítajte si, ako vám podpora EÚ môže pomôcť pokračovať vo vzdelávaní alebo nájsť vysnívanú prácu. Pozrite si príležitosti v rámci programov Erasmus+ a Záruka EÚ pre mladých ľudí. Zistite, aká podpora je k dispozícii pre váš podnik, aby sa stal ekologickejším a digitálnejším.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení postarať sa o to, aby bola Európa silnejšia. Pridáte sa k nám?

Rovnoprávna

Make it Equal

Chceme vybudovať Európu, ktorá funguje pre všetkých, od severu na juh a od východu na západ. Chceme, aby všetci Európania mali rovnaké príležitosti bez ohľadu na to, kto sú a kde žijú. A chceme taktiež osláviť rozmanitosť vo všetkých jej formách.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU:

 • bojujeme proti rasizmu a xenofóbii,
 • presadzujeme rodovú rovnosť a posilňujeme postavenie žien,
 • ochraňujeme práva komunity LGBTQI+ a bojujeme proti diskriminácii,
 • posilňujeme právne predpisy EÚ s cieľom zahrnúť všetky formy nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti.

Rovnosť znamená aj hospodárske a sociálne príležitosti pre všetkých. Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU podporujeme pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj pre ľudí žijúcich vo vidieckych, odľahlých alebo znevýhodnených oblastiach. Pomáhame získať dôstojné a primerané bývanie čo najväčšiemu počtu ľudí. Investujeme do inkluzívneho vzdelávania detí bez ohľadu na ich pôvod, situáciu alebo osobitné potreby.

Každý môže prispieť svojím dielom – podporovaním rovnakých príležitostí a poukazovaním na diskrimináciu a nenávistné prejavy v reálnom živote a online.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení vytvoriť Európu pre všetkých. Pridáte sa k nám?

Príbehy o obnove

Čoskoro sa dozviete viac o projektoch financovaných z nástroja NextGenerationEU vo vašej oblasti. Zatiaľ si môžete pozrieť niektoré z 51 príbehov skutočných ľudí a komunít v celej Európe, ktorí vďaka pomoci EÚ prekonali výzvy spôsobené pandémiou.

Obnova po pandémii spôsobenej koronavírusom: príklady úspešných projektov