Skip to main content
NextGenerationEU
NextGenerationEU

Ga ervoor!

NextGenerationEU is meer dan een herstelplan, het is ook een unieke kans om sterker uit de pandemie te komen, onze economie en samenleving te transformeren, en van Europa een Europa te maken dat voor iedereen werkt.

We hebben alles in huis om dit waar te maken. We hebben de visie, we hebben het plan en we steken er samen 750 miljard euro in.

Lees hoe de EU Europa gezonder, groener en digitaler maakt, en hoe u zelf kan bijdragen aan deze verandering. Naargelang het geld voor NextGenerationEU beschikbaar komt en de projecten van start gaan, krijgt u meer informatie over initiatieven bij u in de buurt.

We gaan er samen voor!

Ga voor groen

green future

Europa ligt op schema om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, oftewel niet méér broeikasgassen te produceren dan onze ecosystemen van nature aankunnen. Met NextGenerationEU gaan we investeren in milieuvriendelijke technologieën, in groenere voertuigen en groener openbaar vervoer en in energie-efficiëntere gebouwen en openbare ruimtes.

Maar we moeten ook onze natuur en ons milieu beschermen. Zo gaan we:

 • de waterkwaliteit van onze rivieren en zeeën verbeteren, voor minder plastic en ander afval zorgen, miljarden bomen aanplanten en de bijen weer terughalen
 • voor groene ruimtes zorgen in onze steden en meer gebruik maken van hernieuwbare energie
 • de landbouw milieuvriendelijker maken en voor gezonder voedsel zorgen

De EU zal koploper op het gebied van klimaatactie worden, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen: door het openbaar vervoer of de fiets te nemen, meer groente en minder vlees te eten, tweedehands te kopen, en gebruikte spullen te recyclen en te hergebruiken.

Met NextGenerationEU staan we klaar om Europa groen te maken. Doet u mee?

Ga voor digitaal

Make it Digital

Onze toekomst staat of valt met technologie. Dus maken we van de komende tien jaar Europa's digitale decennium! Met NextGenerationEU:

 • krijgt u overal in de EU 5G of ultrasnel breedband
 • krijgt u een digitale identiteit (eID), waarmee u makkelijker toegang krijgt tot openbare onlinediensten en u meer controle krijgt over uw persoonsgegevens
 • worden onze steden slimmer en efficiënter
 • wordt onlinewinkelen veiliger
 • helpt kunstmatige intelligentie ons in onderwijs, zorg en vervoer en in de strijd tegen de klimaatverandering.

De EU financiert onlinecursussen zodat iedereen, jong of oud, zijn digitale vaardigheden kan verbeteren. We helpen kleine en middelgrote ondernemingen online te gaan. En we maken e-onderwijs toegankelijker.

Geïnteresseerd? Volg een onlinecursus, leer iets bij over digitale technologieën en ontdek hoe u ook online veilig blijft.

Met NextGenerationEU staan we klaar om Europa digitaal te maken. Doet u mee?

Ga voor gezond

make it healthy

De coronaviruspandemie heeft voor iedereen wel op een of andere manier gevolgen gehad – lichamelijk, geestelijk of sociaal. Nu gaan we werken aan een veiligere en gezondere EU, zodat we beter voorbereid zijn op toekomstige crisissen.

Met NextGenerationEU gaan we:

 • samenwerken met alle EU-landen om ons te beschermen tegen gezondheidsrisico's
 • meer investeren in onderzoek en innovatie om vaccins en behandelmethodes te ontwikkelen, niet alleen tegen nieuwe ziektes zoals het coronavirus, maar ook tegen kanker
 • onze zorg moderniseren zodat ziekenhuizen in de hele EU makkelijker aan nieuwe technologie en medische benodigdheden kunnen komen
 • de opleiding van medisch en ander gezondheidspersoneel in Europa financieren

Samen kunnen we Europa gezonder maken. Maar het gaat echt niet alleen om grootse acties. Gezond eten en regelmatig bewegen doet al heel wat voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn.

Met NextGenerationEU staan we klaar om Europa gezond te maken. Doet u mee?

Ga voor kracht

Make it Strong

De pandemie heeft ons allemaal getroffen. Velen van ons zijn ziek geworden of hebben hun dierbaren, hun baan of hun inkomen verloren. Daarom gaan we werken aan een sterker en veerkrachtiger Europa.

Met NextGenerationEU gaan we:

 • jongeren stimuleren om een wetenschappelijke of technische studierichting te kiezen, want dat is de weg naar de groene en digitale banen van de toekomst
 • jongeren stimuleren langer door te leren en een leerlingplaats te zoeken
 • jonge ondernemers leningen en subsidies geven

De EU gaat tal van sectoren helpen om de draad weer op te pakken. We gaan het toerisme, de cultuursector en de kunstwereld in de hele EU financieel helpen digitaler en duurzamer te worden.

Lees hoe u met hulp van de EU een vervolgopleiding of de baan van uw dromen kunt vinden. Ontdek de mogelijkheden van Erasmus+ en de EU-jongerengarantie. Ga na welke steun er beschikbaar is om uw bedrijf groener en digitaler te maken.

Met NextGenerationEU staan we klaar om Europa krachtig te maken. Doet u mee?

Ga voor gelijkheid

Make it Equal

Van noord tot zuid en van oost tot west willen we een Europa bouwen dat voor iedereen werkt. We willen dat alle Europeanen gelijke kansen hebben, ongeacht wie zij zijn en waar zij wonen. En we willen staan voor diversiteit in al haar vormen.

Met NextGenerationEU gaan we:

 • strijden tegen racisme en vreemdelingenhaat
 • ons inzetten voor gendergelijkheid en de positie van vrouwen
 • de rechten van de LGBTQI-gemeenschap beschermen en discriminatie bestrijden
 • de EU-wetgeving aanscherpen om haatzaaien en haatmisdrijven in al hun vormen aan te pakken

Iedereen moet evenveel kansen krijgen, zowel in economisch als in sociaal opzicht. Met NextGenerationEU verhogen we de kans op werk voor mensen met een handicap en voor mensen in landelijke, afgelegen of kansarme gebieden. We helpen meer mensen aan fatsoenlijke en adequate huisvesting. En we investeren in inclusief onderwijs voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, situatie of bijzondere behoeften.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen – door gelijke kansen te bevorderen en door discriminatie en haat nooit te tolereren, noch in het echte leven, noch online.

Met NextGenerationEU bouwen we een Europa voor iedereen. Doet u mee?

Verhalen van hoop

Binnenkort vindt u hier meer informatie over de door NextGenerationEU gefinancierde projecten bij u in de buurt. En ondertussen vindt u hier een paar van de 51 uit het leven gegrepen verhalen uit heel Europa over mensen die na de pandemie de draad weer hebben opgepakt.

Lees de andere herstelmaatregelen Overeind krabbelen na de coronacrisis: verhalen van hoop